Før mord på eks-politiker: – “Skal jeg dø, før der sker noget?”

Preben Byskov har tilstået, at han mandag morgen skød og dræbte sin bedste ven Poul Erik Schwærter. Netavisen Gribskov har for ca. et år siden været på stedet og blev vist rundt på grunden af Preben Byskov. (Tekst/Foto: David Abildgaard)

HELSINGE: Netavisen Gribskov var for godt et halvt år siden på besøg hos Preben Byskov for at høre til ‘lortesagen’, som han selv betegnede den forurening, der for lidt over et årti siden forringede hans grundværdi. Sagen var gået i hårdknude og frustrationen hos Preben Byskov var tydelig.

Preben Byskovs sidste ord til Netavisen Gribskov var, at vi var nogle ‘kyllinger’ og manglede ‘nosser’.

De vrede ord kom i kølvandet på et besøg, hvor undertegnede var på besigtigelse i Prebens have på Idrætsvej i Helsinge for at se til den forurening, der i årevis havde stavnsbundet ham til sin bolig.

Der var mere i sagen, mente Preben Byskov, der derfor tog glad imod avisens udsendte, der havde taget en kloakmester med for at se på forholdene.

– Det ser ud til, at jeg skal dø, før der sker noget, indledte han uden humor i stemmen og oplyste, at pressen før har været på besøg uden at det førte til en ændring.

Efter en hurtig indledende introduktion blev vi vist rundt i haven, der er domineret af en sø, og som ligger i idylliske rammer klods op af Helsinge Hallerne og med et tidligere gartneri som nordliggende nabo, i dag en tom og græsbeklædt mark.

I 2008, under et heftigt regnskyl, faldt der så megen regn, at det nærtliggende spildevandsanlæg en dag løb over sine bredder og lige ned i Prebens have og sø. Og så var fanden løs.

Skaderne var enorme, mente Preben, der siden dengang havde kæmpet en indædt kamp mod kommunen og spildevandsselskabet i et forsøg på at få defineret skaden på sin grund efter de store mængder spildevand.

Mere end ti års papir-nusseri og stadig var der ingen afklaring til, hvem der skulle betale for at have dræbt al liv i Preben Byskovs sø i baghave. Preben anklagede det nærtliggende kommunale spildevandsbassin, men sagen var åbenbart så mudret, at ingen i alle de år havde kunne blive enige om erstatningens størrelse eller sågar skadens omfang.

Preben Byskov mente ikke, der var så meget at snakke om. Han ejer et hus og en ellers idyllisk grund bag Helsinge Hallerne, hvor der engang lå en livlig sø og som i dag er et dødt hul.

– Stort set hele min have har været oversvømmet med kloakvand, men alligevel siger de (kommunens spildevandsselskab Gribvand Spildevand A/S, red.), at det ikke er dem, der er skyld i det her, forklarede Preben under besigtigelsen.

Hvem skal betale?
Og netavisen var langt fra de eneste gæster hos Preben. Flere politikere havde været på tur i hans have gennem årene.

– Han er kort og godt blevet syltet. Han er en af Gribskovs glemte borgere.

Ole Præst, tidligere formand for Dansk Folkeparti i Gribskov, lagde ikke fingrene imellem, da han til netavisen kort efter avisens besøg i Prebens have, skulle redegøre for ‘lorte-sagen’, som den ganske forståeligt er blevet døbt.

Ole Præst havde tidligere, da han var aktiv i lokalpolitik, forsøgt at involvere sig i sagen, men også han havde trukket følehornene. For sagen er kompliceret. Selv om Preben ganske rigtig har en sø og en grund, som er stærkt forurenet, så er det svært at finde en retning at pege sine fingre.

Spildevandsselskab: Kompliceret sag
Preben Byskov ønskede allerhelst, at kommunen købte hans hus med tilhørende grund på Idrætsvej 19, men det er et håb, som langt fra bliver delt af kommunens spildevandsselskab.

– Det er jo en kompliceret sag, forsøgte Henning Holm, kommunens spildevandsingeniør, sig med, da han sidste år af netavisen blev bedt om at redegøre for en sag, der har taget ti år uden at komme nærmere en løsning.

For selv om der ganske rigtigt har været oversvømmelser fra et nærtliggende spildevandsbassin, så kompliceredes det hele af, at grunden helt tilbage i 50’erne og frem til starten af 90’erne havde været brugt til gartneri med tilhørende garageværksted. Og sådan et gartneri forurener også.

Så hvem skal betale for hvad?

For Preben var sagen simpel. Kommunen skal betale for gildet.

En stor del af forureningen, forklarede han netavisen under rundturen i haven, kom fra et tidligere regnvandsbassin, som tidligere var en sø, Mølledammen, der i mange år blev brugt som opsamlingsbassin for kommunens kloaker. Og under særlig voldsomme regnskyl kunne man risikere, at sådan et anlæg flød over sine bredder – og så havde man balladen. Der er en god grund til, at sådanne anlæg i dag ikke længere placeres i bynære zoner.

Forurenet dødsbo
Preben Byskov købte grunden og huset på Idrætsvej 19 tilbage i 2004 som et dødsbo. Spildevandsbassinet er i dag nedlagt, gartneriet ligeså. Det gør sagen speget, forklarede spildevandsingeniøren:

– Preben Byskov ønsker, at vi renser hele hans grund, men hvis der ligger en stor gammel forurening fra gartneriet eller autoværkstedet, så er det jo ikke vores andel. Der er desuden tale om meget stærkt fortyndet spildevand fra bassinet, så det er en meget lille forureningsgrad, der er tale om, begrundede spildevandsingeniør Henning Holm.

Han pegede på en 112 sider lang jordanalyse fra marts 2008, altså før oversvømmelserne, som viser, at der allerede dengang var konstateret forurening i jorden, blandt andet for mange pesticider, for meget bly og et for stort indhold af kulbrinter.

Det benægtede Preben Byskov ikke. Han erkendte under besigtigelsen med netavisen, at der var en gammel forurening fra gartneriet, men det var noget, han gerne selv tog hånd om. Det renser ikke spildevandsselskabet for ansvar, mente han.

En dyr sag
Gribvand oplyser, at selskabet gennem årene har brugt mere end 125.000 skattekroner i et forsøg på at etablere skyldsspørgsmålet. I slutningen af 2017 var selskabet Orbicon ude og foretage undersøgelser på spildevandsselskabets regning, hvor det blev konkluderet, at der er flere kilder til forureningen.

[…]betydningen af de mulige forureningskilder [kan] ikke entydigt fastlægges, da undersøgelserne indikerer forurening fra spildevand såvel som fra gartneri og autoværksted”, står der i konklusionen.

For Preben Byskov var rapporten deprimerende læsning. I den står der, at hans lille, private sø “forsat i mange år vil forblive i en uændret og ringe tilstand”. Det vurderes også, at det vil kræve, at man fjerner ca. 500 kubikmeter jord, som skal deponeres forsvarligt, hvilket er ekstra bekosteligt.

Vil dele i porten
Preben var da heller ikke tilfreds med undersøgelsen, som han mente ikke var udført grundig nok. Rapporten slutter sin undersøgelse med en anbefaling om at få lavet flere analyser, såfremt skyldsspørgsmålet skal afklares yderligere, og det ønskede han gjort.

Men det ville i så fald komme til at koste ham på sin egen pengepung, advarede spildevandsselskabet, der havde fået nok af store regninger.

“Gribvand Spildevand A/S ser det ikke som muligt at fortsætte finansieringen af undersøgelserne af forureningen af din sø, der allerede nu har kostet selskabet op mod 125.000 kr. ekskl. moms, uden at der aftales en fordeling af udgifterne”, understregede Henning Holm fra Gribvand til Preben i en mail.

– Vi foreslog ham sidste år, at vi deles om udgiften til at lave de sidste undersøgelser, men vi har intet hørt retur siden da, forklarede Henning Holm fra Gribvand til netavisen dengang.

Ingen hjælp fra staten
Også Miljøstyrelsen har været inde over sagen. Preben har forsøgt at gå klagevejen, men styrelsen kan ikke gøre meget. I et svar til Preben Byskov, dateret 4. december 2017, oplyser styrelsen, at det er Gribskov Kommune, der er tilsynsmyndighed med oversvømmelser fra kloakkerne, og derfor er det Gribvand Spildevands ansvar at behandle Prebens klage.

Det brev sendte Preben tilbage til start; med en grund og et hus han så sig stavnsbundet til. For hvem vil give fuld pris for en forurenet grund?

En forfulgt mand?
Preben Byskov følte sig på mange måder forfulgt.

Da han første gang kontakter Netavisen Gribskov, tøvede han ikke med at sende beskyldninger mod både kommunen, kommunens direktører, politikerne i byrådet, to tidligere borgmestre, en lokal ugejournalist samt de statslige myndigheder, som han alle mente lavede slet spil sammen og delte skjulte motiver.

Også den siddende borgmester, Anders Gerner Frost, fik et skud for boven:

– Han skriver, at han har læst sagen, men da jeg kontaktede ham var han så ny, at det simpelthen er umuligt for ham at kunne have nået at læse så mange sider, forklarede Preben Byskov, der affejede borgmesteren som en mulighed for hjælp.

– Der er ingen der vil hjælpe. Du er min sidste chance, sagde Preben Byskov til netavisens udsendte, der dog ikke kunne love ham at kunne kaste fornyet lys på sagen; en beslutning, som han senere kaldte os kujoner for.

Der kom aldrig en artikel ud af besøget, primært fordi Preben Byskov ikke leverede det baggrundsmateriale, som vi havde udbedt for at kunne verificere hans version af sagen.

Preben Byskov skød og dræbte i går, mandag, sin mangeårige ven, den tidligere Venstrepolitiker Poul Erik Schwærter. Du kan læse om sagen her:

Morder efter drab af tidligere venstrepolitiker: Han svigtede mig

Giv din mening til kende: