Gribskov Kommune vil udvikle eventpladsen i Græsted

Eventpladsen rummer bla. Græsted Veterantræf, Traktortræf og som det ses på billedet kan pladsen også bruges til krigsskuespil. (Arkivfoto: Allan Andersen)

GRÆSTED: Udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi (KEO) besluttede på deres møde tirsdag aften at indstille til Økonomiudvalget, at eventpladsen i Græsted fremover skal drives af kommunen med henblik på at udvikle en central eventplads for hele Nordsjælland.

 

”Vi har meget fokus på at få udnyttet det kæmpe potentiale, der ligger i eventpladsen. Ambitionsniveauet er højt. Vi vil gerne ansætte en eventmanager, som skal sikre fremdriften og omsætte de mange drømme til virkelighed. Det kan vi gøre ved at adskille eventpladsen til en selvstændig enhed, som vi selv driver,” siger udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen

Hidtil har driften af eventpladsen i Græsted ligget under Fredbogård Fonden, som sammen med frivillige fra Veterantræffet har stået for både daglig drift og udvikling. Udvalget indstiller endvidere, at Fredbogård Fonden fortsat skal stå for driften af selve Fredbogård, som ligger umiddelbart op til eventpladsen.

”Vi indstiller til at arbejde videre med denne plan, hvor vi udskiller eventpladsen, fordi det giver mening at fordele kræfterne, så vi sikrer fremdrift. Ved at vi som kommune tager os af driften og udviklingen af selve eventpladsen, skaber vi også en dynamoeffekt, hvor eventpladsen så at sige bliver katalysator for at hele området kan blive et omdrejningspunkt for fremtidens oplevelsesøkonomi i Gribskov. Eventpladsen skal være et sted, hvor der er liv, aktiviteter og oplevelser året rundt,” siger næstformanden i KEO Jørgen Simonsen.

Eventpladsen bliver nærmeste nabo til Søborg Sø, som Naturstyrelsen genopretter. Søen forventes at stå færdig i 2023 og formålet er ifølge Naturstyrelsen bl.a. at skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet, og samtidig skal være et attraktivt udflugtsmål for turister.

Forslaget bliver endeligt behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2020.

Leave a Reply