Her til aften: Snævert flertal for nyt kommunebudget

GRIBSKOV: Der blev holdt taler og klappet skuldre, da der tirsdag aften blev stemt om et budgetforslag fremlagt af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Kulturlisten og Nyt Gribskov. Ikke alle var dog lige begejstrede for budgetaftalen, som de blå partier blandt andet betegnede som direkte løgnagtig.

OBS: Denne artikel redigeres løbende…

Et flertal i byrådet godkendte tirsdag aften det kommende budget for 2022-25. Det var dog ikke alle partier, som bakkede op om aftalen, og både Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative valgte at stemme nej til aftalen.

Pernille Søndergaard fra Nytgribskov talte om en aftale, som har til formål at skaffe større fokus på velfærden og kulturen.

“Det er en aftale, der indeholder en tilbagerulning af rengøring til de ældre og visiterede borgere, og at  de ældre selv kan vælge, hvad de vil have hjælp til”, fortalte hun blandt andet under sin taletid. Der blev også nævnt en aftale om et nyt demenscenter, et løft af folkeskolen, et nyt 10. kl. tilbud, mulighed for spring- og boksefaciliteter i Gilleleje Hallen, en kunststofbane i Helsinge med mere.

Hun pegede også på en trafiksikkerhedsplan, som årligt skal godkendes i fagudvalget, og at der er afsat økonomi til sikre skoleveje.

“Denne budgetaftale er en bundsolid økonomisk aftale, hvor der ikke optages yderligere lån, trods store anlægsinvesteringer, hvor likviditeten holdes over de aftalte 100 mio. årligt, hvor vi udfordrer servicerammen en smule, for det har vi aftalt, for vores borgers skyld. En budgetaftale, hvor vi forsat ligger op til, at vi står sammen om Gribskov – vores allesammens Gribskov.”, konkluderede hun.

“Urealistisk budget”
Imod var blandt andet Konservative. I byrådet talte partiets eneste tilbageværende medlem om en aftale, som partiet mener virker urealistisk, ja endog direkte usandfærdigt overfor borgerne.

“Vi står med et budget som ligner et forsøg på lige at klemme sig forbi valget, inden virkeligheden går op for omverden”, indledte hun og pegede på blandt andet en presset likviditet, som hun ikke mener er så kernesundt, som Nytgribskov blandt andet karaktiserede det som under byrådets behandling her til aften.

“Isoleret set er der mange sympatiske ting i budgetaftalen, og mange ting vi kan være enige i. Men der er også en grad af uærlighed. Et løft af folkeskolen er i virkeligheden en besparelse, for det er penge regeringen har målrettet til et generelt løft af folkeskolen, men kun halvdelen bruges som regeringen har foreslået, resten ryger i kommunekassen. Sådan en prioritering bør man være ærlig omkring. […]  Folkeskolerne lider af de besparelser, de har været underlagt de sidste fire år”, konkluderede Trine Egetved.

Også det specialiserede børneområde er underprioriteret i budgetforliget, mener hun.

“Skal vi have grædende forældre igen, fordi deres børn er kastebolde i systemet?”, spurgte hun blandt andet.

Venstre: En trist dag
Venstre har heller ikke den store tillid til den nye budgetaftale.

“Det er en trist dag for demokratiet. Det er det, fordi vi er nødt til at sige, at vi ikke kan stemme for. Og det har vi det ikke så godt med, men når man overhoved ingen indflydelse har fået, så ser vi ingen mulighed for at stemme for”, indledte Birgit Roswall.

Hun pegede især på, at budgettet virker urealistisk på især ældreområdet.

“Der loves: at borgerne kan få tilbageført rengøring og ingen serviceforringelser på ældreområdet. Jeg kan konstatere, at der er voldsomt store forringelser. For de 4,7 mio vi bruger på puljen til bedre bemanding, dem vil de miste d. 1/1, for der har vi ikke længere pengene. Der er sat lidt over 2,1 millioner kroner af til klippekort, men administrationen siger, at det koster 3,1 mio. kr. at sætte rengøringsfrekvensen tilbage til hver 14. dag. Så nu er der kun penge til hver 2. borger”, forklarede hun blandt andet.

En sarkastisk Valentin
Det måske mest harske indlæg kom lidt uventet fra den ellers så pæne Kim Valentin fra Venstre. Han havde set sig sur på, hvad Venstre betegner som et ræverød budgetforlig, hvilket særligt gik ud over Enhedslisten… I hvert fald hvis vores sarkasme-barometer er korrekt indstillet.

“Michael Hemming Nielsen (Fra Enhedslisten, red.), du har gjort det rigtig godt. Faktisk helt fantastisk, og jeg tror din formand må have ringet til dig og sagt, at det må være det bedste budget vi nogensinde er gået til valg på. Jeg kunne ikke have lavet det bedre på Enhedslistens vegne. Det er utroligt flot, at du, som du selv sagde før, gerne ville have helt op til en procents skattestigning. Nu har du jo med budgettet sikret, at det bliver en procent på et tidspunkt, det er jo fantastisk”, lød det med drivende sakasme fra Kim Valentin.

Der blev sagt mange andre ord, og vil du gerne se hele byrådets 2. behandling af budgettet så kan du se det ved at klikke her: TV fra Gribskov Byråd 12. oktober 2021.

Der kan gå lidt tid, før byrådsmødet er uploadet og gjort tilgængeligt.

Et givet resultat
Afstemningen af budgettet, og de mange ord til trods, var dog givet på forhånd. Budgettet blev som ventet stemt igennem med et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Kulturlisten og Nyt Gribskov. Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre samt løsgænger Betina Sølver stemte alle imod, hvilket betød, at budgettet blev vedtaget med et snævert flertal på 13 mandater for og 10 imod.

Venstres budgetforslag blev også sat til afstemning, men blev ganske som ventet stemt ned. Kun Venstre stemte for.

Spændende bliver nu at se, om budgettet – som forudset af både Venstre og Konservative – skal åbnes op igen så snart valget er overstået, fordi der ikke er sat penge nok af til kerneområderne… Om de får ret kan kun tiden vise.

Vil du gerne læse budgettet i sin helhed, så kan du hente det som en PDF-fil her: Kommunebudget 2022-25.

Der er også kommet en hel række høringssvar til budgetforslaget. Dem kan du læse her: Høringssvar til budget 2022-25.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TV Nordkysten

Tip os!

Powered by Vejreti.com