Festivalbrødre øger omsætningen: 6,6 millioner i fortjeneste

Overskuddet til de to stiftere øges og øges, mens udbyttet til godgørende formål kun sniger sig op. Tekst: David Abildgaard. Grafik: Netavisen Gribskov.

TISVILDELEJE: De to stiftere af Musik I Lejet, Andreas og Kristian Grauengaard, kunne sidste år præsentere et rekordregnskab med en bruttofortjeneste på 6,6 millioner kroner i deres fælles virksomhed Good Boys Agency ApS. Til sammenligning formåede foreningen bag Musik I Lejet at skrabe 1 million kroner sammen til velgørende formål.

Det er en stor hemmelighed, hvor mange millioner kroner de to brødre årligt tjener på den årlige non-profit festival i Tisvildeleje. Men at dømme på de to brødres regnskab for deres fælles virksomhed Good Boys Agency ApS, så tjente virksomheden sidste år mere end seks gange end hvad festivalens bestyrelse samme år delte ud til godgørende formål.

Bruttofortjenesten er steget støt siden de to brødre valgte at gøre Musik i Lejet til en forretning.

De to brødre stiftede tilbage i 2017 selskabet Good Boys Agency ApS. Samme år udtrådte de begge af festivalens bestyrelse og begyndte prompte at overtage langt de fleste opgaver med at arrangere Musik I Lejet, en festival som bliver promoveret udadtil som non-profit og hvor overskuddet går til lokale godgørende formål.

Millioner på nonprofit
Ifølge Good Boys Agency’s seneste regnskab havde virksomheden en bruttofortjeneste i 2019 på 6,6 millioner kroner, godt 2,4 millioner kroner mere end i 2018. Bruttofortjenesten er overskuddet, efter at der er fratrukket udgifter til varer, husleje, forbrug og lignende.

Af de 6,6 millioner i bruttofortjeneste udbetalte virksomheden 4,1 millioner kroner i lønninger. Virksomheden oplyser i regnskabet, at der i 2019 gennemsnitligt var otte ansatte inkl. de to brødre. Virksomheden har længe oplyst på sin egen hjemmeside, at der er seks fuldtidsansatte: De to brødre, to senior projektmanagere, en kreativ koordinator og en junior projekt manager.

Ud over lønninger til sig selv kunne de to brødre også hive et udbytte ud af virksomheden på 500.000 kroner. Dertil kommer et ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret til 786.000 kroner.

Tilbage af de 6,6 millioner kroner resterer lidt over 363.000 kroner som overføres til det årlige resultat, der efter skat endte på 1.649.409 kroner. Selskabet betalte ca. 479.000 kroner i skat.

Non-profit som hovedindkomst
Ifølge Good Boys Agency’s egne oplysninger, er der ikke mange indtægter ud over den årlige festival i Tisvildeleje. På sin hjemmeside oplyser selskabet, at man også arrangerer firmafester, men selskabet oplyser ikke i regnskabet, hvor stor en del af omsætningen kommer herfra.

Regnskabsopgørelse, GBA, 2019. Klik for større version

Dertil kommer en række fest-arrangementer, som selskabet promoverer som værende en del af Musik I Lejet. Det er ikke lykkedes at få et overblik over, hvor mange penge der kommer ind på den konto og hvor mange penge der i så fald ryger retur til festivalen.

Good Boys Agency fremviser heller ikke mange fuldførte arbejdsopgaver på selskabets særlige fane for udførte opgaver og har ikke tilført nye væsentlige opgaver siden forrige regnskabsår. Alligevel er det trods en tilsyneladende begrænset kundetilgang lykkedes virksomheden gennem tre år at sikre et konstant stigende overskud, som i dag må vurderes som betragteligt.

Vi har rakt ud til Good Boys Agency med en række spørgsmål omkring den økonomiske sammenhæng med Musik I Lejet, samt hvor stor en andel af virksomheden omsætning stammer fra Musik I Lejet. Avisen er blevet lovet et svar i løbet af i morgen.

Gratis arbejdskraft løfter byrden
Overskuddets størrelse i de to brødres virksomhed hjælpes på vej af et stort antal frivillige, som samlet lægger tusindvis af gratis arbejdstimer i driften af festivalen hvert år, en gratis arbejdskraft som Good Boys Agency gennem den gode driftsaftale med festivalens bestyrelse ser ud til at høste de fleste økonomiske frugter ved.

Beslutningen om at kanalisere størstedelen af Musik I Lejets omsætning og dermed overskud ud til en privat virksomhed med adresse i København er truffet af bestyrelsen i Musik I Lejet.

Bestyrelsen forhenværende formand har oplyst til Netavisen Gribskov, at den ikke ønsker at påtage sig den økonomiske risiko det er at drive en festival, som ellers har tradition for at være udsolgt på mindre end et kvarter.

Festivalformand: Ingen kommentarer
Musik I Lejets nye formand, Peter Maarbjerg, ønsker ikke at kommentere på sagen. Han oplyser i en mail til avisen, at han er på ferie og har afvist at stille op til et interview.

Vi har spurgt formanden følgende tre afklarende spørgsmål via mail:

  1. Giver det store overskud i Good Boys Agency (GBA) formanden anledning til at revurdere, om festivalbestyrelsen overbetaler virksomheden for sine ydelser?
  2. Mener formanden, at Musik I Lejet stadig kan kalde sig non-profit, når nu bestyrelsen vælger at give GBA så gode vilkår, at de kan præsentere et rekord-stort overskud baseret primært på musikfestivalens direkte og relaterede indtægter?
  3. Mener formanden fortsat, at foreningslivet får en fair del af det samlede overskud?

Regnskab for Musik I Lejet
Festivalens beskedne evne til at drive forretning på en altid udsolgt festival fremgår tydeligt af regnskabet for Musik I Lejet.

Regnskabsopgørelse, MIL, 2019. klik for større version.

Her fremgår det, at foreningen sidste år havde en omsætning på næsten 15 millioner kroner. Langt de fleste indtægter kom fra billetsalget, for bestyrelsen har valt at kanalisere en stor andel af indtægterne fra spiritus-salget til Good Boys Agency.

Trods den gode omsætning blev der i 2019 ikke det store overskud i musik-foreningen: Lidt under 1,5 millioner kroner, hvoraf præcis 1 million kroner gik til velgørenhed.

Det er ikke meget sammenlignet med andre festivaler af samme størrelse. Rock under Broen, en enkeltdags festival, præsterede at donere 2,7 millioner kroner til lokale foreninger, næsten tre gange så meget som i Tisvildeleje, hvor det koster langt mere at deltage og som strækker sig over tre dage.

Varekøb tærer på profitten
Årsagen til det relativt beskedne overskud i foreningen skyldes store udgifter til varekøb. Foreningens formand ønsker ikke at udspecificere, hvem og hvad udgifterne går til. Ifølge regnskabet brugte festivalen sidste år 11,6 millioner kroner på varekøb, hertil blev der yderligere brugt 1,8 millioner til såkaldt ‘andre eksterne omkostninger’.

Musik I Lejet oplyser ikke i sit regnskab, hvor stor en del af udgifterne til varekøb gik til Good Boys Agency ApS. Det fremgår heller ikke af Good Boys Agency’s regnskab.

Musik I Lejet oplyser, at der på grund af corona-krisen ikke bliver råd til at uddele overskud i foråret 2021.

FAKTA – Hvad betyder nonprofit?
Hvis en virksomhed eller en forening ønsker at betegne sig som non-profit, forpligter man sig til, at profitten kun må bruges til de almennyttige formål, som initiativtagerne selv har defineret.

Ifølge Den Danske Ordbog defineres nonprofit således: “Nonprofit: ikke oprettet og drevet for overskuddets skyld, men ofte af idealistiske grunde“.

Den juridiske definition er knyttet til et krav om ‘non-distributive profits’, hvilket betyder, at uvedkommende ikke må profitere på aktiviteterne.

En nonprofitorganisation kan dog godt generere et overskud, men det skal altid geninvesteres i almennyttige formål.

Musik I Lejet er fritaget for moms på grund af sin non-profit status.

LÆS MERE OM MIL-SAGEN:

Leave a Reply