Kommunen evaluerer sommeren: Gribskov eksploderer i aktiviteter

Wafande trak godt med festemte mennesker under årets Bakkefest. Tekst: David Abildgaard. Foto: Michael Madsen.

GRIBSKOV: Hvis du har følt, at det har summet lidt ekstra med liv og glade dage rundt omkring i kommunen denne sommer, så er du ikke helt galt på den. Antallet af arrangement-tilladelser er steget med ca. 20 procent i forhold til 2017.

Kommunen gav i løbet af årets syv første måneder tilladelse til hele 143 midlertidige arrangementer på veje og kommunale arealer, blandt andet til 16 motionsløb, 10 filmoptagelser, 7 mobile gadesalg samt ugentlige markedsdage i fire af kommunens byer. Det er 20 procent flere tilladelser end for blot to år siden.

De mange ekstra aktiviteter kommer primært fra lokale ildsjæle og foreninger, oplyser kommunen, der sidste måned holdt evalueringsmøder med flere af de lokale foreninger i Helsinge, Græsted, Gilleleje og Tisvilde.

Herunder følger kommunens redegørelse over møderne:

Helsinge: Stor optimisme
Gågadeforeningen i Helsinge oplever, at der er stor optimisme i byen. Der arbejdes på at etablere et By-forum, der kan give et fælles afsæt og retning for udviklingen.

Skt. Hans var igen i år velbesøgt i Helsinge. Foto: Allan Andersen.

Der har været afholdt fire fredagskoncerter på torvet med spisning og dans, alle med stor tilslutning.

Arrangementet i gågaden, Biler i byen, var godt besøgt.

Ved Elvis koncerten på torvet var der ca. 400 tilhører.

Kulturnatten, som dækkede hele byen, var der også stor tilslutning til og også mange børn deltog.

Skt. Hans arrangementet blev arrangeret ved gadekæret og var godt besøgt.

Gadekærs markedsdage har været afholdt hver lørdag fra 22. juni til 17. august ved og omkring gadekæret.

Græsted: Godt samarbejde
Samarbejdet og den tætte kontakt til politikerne i Byforum fungerer godt og deltagerne oplever at blive hørt.

Græsted kunne blandt andet fejre 4-års fødselsdag for Torvet.

Torvet fungerer som et godt samlingssted, der bruges til små daglige forsamlinger. Dagplejemødres børn leger ved gadekæret, unge samles på torvet i frikvarteret, og der er udeservering ved Kroen og Stalden.

Der har været afholdt torvedage, loppemarked, udstilling af gamle biler og marked med lokale produkter.

Juletræstænding på torvet tiltrak mange.

Fejring af torvets fødselsdag var godt besøgt.

Ved St. Hans arrangementet i Folkeparken deltog ca. 500 personer og Folkeparken var fyldt op. Kirken lavede kaffe og kage og mange af byens foreninger var engageret.

Halloween eventen havde stor tilslutning fra butikkerne og mange børn deltog.

Open Air Bio var også en succes, som tiltrak mange borgere.

Gilleleje: Positiv stemning
Det har alt i alt været en god sommer i Gilleleje og der har været flere mennesker i byen. De mange tilbagemeldinger fra besøgende i byen er positive og omhandler: stemningen, havnen, de små butikker, de mange events, stort udbud af restauranter og at serviceniveauet er højt i butikkerne.

Der har været afholdt torvedage hver lørdag.

Operakoncerten på havnen gik over alt forventning med ca. 2500 deltagere.

Bakkefesten gav i år den bedste omsætning nogensinde på i alt 2.6 mio kr. Der blev solgt 11000 billetter i alt og ca. 5000 pr. dag.

St. Hans arrangement på veststranden var et stort tilløbsstykke.  

Kulturhavnen har et godt samarbejde med Det Hvide Hus og de omkringliggende cafeer.

Tisvilde: Musik I Lejet fylder
Kommunen har i år meddelt tilladelse til 19 arrangementer på kommunale veje og arealer i Tisvilde. Herudover er der afholdt et antal åbne arrangementer på arealer, som ikke tilhører kommunen.

Pressefoto: Musik i Lejet.

Administrationen har holdt evalueringsmøder med lokale foreninger, samt involverede myndigheder og arrangørerne af festivalen Musik i Lejet.

Af de mange arrangementer i Tisvilde, kan nævnes følgende.

St. Hans arrangement på stranden blev arrangeret i fællesskabet af flere foreninger i Tisvilde. Ca. 2000 gæster deltog og mange også til spisning ved Naturrum. 

Jazz-festivalen var et godt tiltag og det formodes at arrangementet udvikler sig.

Loppemarked og cirkus på Birkepladsen er stadig en succes hvor mange kommer.

Kildemarked ved Sandflugtsmonementet var godt besøgt.

I uge 29 kom der rigtig mange gæster til festivalen Musik i Lejet, og de mange andre aktiviteter rundt omkring i Tisvilde,

Der var mange øl-boder og flere ekstra udskænkningssteder. Cafeer i Hovedgaden ønsker deres tilladelse til udeservering udvidet til hele uge 29.

Der er tilkendegivelser på af, at de mange mennesker på vej til festivalpladsen, gav et stort pres i Hovedgaden og at det var svært at passere afspærringer og serveringsområder i Hovedgaden.Tilkendegivelser der også peger på, at der ikke bør gives tilladelse til udeservering i Hovedgaden mere, på grund at de gener det medfører.

Ligeledes er der tilkendegivelser af, at der blev spillet for højt i Tisvilde i uge 29, både i private haver og langs Hovedgaden.

Arrangementet Månedansernes Baghave blev i år godt afviklet og musikken blev tilpas reguleret, men cafe Maya spillede for høj musik.

Onsdags jazz på strand terrasse forløb uden problemer.

Under Musik i Lejet oplyser arrangøren, at den gængse grænse på 103 dBA blev overholdt.

I forhold til antal deltagere ved Musik i Lejet oplyser arrangøren, at der blev solgt 7500 partoutbilletter og 1000 dagsbilletter. Der var 2200 frivillige og 500 akkrediteringer.

Opbygning og nedrigning af festivalen overholdt etapeplanen, men arrangøren oplever at tidsplanen er meget presset.

Samarbejde mellem alle myndighederne og med arrangøren har været godt, og erfaringer fra tidligere år er løbende blevet indarbejdet af arrangøren.

Grundejerforeninger for Tisvilde og Omegn har udsendt et spørgeskema til deres 400 medlemmer, som 60 personer har svaret på. Den generelle holdning var, at der var for mange mennesker i byen i uge 29 og festivaldeltagere spreder sig ud over et for stort område.

Arrangørerne af Musik i Lejet har foretaget en gæste-evaluering som 2206 personer har svaret på. Af undersøgelsen fremgår at ca. 70% overnatter i familiers sommerhuse, eller bor i Tisvilde.

DF: Få kontrol over festivalen
Evalueringen over sommerens aktiviteter blev præsenteret i går i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. Dansk Folkeparti valgte som eneste at protestere mod orienteringen, særligt med tanke på Musik I Lejet, som partiet mener fylder for meget.

– Vi valgte ikke at tage punktet til efterretning, dels på grund af de manglende politiske reaktioner over de mange klager over festivalen, forklarer DF’s medlem i udvalget Brian Lyck Jørgensen.

Han mener, at de politiske udvalgsmedlemmer bør lytte på de lokale og stille større krav til afviklingen af festivalen.

– Der er jo både hele balladen i hovedgaden, både med affald, traffik og de mange pop-up shops som kun har til formål at servere så meget alkohol som muligt til ren gene for de andre erhvervsdrivende. Og så er der alle de andre arrangementer der bliver givet tilladelse til; Månedanseren og lignende, samt de mange fester der popper op i haver og andre steder, forklarer Brian Lyck Jørgensen og efterlyser mere politisk fokus.

– Vi er på ingen måde i DF imod en festival i Tisvildeleje, men vi kan se de mange problematikker, den danner i byen generelt. Og når der kommer et åbent brev med 17 underskrivere fra lokale virksomhedsejere, så mener jeg, at man bør tage det seriøst og måske indkalde dem til et møde med udvalget, forklarer han.

Skriv din kommentar her: