Gribskov udsender SOS på vigtig mission

GRIBSKOV: Ifølge politikerne skal et nyt udvalg skabe bedre rammer for borgernes medbestemmelse og involvering i det politiske arbejde samt sørge for en samlet retning for Gribskov Kommune frem mod 2030.

Det nye tema-udvalg kommer til at beskæftige sig med de helt store politiske spørgsmål.

Byrådet udsendte i går udvalget ‘SOS’ på en mission, der skal resultere i en højere grad af politisk engagement hos borgerne og en samlet strategisk retning for kommunen frem mod år 2030. SOS er forkortelsen på Strategi og Samskabelse – et nyt udvalg, der får Jesper Behrensdorff (K) som formand.

– Vi skal samtænke vores strategier og politikker, så de får en rød tråd. Det er ikke altid til at se. Og så skal vi have samskabelse ind i de ting, vi laver. Det betyder, at vi skal sørge for at få ejerskab til de politiske beslutninger. Det kan være i forhold til borgere, foreninger eller erhvervsliv, siger Jesper Behrensdorff i en udsendt kommunal pressemeddelelse.

To formål
Det nye udvalg har to formål nedskrevet i udvalgets kommissorium: Udvalget skal samordne de mange nuværende strategier i kommunen, så det ’giver retning for kommunen med sigte mod 2030’. Det indebærer, at de mange strategier og politikker, som der pt. eksisterer, skal koordineres og samles til færre strategier med klare mål. Dette skal mindske risikoen for kortsigtede beslutninger og zigzag-kurs.

Derudover skal udvalget arbejde med at engagere og involvere borgerne i det politiske og finde helt konkrete måder, som ’styrker udvikling af lokaldemokrati’.

Langsigtet udvikling
Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) lægger stor vægt på, at udvalget kommer til at tegne vejen frem:

– Borgerne i Gribskov fortjener mere, end politiske løsninger som kun rækker frem til næste valg. Jeg oplever, at vi i byrådet faktisk er meget enige om de store linjer i Gribskovs udvikling, og derfor kan udvalget være med til at tegne en langsigtet udvikling, som der er bred tilslutning til, siger Anders Gerner Frost i pressemeddelelsen.

På mission til udgangen af 2019
Det nye udvalg, Stategi og Samskabelse, refererer til Økonomiudvalget og skal afslutte sit arbejde inden udgangen af næste år.

I udvalget sidder følgende politikere: Formand: Jesper Behrensdorff (K), Næstformand: Bo Jul Nielsen (S), Sisse Krøll Willemoes (NytGribskov), Pernille Søndergaard (NytGribskov) og Natasha Stenbo Enetoft (V).

Giv din mening til kende: