INTERVIEW: Borgmester om sparerunde: Ingen vej udenom

Anders Gerner Frost. Foto: Presse.

GRIBSKOV: Når Gribskov over ganske kort tid skal finde cirka 100 millioner kroner i budgettet, så bliver det med den helt store lup. Der er ikke mange penge at finde, hverken i kommunekassen eller i besparelser på de ældre og svage. Men opgaven skal lykkedes, lyder det fra borgmesteren, der næsten garanterer forringelser på både ældre- og børneområdet.

Der er ingen kære mor. Finder Gribskov Kommune ikke cirka 100 millioner kroner, så kommer “de små grå mænd”, som viceborgmester Bo Jul Nielsen tidligere har beskrevet de af regeringens mænd, som udsendes når en kommune ryger under administration.

Og borgmester Anders Gerner Frost frygter, at det bliver en usædvanlig hård omgang, som både vil ramme de ældre og børn.

– Skal vi ramme de 100 millioner kroner, så kommer vi til at se på reelle serviceforringelser. I næste uge vil børneudvalget og ældreudvalget sende omprioriteringskataloger (sparekataloger, red.) i høring, og her vil vi opleve, at der vil blive sendt ting i høring, som er værre end vi normalt ser. For hvor der ved de sidste mange års besparelserne kun normalt har skulle findes måske 20 til 30 millioner kroner, så skal vi nu ud og finde 100, forklarer Anders Gerner Frost, som endnu ikke kan pege på, hvor de mange millioner skal findes.

– Økonomien har dalet siden 2013, grundlæggende på grund af, at vi har et driftsbudget på 2,5 mia. om året, og af dem skal vi betale hele 330 millioner kroner i udligning. Og det skal vi, fordi København har nogle socioøkonomiske udfordringer, forklarer han til Netavisen Gribskov.

RELATERET LÆSNING: Kommunen varsler øjeblikkelig sparerunde: Mangler 100 mio. kr.

Forslag: Få flere flygtninge
Udligningsordningen sikrer, at dårligt stillede kommuner, som enten er besværet af geografi eller socioøkonomiske problemer, får en håndsrækning af de rigere kommuner. Og det er alt sammen fint, men det skal være fair, understreger Anders Gerner Frost, der for eksempel peger på, hvordan man kan tjene penge på udligningsordningen.

– Har man mange flygtninge, så får man mange penge i udligning. Det får man også, hvis man som kommune har mange lejeboliger. Men i København en der lejere, som betaler på den gode side af 25.000 kroner om måneden, og dem skal vi også betale penge til København i udligning. Og der er lavet beregninger på, at Vestegnskommunerne får det dobbelte af, hvad en flygtning koster, understreger borgmesteren, der griner lidt af avisens forslag om i så fald at få en ordentlig omgang flygtninge til Gribskov.

– Ja, så er der helt sikkert nogle, der vil reagere. Men der er jo ikke ret mange flygtninge tilbage i Danmark med den landspolitik der er omkring det. Det er paradoksalt, men jeg tror, at man kunne se en positiv effekt i sidste valgperiode, da vi fik det store ryk fra krigen i Syrien, svarer han og peger på, at kommunen til gengæld har gjort en del med hensyn til lejeboliger.

– Vi har igangsat flere projekter omkring lejeboliger, blandt andet i Møllebakken og i Gilleleje. Men det er ikke redningen. Redningen er, at vi skal se på, hvorfor udligningsordningen er så skæv, som den er. Vi er den kommune i landet, som har størst stigning i antallet af ældre over 80 år, men den del har man valgt at skrue ned for i udligningen, og det rammer os som et lyntog, forklarer Anders Gerner Frost.

Er tæt på afgrunden
For regeringen er det vigtigt, at alle kommunerne overholder kravet om at have en robust nok likviditet til at drive sin kommune forsvarligt. Tommelfingerreglen har været, at der for kommunerne skal være en gennemsnitslikviditet på mindst 1000 kroner pr. indbygger, og den grænse er Gribskov nu kommet faretruende nær.

Likviditeten er modsat alle andre dalet støt for Gribskov, Gribskov Kommune

– Vi havde i 2013 omkring 6000 kr. i likviditet pr. borger, men nu er vi på vej mod 1000 kroner. Og sker det, så kommer de fra regeringen og siger, at så er vi ikke et byråd der er i stand til at drive kommune. Og den situation skal vi ikke havne i, siger han.

Men hvorfor reagerer man først nu, har vi spurgt borgmesteren om:

– Når vi først reagerer nu, er det fordi vi står ret tæt på kanten. Vi har hele tiden håbet på, at der ville nå at komme en udligningsreform igennem med den sidste regering. Det var også meget tæt på, og alle modellerne ville være kommet Gribskov til gode. Så i mange år har vi gået og håbet, at de udefrakommende ting ville give os noget, understreger Anders Gerner Frost.

Pengene fosser ud
En anden stor årsag til den dårlige økonomi, forklarer borgmesteren, er de øgede udfodringer med at passe svage og ældre.

– I 2013 var hospitalsindlæggelsestiden på ni dage, nu er den på fire. Og når det nye supersygehus kommer, så skal den ned på 1,7 dage. Men folk er jo ikke blevet kortere tid syge. Der sker derimod det, at så snart de får en diagnose, så får de et lille pænt spark i røven og en taxa hjem. Og så skal kommunen løfte plejeopgaven, forklarer Anders Gerner Frost og fortsætter.

– Derfor stiger vores udgifter på hjemmesygeplejen – og det har ikke at gøre med om den er privat eller offentlig, som mange ellers tror, men fordi opgaven simpelthen er blevet større og større, så vi nu skal være hjemmehospital. Og det vilde er, at skal borgerne indlægges igen, fordi de blev udskrevet for tidligt, så skal vi betale for det også. Og vi får ikke en krone for den ekstra opgave af regeringen, understreger han.

Inviterer til kaffe
I et forsøg på at hente opbakning i Folketinget har borgmesteren inviteret alle de nordsjællandske folketingsrepræsentanter på kaffe.

– Jeg har inviteret samtlige politikere der er valgt heroppe til kaffe, hvor jeg vil tale både for en motorvej til Hillerød og på at få løst udligningsordningen. Og jeg har også aftalt, at vi holder et møde for alle i folketinget på tværs, samt borgmestrene i Nordsjælland, og får en god dialog om den nære sundhed, opgavefordelingen mellem kommunerne og regionen, infrastrukturen og vores kyster. Og det er der mange positive tilbagemeldinger på, slutter han.

Skriv din kommentar her: