Kommunen straffer Attendo for groft plejesvigt af 91-årig

Attendo har modtaget kommunens skrappeste påbud for mangelfuld pleje af en 91-årig kvinde, der døde kort efter en pårørende havde klaget til kommunen. Tekst: David Abildgaard. Foto: Genrefoto.

GRIBSKOV: Der har være så alvorlige fejl i Attendos pleje af en 91-årig nu afdød borger, at Gribskov Kommune har måtte udstede et rødt påbud til den svenske plejemastodont. Påbuddet kommer efter at kommunen modtog en klage fra en nær pårørende over Attendos pleje for to måneder siden. Den 91-årige døde seks dage senere.

Gribskov Kommune har udstedt et alvorligt påbud til en unavngiven afdeling af Attendo i Gribskov for alvorlige svigt i plejen af en 91 år kvinde. Kommunen fik nys om sagen 15. maj i år fra en borger, der klagede over Attendos pleje af et nært familiemedlem. Blot seks dage efter klagen blev modtaget afgik familiemedlemmet, en 91-årig kvinde ved døden.

Klagen fik kommunen til at iværksætte en undersøgelse, og den afslører alvorlige svigt i Attendos pleje, særligt i forbindelse med en sårbehandling, som har været så mangelfuld, at kommunen har valgt at udstede den skrappeste sanktionsmulighed: Et såkaldt rødt påbud. Så alvorligt er påbuddet, at Attendo risikerer helt at miste retten til at pleje dele af kommunens borgere, skulle der fremefter ske fejl af lignende grove karakter.

Attendo erkender fejl
I Attendo erkender regionschefen, at der har fundet alvorligt svigt sted over for den 91-årige i forbindelse med et sår, der ikke blev holdt nok øje med. Såret udviklede sig i en grad, at kvinden d. 20. maj blev indlagt på hospitalet, hvor hun døde den efterfølgende dag.

– Vi ser på sagen med stor alvor og er enig i, at vi ikke har gjort det godt nok hos denne borger. Og det beklager vi meget, forklarer regionschef i Attendo Dorte Dahl og fortæller, at der har været problemer med kommunikationen sygeplejerne imellem.

– Overordnet er der gået det galt, at det ikke  har været tydeligt nok, hvem der har haft hvilket ansvar. Nogle har troet, at andre tog sig af det, forklarer hun og oplyser, at Attendo efterfølgende har sikret, at lignende fejl ikke kan ske igen.

– Det er en rigtig alvorlig sag, og vi har blandt andet gjort det, at vores tre enheder nu er delt op i hver tre teams med en fast sygeplejerske tilknyttet hvert team. Vi gør også det, at det altid vil være er en sygeplejerske, der bliver orienteret om borgernes tilstand, hvis den skulle ændre sig, forklarer Dorte Dahl til Netavisen Gribskov.

Årsagen til de manglende sygeplejersker skyldes markedet, forklarer Dorte Dahl yderligere.

– Vi har svært ved at rekruttere sygeplejere, og vi arbejder meget målrettet med at ansætte flere sygeplejersker. Men der er mangel på dem i de omkringliggende kommuner, og de vikarer vi derfor bliver nødt til at bruge har ikke samme kendskab til de ældre, forklarer hun.

Alvorlige fejl og mangler
På rådhuset beklager direktøren for ældreområdet også situationen. Her er tonen dog noget mere anklagende.

– Det er en dybt ulykkelig sag, som vi ser på med største alvor, og som vi fra første dag reagerede prompte på. Vores undersøgelse har afdækket alvorlige fejl og mangler hos en afdeling i Attendos hjemmesygepleje. Der har været for mange forskellige medarbejdere ind over, og ikke alle medarbejdere har haft de fornødne faglige kvalifikationer til at behandle den 91-åriges sår, siger direktør Mette Bierbaum til Netavisen Gribskov og fortsætter.

– Derfor har vi tildelt Attendo et rødt påbud, som er den mest alvorlige sanktion i forhold til den kontrakt, kommunen har med Attendo. Dermed kan vi simpelt hen ikke signalere tydeligere over for virksomheden, at det her er så alvorligt, som det kan blive, slutter Mette Bierbaum.

Direktøren oplyser, at kommunen desuden har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed vurdere, hvorvidt der er grund til at foretage et såkaldt uvildigt tilsyn i den pågældende afdeling af Attendo. Attendo oplyser, at de har orienteret styrelsen om sagen.

Netavisen Gribskov er ud over køn og alder ikke bekendt med identiteten på den 91-årige.

Fakta

  • Gribskov Kommune (GK) modtog 15. maj 2017 en klage fra en pårørende over pleje af en 91-årig kvinde.
  • Plejen foretages af Attendo.
  • Samme dag iværksætter GK en undersøgelse af forløbet.
  • Den 91-årige borger indlægges 20. maj på sygehuset og afgår dagen efter ved døden.
  • Dødsårsagen er ikke fastslået.
  • GK’s undersøgelse fastslår efterfølgende, at der er sket alvorlige fejl i Attendos pleje af den pågældende borger.
  • På baggrund af undersøgelsen beslutter GK at tildele Attendo et alvorligt (rødt) påbud. Samtidig pålægges Attendo at udarbejde en handleplan inden for tre dage for at undgå lignende fejl.
  • GK har siden fulgt Attendos arbejde med handlingsplanen tæt, således at der både sikres tiltag nu og her samt sker en langsigtet forbedring af kvaliteten.
  • GK har over for den 91-åriges pårørende dybt beklaget forløbet.

Faktakilde. Gribskov Kommune.

 

Giv din mening til kende: