Kommunen afviser hjemløsetal: Så slemt er det ikke

Tekst: David Abildgaard. Foto: Alexas Fotos/Pixabay.
GRIBSKOV: Der bliver flere og flere hjemløse borgere i Gribskov Kommune. Ifølge seneste tal fra VIVE er antallet af hjemløse i kommunen næsten fordoblet siden 2017. Kommunen genkender ikke tallene og peger på et mindre antal hjemløse.

Ifølge en redegørelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) er antallet af hjemløse steget fra 16 borgere i Gribskov uden egen bolig i 2017 til 31 hjemløse i 2019. Tallet går modsat landstendensen som er stagnerende efter en lang årrække med stigning i antallet af hjemløse, oplyser VIVE.

Hjemløse borgere, fordelt efter hjemløshedssituation (procent).
Grafikken indbefatter tal fra hele landet. Klik for større version.

De tal er kommunen dog ikke enig i. På rådhuset er man kommet frem til, at der pt. blot er 14 reelt boligløse i kommunen, hvoraf halvdelen er under 30 år.

Der er reelt 14 boligløse, hvoraf en andel dækker over hjemløshed. Boligløshed defineres ved, at man er uden bolig. Hjemløshed defineres ved en større kompleksitet, hvori der indgår massive sociale udfordringer. For alle borgere foreligger en indsatsplan, som administrationen nøje følger op på. VIVE’s tal om 31 hjemløse kan ikke genkendes”, oplyser kommunen i en redegørelse til udvalget Ældre, Social og Sundhed.

Unge hjemløse et problem
Til gengæld oplyser administrationen til politikerne, at man har en bekymring over en stigende udfordring om boligløshed blandt unge, som kan blive til hjemløshed.

“En af årsagsforklaringerne er, at der ikke er adgang til lejeboliger, som de unge kan betale. Selvom de unge har været skrevet op i boligforeningerne i mange år, er chancen for at få en bolig meget lille”, oplyser kommunen.

Forskellen på at være defineret som hjemløs og boligløs er, at hjemløse har flere mere varige komplikationer, mens boligløse kan stå kortvarigt uden bolig af forskellige årsager såsom en uventet skilsmisse og lignende.

Fortrolige tal
Kommunen peger desuden på, at også VIVEs tal fra 2017 er forkerte. Ifølge VIVE var der dengang 16 hjemløse i kommunen. Det reelle tal, oplyser kommunen, var otte borgere, som alle var på betalt ophold.

Administrationen har efterfølgende ad flere omgange forsøgt at få oplyst, hvordan talmaterialet er tilvejebragt, da stigningen ikke er genkendelig”, oplyser administrationen til politikerne.

VIVE: Vi har flere kilder
Det er dog lykkedes Netavisen Gribskov at få kontakt til VIVE som forklarer, at deres tal kommer fra flere kilder.

Klik for større version.

– Man skal huske, at vores tal er inklusive indberetninger fra andre aktører, f.eks. herberger, væresteder, varmestuer og andre steder, hvor hjemløse henvender sig og kan være. Så generelt kan vores tal derfor være højere, oplyser Lars Benjaminsen, seniorforsker hos VIVE.

Hans fokusområde er udsatte borgere og hjemløse, og han understreger at tallene for hjemløse varierer en del, særligt i de mindre kommuner.

– Det er et øjebliksbillede af uge 6, og tallet kan godt svinge over tid. Det er derfor ikke sikkert, at det er samme tal et halvt år senere, oplyser han, men understreger at landstendensen er langt mere konstant.

– Vi gentager tællingen hvert andet år, og selv om det kan svinge lidt i de enkelte kommuner, så har det store billede været ret tydeligt over lang tid. Vi har for eksempel  kunne se, at antallet af unge hjemløse steg fra 2009 til 2017 på landsplan. Det er sådanne mønstre, man kan se.

Kommunen oplyser til det politiske udvalg, at man flere gange har forsøgt at indhente oplysninger til, hvordan tallene er blevet beregnet hos VIVE. Det er ikke lykkedes, og det er der en god årsag til, understreger seniorforskeren.

– Jeg må ikke oplyse kommunen om borgerne på grund af databeskyttelsesloven. Vi må ikke engang sende kommunens egne oplysninger tilbage til dem, forklarer Lars Benjaminsen.

Kommunen: Et fald i hjemløse
Administrationen har lavet en gennemgang af de hjemløse i Gribskov de seneste tre år og er kommet frem til følgende udvikling:

  • I 2017 havde kommunen betalt ophold for 8 borgere i et § 110 tilbud
  • I 2018 var det 13 borgere – 4 af disse borgere havde et ophold på under 2 dage, og 2 borgere havde ophold på under 10 dage
  • I 2019 var det 20 borgere – 7 af disse borgere havde ophold på under 2 dage
  • Pr. juni 2020 har kommunen betalt ophold for 14 borgere, hvoraf halvdelen er under 30 år. Der er indsatsplaner for alle 14.

FAKTA – Sådan kom VIVE frem til sine tal
VIVE har kortlagt antallet af hjemløse ved at lade en række sociale tilbud og lokale myndigheder i hele landet udfylde et 2-siders spørgeskema om hver enkelt borger, som de havde kontakt med eller kendskab til, der befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6 2019.

De sociale tilbud, der har deltaget i kortlægningen, omfatter både tilbud i det offentlige velfærdssystem og i civilsamfundet.

En del af tilbuddene er direkte henvendt til hjemløse borgere, såsom herberger, natvarmestuer og gadeplansteam.

En række øvrige sociale tilbud og behandlingstilbud, der også kan have haft kontakt med hjemløse borgere, har ligeledes deltaget i kortlægningen. Det gælder for eksempel psykiatriske behandlingsenheder, misbrugsbehandlingscentre og kommunale enheder som socialcentre og jobcentre, der ofte har kendskab til hjemløshed blandt borgerne i forbindelse med den sociale indsats eller udbetaling af ydelser.

Der er i analyserne kontrolleret for, at samme borger kan være registreret flere gange.

Du kan læse rapporten i sin fulde længde her (klik for at hente rapporten): https://www.vive.dk/media/pure/14218/3352843

Faktatekst: VIVE.

Leave a Reply