I en Coronatid: Politikere ønsker kompensation til dagplejerne

Tekst: David Abildgaard. Foto: Pixabay.
GRIBSKOV: Ifølge Morten Klitgaard (G), næstformand i børneudvalget, bør kommunens dagplejere få en kompensation for det ekstra arbejde de ansatte gør med hensyn til den daglige rengøring. Kommunen har fået politisk OK til at se nærmere på sagen.

Der kræves ekstra meget af kommunens dagplejere i disse dage, hvor der skal tages særlige hensyn og forbehold i forbindelse med Covid-19. Derfor bør kommunen kompensere de ansatte for det ekstra arbejde. Det mener blandt andet Morten Klitgaard fra Nytgribskov, som på seneste møde i udvalget for børn, idræt og familie, havde ønsket et særligt punkt på dagsordenen.

“I nytgribskov ønsker vi, at administrationen kommer med et udspil til, hvordan dagplejerne kan kompenseres for den øgede rengøring”, lyder ordlyden på det punkt, næstformanden ønskede behandlet.

Han pegede på særligt de ekstra arbejdsopgaver forbundet med smittefaren:

“Dagplejen har en ugelig arbejdstid på 48 timer, udover denne skal der så tillægges den øgede COVID-19 rengøring”, oplyser han til udvalget i dagsordenen.

Mødet blev holdt i går, tirsdag, og her blev det vedtaget, at forslaget skal behandles af administrationen, som ville sætte sagen på en kommende dagsorden. Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer:

For: Natasha Stenbo Enetoft (V), A, NG, C (6 mandater)
Imod: Knud Antonsen (V) (1 mandat)

Det er ikke inden udgivelsen lykkedes at hente en kommentar fra Morten Klitgaard til blandt andet kompensationens eventuelle størrelse eller løbeperiode.

Leave a Reply