Kommunen klar til at sælge 83.000 m2 jord i Ramløse

Den røde linje markerer grundene, som der nu er solgt. Kortgrafik: Colliers International.

GRIBSKOV: I et forsøg på at sikre større tilflytning til kommunen tilbyder Gribskov Kommune nu 83.000 m2 jord til boligbebyggelse i Ramløse Øst. Området er sat i offentligt udbud og der skal laves ny lokalplan.

Jorden er ifølge kommunen beliggende i et attraktivt, naturskønt område sydvest for Helsinge. I alt er der tale om intet mindre end 32.000 boligretter som udbydes til salg i offentligt udbud.

“Helsinge og hele Gribskov Kommune har en ambitiøs vækststrategi og grundene udbydes i forbindelse med denne, samt en omfattende plan for byudvikling af Helsinge”, skriver kommunen i en udsendt pressemeddelelse.

Erhvervsmægleren Colliers International har fået til opgave at stå for salget, og de beskriver, at grundene sælges som hele ikke-byggemodnede arealer til boligbebyggelse i op til to etager.

Køber har både mulighed for at købe hele arealet eller et lille stykke af grunden. Når det lykkedes Colliers International at sælge hele grunden, går planerne i gang.

– Med vores kendskab til markedet forventer vi, at der vil komme bud fra både store udviklere og mindre lokale aktører. Beliggenheden er så god, at vi er overbeviste om, at boligerne vil blive relativt lette at sælge eller udleje, og det har afgørende betydning for investorinteressen, forklarer erhvervsmægler Helle Andersen fra Colliers International.

Udsigten fejler ikke noget. Foto: Colliers International.

Hun beskriver området som et meget attraktivt område, tæt på naturen, men samtidig tæt på byen.

– Ramløse er en meget idyllisk landsby med et rigt foreningsliv og den vil tiltale f.eks. børnefamilier, der gerne vil tæt på naturen men samtidig har krav til et vist liv omkring sig, uddyber hun.

Ny lokalplan på vej
Før der kan komme boliger skal der udfærdiges en ny lokalplan for området. Den vil køberne være med til at udarbejde, evt. i samarbejde med andre købere, skriver Colliers International i deres salgsprospekt.

Køber(ne) kommer selv til at stå for den nødvendige byggemodning inden for det købte areal og står i samarbejde med eventuelle andre købere for den fælles infrastruktur og andre anlæg i området.

Sidder du nu og tænker, at det kunne være en fin investering, så kan du sende et tilbud til Colliers International senest 18. november kl. 12.

Krav til fremtidig bebyggelse
Der er dog nogle regler for brug af området. Bebyggelsesprocenten må for eksempel maksimalt være på 40 procent. Række og dobbelthuse kan placeres på grunde på mindst 500 m2 pr. bolig.

Området har en masse at byde på for børnefamilier. Grafik: Colliers International. Klik for større version.

Der skal desuden tages særligt hensyn til den sønære beliggenhed, det bakkede terræn, udsigtsforhold med mere.

Ifølge boligmægleren er der en række krav, man skal overholde for at kunne bygge i området:

 1. Den kommende boligbebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter.
 2. Bebyggelsen i del 1 skal opføres som tæt/lav og/eller etageboliger. Ved tæt/lav forstås dobbelthuse, række-og kæde- og klyngehuse. I Del 2 må også opføres parcelhuse.
 3. Bebyggelsen skal tilpasse sig eksisterende nabobebyggelse i højden.
 4. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40% for den enkelte ejendom. Det areal der er registreret som § 3 område efter Naturbeskyttelsesloven kan ikke indgå i beregningen af bebyggelsesprocenten.
 5. Grundstørrelsen ved tæt/lav og tæt åben skal være mindst 300 m2 uden andel af fællesarealer.
 6. Bebyggelsen skal indeholde en variation i boligstørrelser, for at give et bredt udbud til fx unge, ældre og mindre og større børnefamilier.
 7. De enkelte bygningskroppe skal være så korte at de ikke danner lukkede gadeforløb, men sikrer at bebyggelsen opfattes som transparent med mulighed for kig mellem bygningerne.
 8. Bebyggelsen skal tilpasse sig det eksisterende landskab ved at det eksisterende terræn indarbejdes i bebyggelsesplanen, så terrænspring udnyttes og terrænregulering i forbindelse med bebyggelsen minimeres.
 9. Hegn omkring private udearealer og tilgrænsende fællesarealer må kun etableres som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn på indersiden

Arealet er desuden omfattet af to ældre byplanvedtægter. Den ene er ‘Byplanvedtægt nr. 16 HK’ for Ramløse by øst fra 1974 og den anden er ‘byplanvedtægt nr. 11 HK’ for Ramløse Søkrog fra 1975.

Heldigt for de kommende boligejere behøver et nyt projekt for byudviklingsarealet ikke at være i overensstemmelse med de to byplanvedtægter. Der vil i stedet blive udarbejdet en ny lokalplan i samarbejde med køber.

Arealet ligger i dag delvis i en byzone, men når den nye lokalplan vedtages er forventningen, at hele området kommer til at ligge i byzone.

Yderligere oplysninger om salgsprocessen samt tilbudsblanket kan rekvireres ved at kontakte Colliers International ved henvendelse til helle.andersen@colliers.com.

FAKTA

 • Samlet grundareal: ca. 83.000 m² – heraf 0 m² vej
 • Ca. 32.000 byggeretter til bolig
 • Kan købes samlet eller i mindre enheder
 • Tilbudsfrist den 18. november 2019 kl. 12
 • Udbydes i samarbejde med Gribskov Kommune

Leave a Reply