Kommunen klar til at sælge sine intelligente rottefælder

Tekst: David Abildgaard. Foto: Sibya/Pixabay
GRIBSKOV: Kampen mod rotterne tager snart endnu et skridt baglæns. Kommunen mener, at tiden er kommet til enten lade kommunen sælge sine dyrt indkøbte intelligente rottefælder eller begrænse det samlede antal fra 1000 fælder til blot 300. Beslutningen ligger i udvalget for udvikling, by og land.

Kommunens spildevandsselskab Gribvand har foretaget en række tests af de tidligere i alt 1000 indkøbte såkaldt ‘smarte rottefælder’, som i sin tid blev vurderet som et væsentligt redskab i kampen mod de lokale rotter. Testene viser dog, at de ikke er nær så effektive som lovet.

Anticimex (tidligere Wisecon) lovede ellers en forventet reduktion af rotteaktivitet på 75 procent i de bekæmpede områder, men det har vist sig slet ikke at holde stik. Den ringe effekt at fælderne fik politikerne til tidligere i år at sætte 700 af fælderne på lager, mens de resterende 300 blev brugt til at undersøge effektiviteten.

Ringe effektivitet
Beslutningen faldt i kølvandet på en undersøgelse sidste år, foretaget af Anticimex, som målte en reduktion på 13 procent i antal anmeldelser, hvilket var langt fra den forventede reduktion.

Resultatet er dog blevet en del bedre efter undersøgelser foretaget af GribVand Spildevand A/S. Selskabet har foretaget en ny gennemgang af anmeldelserne i de bekæmpede områder samt områder, som endnu ikke var afsluttet under den første evaluering. Og her viser resultatet en nedgang i alle de afsluttede indsatsområder på 40 procent sammenlignet med en seks måneders periode, inden rottefælderne blev sat ned i kloakkerne.

“Derudover skal det tages i betragtning, at antallet af rotteanmeldelser i Gribskov Kommune – samlet set i hele kommunen – er steget med 55 % i perioden fra januar til og med juli måned 2020 sammenholdt med samme periode sidste år”, oplyser kommunen med den konklusion, at der samlet set er flere rotter at bekæmpe i kommunen end samme tid sidste år.

Det er en trend, som går igen i flere andre kommuner.

1,9 millioner kroner hvert år
Kommunen og kommunens spildevandsselskab købte tilbage i 2017 de i alt 1000 fælder som et fælles indkøb med udgifter fordelt 50/50. Den samlede årlige udgift til driften af de mange fælder er vurderet til samlet 1,9 millioner kroner eksklusiv medarbejdertimer til planlægning af placering af fælderne.

Finansieringen af driften af fælderne er indarbejdet i det gebyr, kunderne betaler i dag, hvilket derfor har udsigt til at blive sat en smule ned såfremt fælderne sælges til markedspris. Det oplyser kommunen til udvalgspolitikerne:

“Hvis det besluttes ikke at fortsætte driften af fælderne, vil der derfor formodentlig være mulighed for at sætte gebyret lidt ned. Dette er dog også afhængig af udviklingen af rottebekæmpelse generelt – dvs. den bekæmpelse der er på overfladen – og om prisen for denne stiger eller falder”

Da Gribskov Kommune kun ejer 500 af de 1000 fælder kan udvalget reelt set kun beslutte, hvad der skal ske med de fælder, som kommunen ejer.

“GribVand Spildevand A/S har dog oplyst, at de i høj grad vil vælge at følge den beslutning, som kommunen træffer, og deres fælder vil også indgå i en evt. videre drift af bekæmpelsen i kloakken”, skriver kommunen til udvalget.

Hvis det besluttes at sælge en del af- eller alle fælderne, så vil dette ske til den anslåede markedsværdi. Kommunen oplyser ikke, hvad markedsprisen er vurderet til at være.

Tre mulige løsninger
Ifølge kommunen er der tre mulige løsninger i forhold til den videre drift af fælderne:

  1. Stop med drift af alle fælder og salg af fælderne: Kommunen kan vælge ikke at drifte nogen af fælderne fremadrettet og at sælge de 500 fælder, som kommunen ejer. GribVand Spildevand A/S kan herefter selv beslutte, hvorvidt de vil beholde alle – eller en del af deres fælder, og selv stå for driften af dem. Ved denne mulighed sparer kommunen driften af fælderne, og der vil være en lille indtægt fra salg af fælderne. Kommunen vil ikke længere råde over fælder, der kan bruges til bekæmpelse i den offentlig kloak.
  2. Fortsat drift af en del af fælderne og salg af de resterende fælder: Kommunen kan vælge at beholde en del af fælderne og bruge dem til målrettet bekæmpelse i områder, der oplever store rotteproblemer. Administrationen vurderer, at kommunen ved at fortsætte driften af 300 fælder kan foretage en sådan målrettet bekæmpelse. Vælges denne løsning skal det ske i samarbejde med GribVand Spildevand A/S, og det skal besluttes, hvilke fælder der skal sælges, og hvordan salget skal foregår, samt hvordan driften af de 300 fælder skal planlægges, og hvad prisen vil være for dette.
  3. Fortsat drift af alle 1.000 fælder: Hvis kommunen ønsker at betale for den fortsatte drift af alle 1.000 fælder vil det være muligt at fortsætte bekæmpelse flere steder i kommunen. Den nærmere drift af fælderne skal aftales med GribVand Spildevand A/S, hvis de skal forestå driften af fælderne.

Kommunen anbefaler, at man sælger hovedparten af fælderne, men sammen med spildevandsselskabet beholder 300.

Beslutningen bliver truffet på udvalgsmøde i udvalget for udvikling, by og land senere i dag, tirsdag.

Leave a Reply