Forældregruppe boykotter børnehave efter udvisning af fem-årig

Gribskov Børnehave
Gribskov Naturbørnehave. Foto: Google.

GRIBSKOV: Gribskov Naturbørnehaves bestyrelse har med kun en dags varsel valgt at smide to børn til en tidligere formand i forældrebestyrelsen på porten. Udvisningen skyldes ifølge bestyrelsesformanden trusler mod en ansat, men det nægter forældrene, der mener at udvisningen sker efter at de har rejst kritik af institutionens økonomi. Flere forældre har valgt at melde deres børn ud i protest. 

Da Line Højdal 16. maj fik en mail om, at hendes børn var opsagt med øjeblikkelig varsel troede hun dårligt sine egne øjne. Mailen var dog god nok og samme dag måtte hun gå den tunge gang ned til Gribskov Naturbørnehave for at fortælle hendes datter Sif på fem år, at det var sidste gang hun skulle ned til vennerne i børnehaven.

– Da jeg kom derned havde de allerede pakket alle hendes ting sammen, forklarer Line, der havde taget både sin mand og sin mor med ned i institutionen for at hjælpe hende med at håndtere den følelsesmæssige svære situation.

Personalet havde ikke fortalt Lines femårige datter, at det var hendes sidste dag i børnehaven, så det skabte noget uro.

Line Højdal. Foto: Privat.

– Jeg går ind og henter min yngste datter, Freya, og så kommer Sif, min store datter, og spørger, hvorfor de har taget hendes billeder ned. Jeg spørger, om hun ikke har fået noget at vide, og det siger hun nej til. Det blev jeg så gal over, for det kan man ikke være bekendt. Pædagogerne sagde, at det skulle jeg gøre, forklarer Line, der på forhånd havde en aftale med sin mand om at tage det helt roligt for børnenes skyld.

– Vi får samlet os sammen og bliver enige om at sige til personalet, at vi ikke anerkender opsigelsen. Vi spurgte også, om de ville tage godt imod Freja, hvis hun kom om mandagen, for vi havde ikke en jordisk chance for at nå at gøre noget. Det ville de, fik vi at vide.

Datter: Hvorfor græder du, mor?
I mellemtiden kommer der flere forældre for at hente børn, og det øger stemningen, da de udviser harme over den behandling som Line og hendes børn har modtaget.

– Men jeg hører ikke så meget, for jeg græder og min datter forsøger at stille en masse spørgsmål. Så vi pakker hendes ting sammen og går ud på parkeringspladsen, hvor jeg kan sætte mig ned og få talt lidt med min datter og de andre forældre. De var også helt uforstående over for, hvad der havde udspillet sig, forklarer Line, der havde svært ved at finde ud af, hvad hun skulle forklare sin datter. 

– Så vi beslutter os for at vente med at fortælle hende, hvad der er sket og sende hende hjem til mormor, så hun ikke skal se mor sidde og græde på parkeringspladsen, forklarer Line, der efter to dage får mulighed for at forklare situationen for sin datter.

– Vi valgte at fortælle hende sandheden, for det vigtigste for mig var, at hun ikke måtte ende med at tro, at hun havde gjort noget forkert. Så jeg forklarer hende, at nogle voksne er blevet sure på hinanden. Hun spørger, om vi ikke bare kan blive venner igen og siger, at hun ikke vil i ny børnehave. Hun vil bare have sine venner og hun nævner også nogle af de voksne, hun har knyttet sig til, forklarer Line Højdal, der dog må forklare sin datter, at det ikke kommer til at ske.

I dag havde Sif så sin første dag i den nye børnehave. Valget er faldet på Troldehøjen.

– Vi valgte at besøge to børnehaver, vi havde fået anbefalet. Sif valgte Troldehøjen, og det var vi heldigvis enige i. Men hun savner sine venner og pædagogerne i den gamle børnehave, så det har været svær i dag, forklarer Line og oplyser at hun har været med i børnehaven for at hjælpe med overgangen.

En lang intern kamp
Udsmidningen af de to børn, Freja på 10 måneder og Sif på fem år, kom efter et længere forløb mellem forældrene til de to børn og ledelsen i børnehaven, der lidt særegent rummer både en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse.

Hun er tidligere formand i forældrebestyrelsen og dermed også tidligere medlem i institutionsbestyrelsen, og hun var blandt andet medunderskriver i en ansøgning sidste år til kommunen om at udvide vuggestuekapaciteten fra 20 til 27 børn. Den anmodning blev kort efter vedtaget af politikerne.

– Vi blev lovet, at hvis vi udvidede ville vi få et overskud på 1 million kroner, men nu viser sidste budgettal, at vi står til at have 300.000 kroner i underskud ved årets udgang, så jeg har spurgt til, om vi har valgt at udvide vuggestuen på et forkert grundlag, forklarer hun og oplyser, at hun uden held tidligere har anbefalet, at man brugte noget af det dengang forventede overskud på at sikre flere varme hænder i børnehaven, særligt i ydertimerne.

Formand: Ikke korrekt
Formanden for institutionsbestyrelsen, Tue Villebro, forklarer til netavisen, at der er flere årsager til det dårlige resultat, og at der ikke bare uden videre kunne investeres i flere varme hænder.

– På det tidspunkt havde vi en leder der sagde op, og samtidig var vi ved at udvide vuggestuen og ville lave ny ledelsesstruktur for at få det strømlinet mere. Så vi stod og skulle ansætte fem mennesker, og vi havde ikke økonomi til at ansætte flere. Samtidig var der nogle løsansatte som blev fastansatte, og der var lidt problemer med noget lønsimulering. Og så skulle vi oven i købet også have en ny udlejer, så vi kendte ikke huslejen. Derfor vedtog vi enstemmigt at ansætte de fem mennesker, lave ny ledelsesstruktur og udvide vuggestuen og vente med resten, forklarer Tue Villebro.

Line Højdal tror ikke på den økonomiske forklaring. Hun peger i stedet på, at formanden muligvis kan have en anden årsag til at bortforklare resultat, da han er politisk aktiv for Venstre og tidligere er gået på valg ved at fremhæve børnehaven som et succesfuldt eksempel på private institutioner.

– Tue (Villebro, formand for institutionsbestyrelsen og tidligere byrådskandidat for Venstre, red.) er liberal politiker, og det sender jo et forkert signal, hvis man med den ene hånd siger, at man sagtens kan drive en privat børnehave med samme normering som kommunen, og at der så kort efter siver noget ud om, at institutionen har økonomiske udfordringer. Han brugte jo børnehaven under sidste valg som et eksempel på, at man kan drive succesfulde private institutioner, forklarer Line Højdal.

Hun oplyser som eksempel, at formanden valgte at censurere et mødereferat i institutionsbestyrelsen i et forsøg på at skjule utilfredsheden over for få hænder.

– Tue censurede tidligere i november en bekymring ud af et referat, hvor ansatte og tre forældre stillede spørgsmålstegn til, at der manglede ansatte i ydertimerne. Jeg var referant på mødet, og Tue var inde og slette hele bekymringen, da han ikke mente det var formålstjenstligt at sende det ud. Jeg nægtede at underskrive det, og det ringede han og overfuste med mig og sagde, at jeg obstruerede tingene, forklarer hun.

Formand: Hun chikanerede en pædagog
Line Højdals børn er dog ikke ifølge Gribskov Naturbørnehaves formand blevet bortvist på grund af hendes spørgsmål og interesse i budgetterne. Hun har i stedet overfust en medarbejder og skabt en stemning, som har skabt stor uro hos personalet. Og den går ikke, forklarer han.

– Det er bestemt ikke noget, man bare lige gør, så det har været en tung beslutning. Det der slog hovedet på sømmet var, at forælderen har forårsaget et meget dårligt psykisk arbejdmiljø ved at overfuse en pædagog hele tre gange. Det var årsagen til, at de ansatte fik det dårligt med at gå på arbejde og blive afkrævet svar på spørgsmål, som de ikke ønskede at svare på. Mit ansvar som formand er at beskytte mine medarbejdere, forklarer Tue Villebro og oplyser, at der er vidner til alle tre episoder, blandt andet en forælder og to ansatte.

Overfusningen kom ifølge formanden kort efter, at husets tillidsrepræsentant havde hængt en støtteerklæring op dedikeret til lederen (se vedlagte foto af erklæringen herunder).

This slideshow requires JavaScript.

– Kollegerne havde lavet en støtteerklæring om at bakke op om lederen, og alle undtagen enkelt bakkede op, 17 ansatte i alt. Erklæringen har de givet til alle forældrene, inklusiv Line, som valgte at køre op i børnehaven og forholdte tillidsmanden sedlen, forklarer Tue Villebro, der har fået fortalt, at Line var så aggressiv, at den ansatte bagefter brød sammen.

– Uanset hvad så skal en forælder aldrig overfuse en ansat. Pædagogen brød efterfølgende sammen, forklarer han.

– En forælder var vidne til episoden, og de andre to gange bestod af henholdsvis en telefonsamtale og et møde hvor faderen, (som også hedder Tue, red.), var til stede sammen med Line, og hvor de havde fået at vide på forhånd, at de slet ikke skulle tale om sagen. De ville dog kun snakke om sagen og spørge ind til, hvordan de to pædagoger havde det privat med det, forklarer han.

Han erkender dog uden tøven at have censureret i et tidligere referat.

– Det er helt korrekt. Bestyrelsen har et arbejdsgiveransvar, og det var ikke formålstjenligt at have et referat, der indeholdt de divergerende holdninger. Det har jeg mandat til at beslutte, forklarer han til avisen og minder om, at børnehaven er en privat virksomhed og at beslutningen blev truffet af en enig institutionsbestyrelse.

Han vil ikke tage på sig, at det dårlige forventede regnskab er et signal om, at den private børnehave ikke er succesfuld.

– Vi havde positive regnskabsår i både 15, 16 17 og 18, og som jeg har forklaret tidligere, så er der flere årsager til det ventede underskud. Og det kan stadig nå at vende, forklarer han.

Hvornår overfuser man?
Alt dette kulminerede den 16. maj i, at Line og hendes mand fik følgende nedslående besked pr. mail fra Tue Villebro:

Vi ser os desværre nødsaget til, at opsige Sif og Frejas pladser i henholdsvis børnehaven og vuggestuen i Gribskov Naturbørnehave på baggrund af længere tids uoverensstemmelser og manglende samarbejdsvilje fra Lines side. Dette til trods for vores gentagne forsøg på at finde en løsning for det fremadrettede samarbejde.”.

Den begrundelse chokerede Line Højdal, der dog erkender, at hun har været årsag til en del røre internt blandt forældrene, efter at hun og en anden i forældrebestyrelsen begyndte at stille spørgsmålstegn til økonomien og antallet af pædagoger.

Men hun har ikke overfuset en ansat, understreger hun.

– Overhoved ikke. Jeg har talt med hende et par gange. Hun er tillidsmand og havde hængt en besked op til alle forældrene, hvor hun skrev, at “nogen” havde klaget over arbejdsmiljøet og at de ansatte havde set træffe ud. Jeg spurgte, om hun overhoved havde læst mailen, for det var ikke en klage, men bare en orientering til lederen. Det havde hun ikke, sagde hun, og mere var der altså ikke i det, forklarer hun.

Det efterfølgende møde var også gået stille og roligt, mente hun.

Kom eller forsvind
Før Line modtog besked om, at hendes børn ikke længere var velkomne, havde hun og børnehaven forsøgt at mægle sig frem til en løsning på beskyldningen om, at hun skulle have overfuset en anset.

Den 3. april blev hun indkaldt til et møde med institutionens leder samt formanden, Tue Villebro.

– Mødet gik egentlig meget fint. Vi blev enige om, at min mail ikke kunne opfattes som en klage, forklarer Line Højdal, der også lavede en aftale med lederen om, at de fremover skulle undgå lignende misforståelser ved at tale om det, før det endte med mails og møder.

Senere, 15. maj,  kommer der også et mæglingsmøde arrangeret af kommunen, der fungerede som officiel mægler, men Line følte, at der var tale om en stor overreaktion og følte sig skræmt af at skulle tage derop uden bisidder. Hun valgte derfor at tage en advokat med.

– Vi endte med ikke at blive enige om noget. Jeg tilbyder at sige undskyld til tillidsrepræsentanten og tage en snak med hende om, hvad jeg kunne bidrage med til at genopbygge tilliden. Det tager de ikke imod og kommer med det modspil, at forudsætningen for et fortsat samarbejde er, at jeg tilbagetrækker et krav om at have en ekstraordinær generalforsamling.

Forældreindkaldelse til generalforsamling
Kravet om en generalforsamlingen kom fra en forældregruppe som mener, at ledelsen mangler imødekommenhed og interesse i at gå ind i en dialog med forældregruppen. Forældreindkaldelsen blev underskrevet af otte forældre, deriblandt Line Højdal. Klik for større version.

Det er dog ikke Tue Villebros fortolkning.

– En bisidders rolle er at støtte den person, man er bisidder for. Han forsøger at overtage mødet og forsøger at negligere, at en pædagog og en ansat har nogle følelser af at være psykisk pressede og sover dårligt om natten. Det har han kun hån overfor, og det blev vi selvfølgelig meget provokeret af. Men summe-summarum var, at vi var enige om, at vi var uenige, og der var ingen forslag til, hvordan vi kom videre. Og det var baggrund for, at vi dagen efter besluttede at opsige de to børn.

Opsigelsen skete uden den normale måneds opsigelsesvarsel, som det ellers fremgår i institutionens vedtægter.

– Situationen var så akut, at der ikke var nogen som helst, som havde interesse i at tilbringe en måned sammen med forældrene efter det. Det var allerede gået alt for vidt, forklarer Tue Villebro.

Forældre bakker op
Beslutningen om at smide Lines to børn ud af institutionen har vakt vrede hos andre af institutionens forældre. Andre forældre har dog udvist stor uenighed, så bølgerne går højt. Forældregruppen har protesteret til både borgmesteren og kommunen over beslutningen, som de karakteriserer som ”brutal og afstumpet”.

Lines opråb på Facebook
Lines opråb på Facebook blev ikke vel modtaget i bestyrelsen for børnehaven. Indlægget har skabt en del debat. Tryk for at komme til indlægget på Facebook.

Line Højdal valgte desuden dagen efter mæglingsmødet at skrive om sine oplevelser på Facebook, hvilket bidrog til en del ekstra debat og beskydninger.

Et mindre antal af institutionens forældre har som konsekvens af den megen virak valgt at trække deres børn ud.

En af dem er Morten Skørbæk.

– I bund og grund skyldes min beslutning, at formanden (Tue Villebro, red.) har skabt et klima, hvor dem som ikke er enig med ham er blevet udstødt. Og jeg føler mig ikke tryg ved en bestyrelse, som kan underskrive udsmidningen af Lines børn. Jeg er rystet over den groteske behandling, hun er blevet udsat for, forklarer han.

Og han er ikke den eneste. Her til aften, mandag, blev der holdt et forældremøde på en nærtliggende skole, hvor netop udsmidningen af Lines to børn var i fokus. Mødet var en erstatning for den generalforsamling, som ikke blev til noget.

Rikke Wagner er en anden af de forældre, som har trukket deres børn fra institutionen.

– Der er løjet for meget i det her forløb i bestyrelsen. Ting er fjernet og censureret, og det er ikke den børnehave, jeg skrev mit barn op til. Så samme aften som Lines børn blev smidt ud, opsagde jeg mit barn, forklarer Rikke Wagner, der føler, at Line og dem som bakker hende op er blevet bagtalt af bestyrelsen i en grad, så andre forældre har vendt sig mod dem.

Rikke Wagner mener, at Lines og hendes mands indsats for børnehaven gennem årene står i skærende kontrast til bestyrelsens udmeldinger om, at de skulle være svære at samarbejde med og truende over for personalet.

– Line har om nogen forsøgt at bringe forældrenes synspunkter frem i institutionsbestyrelsen. Hun er en af de mest aktive forældre, og at det er kommet så vidt er under al kritik. Så sent som ved udvidelsen af vuggestuen var de begge med til at hjælpe med at gøre det i stand, forklarer hun.

Ubehageligt forældremøde
Helt galt gik det på et forældremøde i institutionen i tirsdags, forklarer Rikke Wagner.

– Det var lidt grotesk, for vi er dem der bliver beskyldt for at vække uro, men nogle fra bestyrelsen råbte blandt andet, at vi skulle holde vores kæft, og en anden på mødet måtte sendes ud efter at have kaldt en for en so. Det gik helt galt, forklarer hun.

Tue Villebro fortæller til netavisen, at han ikke genkender beskrivelsen af forældremødet, som han omvendt mener blev kuldsejlet af en aggressiv forældregruppe på vegne af Line Højdal, som også var til stede.

– Det sluttede fint og flere i forældregruppen valgte til sidst at skifte mening, forklarer han.

Skriv din kommentar her: