Gribskov Kommune har fået en kernefortælling

Tekst og foto: David Abildgaard
GRIBSKOV: Fortællingen om Gribskov kommune handler om natur, virkelyst, turisme og fællesskaber. Sådan lyder resultatet efter at man i kommunen i længere tid har arbejdet på at finde kernefortællingen om Gribskov Kommune. Læs den her.

Der blev brugt en rum tid på gårsdagens byrådsmøde på at tale om, hvad kernefortællingen om Gribskov Kommune er. Du kan hente kernefortællingen i et tekstdokument nederst i artiklen.

Formålet med at finde kernen i Gribskov har bund i en politisk beslutning om at synliggøre kommunens bedste sider. For at finde frem til fortællingen har et forum bestående af repræsentanter fra kulturinstitutioner, byrådet og erhvervslivet talt med borgere rundt om i kommunen for at hente inspiration.

En kernefortælling?
Kernefortællingen har fokus på at sætte fokus på såkaldte “fyrtårne”, ikke de ægte, men projekter der kan skabe national – måske endda international interesse for kommunen.

“Vi er selvfølgelig alle interesseret i, at der kommer så mange turister til kommunen som muligt, pointerede Jørgen Simonsen (V) under byrådsbehandlingen tirsdag aften.

“Jeg er dog en hel del foruroliget over, at der ikke er sat kroner og ører på det. Hvad kommer det til at koste? Jeg ved, at der allerede er brugt en del administrative ressourcer på det, så det kunne jeg godt tænke mig at få nogle svar på”, fortsatte Jørgen Simonsen, der dog påpegede, at tankerne var gode i fortællingen.

Også Socialdemokraterne var interesseret i at sikre et pengebeløb til projektet.

“Vi skal også i gang med arbejdet om en kommuneplan og ser helt klart, at denne kernefortælling skal være et vedlæg til planen. For det første fordi, at vi så har noget fælles, konkret at forholde os til i arbejdet. Den skal ikke bare lægges i skuffehjørnet. Der skal også lægges penge ind i det på de næste budgetforhandlinger,” sagde Allan Nielsen (A).

Fyrtårne skal skabe vækst
Kernefortællingen har fokus på projekter, der kan hæve Gribskov op over nabokommunerne, når det kommer til turisternes gunst; Såkaldte “fyrtårne”, som er store nok til at få øjnene op for turisterne.

Blandt de foreslåede fyrtårne er blandt andet Esrum-Tisvildevejen, som man både kan ride, cykle og gå og som fører rundt til flere af kommunens flotteste natur- og oplevelsesområder.

Også restaureringen af Søborg Sø med Søborg Slot fremhæves som et fyrtårn. Planerne er at genetablere søen, så slottet igen ligger delvist omkranset af vand.

Et andet fyrtårn er vores gode råvarer. Gribskov skal slå sig som Sjællands Spisekammer med en torvehal, markeder og et stort fokus på lokale fødevarer.

Et velkomstcenter for turister ses også som en god mulighed for at øge interessen, dog ikke helt på niveau som de andre fyrtårnsforslag.

Alt dette kommer til at koste penge, men ifølge udvalgsformand for turistudvalget, løsgænger Morten Ulrik Jørgensen, så kan kommunen ikke løfte opgaven alene.

“Der er allerede sat nogle penge af, men jeg forestiller mig ikke, at vi kan finde økonomi til det alene. Det er vigtigt at vi kan sætte en retning, og så er jeg helt sikker på, at der er andre som står klar til at løfte opgaven, forklarede han og pegede især på fonde som interesserer sig for naturværdier.

DF: Vi skal fortælle om andet end sandstrande
Dansk Folkeparti var ikke meget for at afsætte penge til en kernefortælling, der ikke inkluderer handelslivet og industrien.

“Gribskovs fyrtårn. Det lyder flot og er uden tvivl rigtig fint”, indledte Brian Lyck Jørgensen, der dog ikke fortsatte med roserne:

“Hvor er detail- og industrierhvervet i det her? Vi har i Gribskov en del ufaglærte personer. De skal også sikres et job, og så nytter det ikke at snakke turisme, som finder sted seks måneder i sommerhalvåret. Det er som om, at Byrådet kun interesserer sig for mad, kultur og sandstrande”, fortsatte han og pegede på, at DF ikke kunne stemme for kernefortællingen, såfremt der ikke blev sat fokus på de nævnte erhverv.

Morten Ulrik Jørgensen var bestemt ikke enig i kritikken:

“Til dig Brian, så synes jeg du skyder vælig forbi med din kritik. Nu er det sådan, at forummet (Forum for Vækst og Udvikling som skal arbejde videre med planerne, red.) stort set udelukkende består af erhvervsfolk, folk som driver virksomhed i kommunen og som netop giver plads til den ufaglærte gruppe. Det er præcis de virksomheder, vi gerne vil hjælpe med denne her strategi; at sikre, at små virksomheder kan få vækstmuligheder”, forklarede han under den politiske behandling på byrådsmødet tirsdag.

Den videre proces
Efter gårsdagens Ok fra byrådet går projektet fra og med næste år over i en ny fase, hvor fokus skal være på at understøtte og facilitere, at de mange ideer til handlinger får liv og dermed understøtter Byrådets ønske om vækst og udvikling i kommunen.

“Det første skridt i dette arbejde vil være, at invitere alle interesserede ildsjæle til en dialog indenfor de to temaer med henblik på, at der kan etableres nogle klynger, der skal samarbejde omkring konkrete handlinger og fyrtårne”, forklarer kommunen i det politiske oplæg og fortsætter:

“Dernæst vil der være en vigtig opgave i at understøtte og hjælpe med, at disse klynger etablerer sig og at facilitere, at ideerne får form i en sådan grad, at de kan blive til egentlige projekter, som man fx. kan søge funding til”.

Et forum skal sikre fremdrift
Der mangler endnu at blive sat penge af til projektet, ligesom der skal ansættes en eller flere tovholdere, som skal sikre, at planerne bliver fulgt.

“For at sikre fremdrift og understøtte det videre arbejde anbefales det endvidere, at Forum for Vækst og Udvikling fortsætter som styregruppe og spydspids for det videre forløb og udviklingen af fyrtårne og handlingerne”, oplyser kommunen.

Forummet består pt. af følgende medlemmer:

Annette Sørensen, VisitNordsjælland
Henrik Magelund, Gilleleje Handels- og Turistforening
Jesper Hagen Behrensdorff, byrådsmedlem i Gribskov samt næstformand i forummet
Kaare Larsen, Brunbjerggaard
Line Kjær, Munkeruphus
Morten Ulrik Jørgensen, byrådsmedlem i Gribskov samt formand for forummet
René Richard, Græsted Kro
Thomas Elletoft Køster, Rabarbergaarden

Sådan besluttede Byrådet
Efter en rum snak i byrådssalen blev der truffet endelig beslutning om at godkende kernefortællingen.

Der blev stemt om følgende:

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet
1. at beslutte kernefortællingen ‘Vores Gribskov’

2. at beslutte, at Forum for Vækst og Udvikling fortsætter og bliver styregruppe for konkretiseringen og udmøntningen af Gribskovs fyrtårne og handlinger

3. at beslutte, at de to temaer, der nu arbejdes videre med at konkretisere og udmønte i fyrtårne og handlinger er:

a) Skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem natur, kultur og turisme
b) Virkelyst med fokus på lokalproducerede fødevarer og madkultur

Beslutning:

Afstemning om indstillingens punkter 1 – 3ab

For: A, B, C, NG, Jannich Petersen (V), Birgit Roswall (V), Kim Valentin (V), Jørgen Simonsen (V), Bent Hansen (V), Natasha Stenbo Enetoft (V), Ø, Morten Ulrik Jørgensen (20)

Imod: O, Knud Antonsen (V) (2)

1 – 3ab: Tiltrådt.

Du kan læse oplægget til den nye kernefortælling ved at hente følgende PDF-dokument: Kernefortælling, Gribskov Kommune.

1 KOMMENTAR

Leave a Reply