Gribskov-landliggere til Byrådet: Stop mega-sommerhusene

Grafik: Netavisen Gribskov.

GRIBSKOV: Gribskov Landligger Forbund har forfattet et åbent brev til byrådet, hvori de opfordrer politikerne til at sætte en stopper for de helt store udlejnings-sommerhuse med op til 30 sovepladser. Dem ser forbundets medlemmer som en trussel mod både naturen og fredsommeligheden ved at bo i Gribskov.

 

“Kommunerne er ofte som svage sjæle, når de hører lokketonerne fra “fabrikkernes” ophavsmænd.”

Der bliver ikke lagt fingre imellem i et åbent brev, som Gribskov Landligger Forbund har forfattet til Byrådets medlemmer. Det sker som reaktion på Gribskov Kommunes forskellige tiltag for at sikre nemmere byggebestemmelser for bygherrerne:

Det åbne brev følger i sin helhed herunder:

Åbent Brev til Byrådet vedr. støtte til Erhvervsstyrelsen og Sommerhusloven

ÅBENT BREV: I den senere tid har både landsdækkende og lokale aviser dækket Erhvervsstyrelsens aktive bestræbelser på at fastholde og sikre, at sommerhuslovens bestemmelser om udlejning i sommerhusområder overholdes. Vi håber på, at Erhvervsstyrelsen har politikernes støtte til, at sommerhusloven skal overholdes. Truslen fra MEGA-sommerhusene – lad os kalde det udlejningsfabrikker – er en reel trussel mod natur og fredsommelighed i nogle sommerhusområder.

Kommunerne er ofte som svage sjæle, når de hører lokketonerne fra “fabrikkernes” ophavsmænd. Det kan virke som, hvis man tilbyder en narkoman et gratis fiks, når kommunerne hører de fine ord, som arbejdspladser, beskæftigelse, vækst og turisme. Kommunerne synes at sætte kikkerten for det blinde øje, når de godkender byggetilladelser for bebyggelser, der åbenbart for enhver, er i modstrid med sommerhuslovens bestemmelser om begrænsning af den erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse.

Det kan ikke være rigtigt – endsige lovligt – at selvom ansvaret for den erhvervsmæssige udlejning ligger hos Erhvervsstyrelsen og ikke hos kommunerne, så har nogle kommuner set bort fra lovgivningen om udlejning af sommerhuse og godkendt MEGA-sommerhuse med over 30 sovepladser. Flere steder også med en ændring af bebyggelsesgraden og med byggelinjer uden hensyn til parkeringspladser og krav om beplantning af naturligt hegn i skel?

I Gribskov Kommune, som er Danmarks næststørste sommerhuskommune, og i Halsnæs Kommune køber folk ikke sommerhus for at ligge ved siden af en “fabrik”, som kan “tilbyde” støj, fester til langt ud på natten, forurening, skraldproblemer, fyldte og nedslidte grusveje med ulovlig parkering og hensynsløs kørsel samt selvfølgelig også mangel på respekt for godt naboskab.

Vi har alle erhvervet vores sommerhuse i kærlighed til naturen og til nærheden til kysten og fugle- og dyreliv og for at få et fristed væk fra byernes støj og forurening.

Kortsigtede administrative løsninger, der ændrer ved forudsætningerne for rigtigt mange sommerhusejeres køb af sommerhus, kan næsten sidestilles med en form for kommunal ekspropriation.

Her må I politikere på banen, for det er Jer der kan sikre, at Folketingets lovgivning spiller sammen med de lokale myndigheders godkendelsesprincipper.

Vi regner med, at I uden tøven bakker op om Erhvervsstyrelsens arbejde og aktivt medvirker til, at kortsynede kommunale interesser ikke får lov at undergrave sommerhuslovens klare principper.

I Gribskov Landligger Forbund regner vi med, at Erhvervsstyrelsens arbejde tager sit udgangspunkt i sommerhusloven og ikke i problematiske lokale dispensationer, der reelt åbner op for, at sommerhusområder bliver domineret af rene “sommerhusfabrikker”. 

I dag kan vi desværre nu og da tvivle på, at loven står over de betænkelige kommunale dispensationer, som mange af vores medlemmer oplever.

Den tvivl håber vi, at I kan få fjernet ved at støtte Erhvervsstyrelsens arbejde med at fastholde sommerhuslovens bestemmelser. I virkeligheden er det såre enkelt, men I skal sikre, at det bliver gjort.

Gribskov Landligger Forbund
Annelone Jensen, formand og Kjell Nilsson, sekretær

Skriv din kommentar her: