OPDATERET: Brand under kontrol – Brandfolk stadig til stede

Tekst: David Abildgaard. Foto: Allan Andersen.

HELSINGE: Hold jer væk! Sådan lyder meldingen fra politiet efter at en industribygning er gået i flammer på Skovgaardsvej 25 i Helsinge. Der er tyk røg med høje flammer, og politiet henstiller derfor til, at man dertil lukker døre og vinduer samt ventilationsanlæg såfremt man bor i nærheden af branden. Artiklen opdateres løbende.

Der skulle efter sigende være tale om en bygning tilhørende Anticimex Innovation Center, tidligere kendt som Wisecom. Artiklen opdateres løbende i takt med at nye oplysninger indkommer.

Anticimex Innovation Center har specialiseret sig inden for skadedyrskontrol og er blandt andet kendt for at producere intelligente rottefælder. Virksomheden bekæmper også væggelus, hvepse, myrer, møl og flagermus.

OPDATERET KL. 17.48: Nordsjællands Politi oplyser, at det ikke længere er nødvendigt at holde sig inden døre.

“Vær dog opmærksom på, at der vil kunne lugtes røg i et stort område omkring Helsinge i de kommende dage. Området omkring brandstedet og de nærliggende forretninger er fortsat afspærret”.

OPDATERET KL. 16.00: Politiet melder nu på twitter, at branden er under kontrol:

 

OPDATERET KL. 14.55: Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er lukket for kørsel i dele af området omkring branden, blandt andet ved OK Tanken og ved Kildevejen ned mod Jydsk. Det betyder blandt andet, at man ikke kan besøge genbrugsstationen i Helsinge.

OPDATERET KL: 14.48: Brandvæsen stadig til stede.

“Borgere i området mellem Skovgårdsvej, Frederiksværkvej, Helsingørsvej og Bomose Alle v/campingcentret skal gå indenfor og lukke døre, vinduer. Der foregår nu en kontrolleret nedbrænding af en del af bygningen”, oplyser Nordsjællands Politi.

Røgen er stadig voldsom, som nye billeder af branden viser.

OPDATERET KL. 13.50: Der meldes nu om eksplosioner i branden, som har udviklet sig yderligere. Brandvæsenet kæmper en brav kamp.

Foto: Allan Andersen.

OPDATERET KL. 13.31: Politiet melder om, at der ifølge de første meldinger fra stedet ikke umiddelbart er nogen personer, der er kommet til skade. Befinder du dig under eller i nærheden af røgfanen, opfordrer politiet desuden til, at du undgår længerevarende ophold udendørs, da al røg som udgangspunkt er sundhedsskadeligt

OPDATERET KL. 13.01: Nordsjællands Politi har netop advaret på Twitter om, at man bør holde sig inden døre, såfremt man bor i nærheden af branden:

Vi og brandvæsnet er pt. massivt til stede på Skovgårdsvej i Helsinge, idet der er brand i en staldbygning. Bor du i området, henstiller vi til, at du holder døre og vinduer lukket og slukker for eventuelle ventilationsanlæg“, skriver politiet på Twitter.

Leave a Reply