Kvinden blev behandlet på stedet, og fløjet til Traumecentret på Rigshospitalet. Her afgik hun ved døden to dage senere som en følge af skaderne ved påkørslen af toget. (Tekst / Foto: Allan Andersen)

HELSINGE: En 82-årig kvinde blev livstruende kvæstet ved en påkørsel af Lokaltoget ved overskæringen på Østergade, umiddelbart før Helsinge Station. Kvinden døde to dage efter af sine kvæstelser, og en rapport fra Haverikommisionen fastslår nu at Lokomotivføreren ikke kunne undgå ulykken da kvinden selv gik ud foran toget.

Ved passage af overkørselen på Østergade i Helsinge, d. 9. juni sidste år kl. 10.33, ramte toget en 82-årig kvinde der var gået ind mellem bommene og ud foran toget, formentlig i et forsøg på at krydse skinnerne.

Lokomotivføreren forsøgte at standse toget ved at farebremse og brugte forgæves togets hornsignaler Toget standsede umiddelbart efter at have ramt kvinden og passeret overkørslen.

Den 82-årige kvinde afgik ved døden to dage senere, og ifølge Haverikommisionens rapport kan det formentlig tilskrives de skader som kvinden pådrog sig ved påkørslen.

Advarselssignalanlæg og bomme virkede
Det er ligeledes fastslået i rapporten at såvel signalanlæg og bomme fungerede korrekt under ulykken, det betyder bommene dækkede de respektive højre fortove og kørebaner samt fortovene i venstre side, samtidig med at lyset blinkede og klokkerne ringede.

Lokomotivføreren har til Haverikommisionen forklaret at han havde signal til at køre ind på stationen og at bommene ved Østergade var nede, noget som ligedes tekniske undersøgelser og vidner har klart bekræftet.

– Da han kunne se overkørslen, så han en ældre dame på vej over spor 2, der var sporet for modsat køreretning, og at hun var på vej mod spor 1, som tog kørte på. Han aktiverede togets horn og farebremsede, men kunne ikke nå at standse, lyder det i rapporten om den tragiske ulykke.

Der blev gjort en stor indsats for at redde den 82-årige kvindes liv, men ulykkeligvis afgik hun ved døden to dage efter ulykken. (Foto: Allan Andersen)

– Det er Havarikommissionens vurdering, at overkørselsanlægget har virket korrekt og at personen, der blev
påkørt trods klokker, rødt blinklys i vejsignaler samt nedlukkede bomme, har søgt at krydse sporene i overkørslen, lyder konklusionen i Haverikommisionens rappport.

Således giver Haverikommisionen en række vidner til ulykken ret i deres oplevelse af at lokomotivføreren ikke havde en jordisk chance for at undgå den tragiske påkørsel sidste år.

Giv din mening til kende: