Kommunen vender ryggen til borger – dumper lægers anbefaling

Hanne Pedersen har nu også Ankestyrelsen dom for, at hun er syg nok til at få sygedagpenge. Tekst: David Abildgaard. Foto: Privat.

GRIBSKOV: Siden Hanne Pedersen 1. november 2017 blev diagnosticeret med fibromyalgi og stress, har hun uden held kæmpet for at få kommunens jobcenter til at acceptere hendes situation. Hun er ikke syg nok, mener jobcenteret, der end ikke vil tilbyde hende et afprøvningsjob.

– Jeg ved vitterlig ikke, hvad jeg skal gøre.

Hanne Pedersen smiler det bedste hun har lært og slår opgivende ud med armene, efter at Netavisen Gribskov har sat hende stævne for at høre til de mange problemer med at få sin sygdom anerkendt af jobcenterets sagsbehandler.

Hanne Pedersen forsøger til dagligt at se alt andet end syg ud for at holde humøret højt trods sin pludselige ændrede livssituation. Foto: Privat.

– Jeg ser jo ikke syg ud, og flere har da også sagt til mig, at jeg da ser meget godt ud. Men de ser mig jo heller ikke, når jeg ligger hjemme og dårligt kan komme ud af sengen for smerter, forklarer Hanne Pedersen, der ellers gennem det meste af sit liv har haft et godt helbred og et fint arbejde.

Det ændrede sig dog drastisk efter en uheldig blodforgiftning.

– For fem år siden havde jeg en kraftig coli sepsis efter en operation og var tæt på at stille træskoene. Siden da har jeg gået og skrantet og fejlet de mærkeligste ting, forklarer hun.

I starten var hun ikke klar over, hvad der var galt. Symptomerne var mangeartede, og hun forsøgte sig efterfølgende med forskellige behandlinger – alle uden succes. Det var først efter at en reumatolog i Hillerød diagnosticerede hende med sygdommen fibromyalgi sent forrige år, at det blev klart for hende, hvad der var galt.

Fibromyalgi?
Desværre for Hanne og mange andre i samme situation, så er fibromyalgi både svær at verificere og behandle. Flere læger, og især kommuner, mener at sygdommen er for let at simulere, da detektionen af sygdommen beror på en lægelig vurdering, der delvist er baseret på patientens egne oplysninger.

Sygdommen er så ilde set på landets jobkontorer, at den af flere bliver kaldt en skraldespandsdiagnose; altså en diagnose lige til skraldespanden.

Sygdommen er dog ikke opdigtet, lyder den faglige konsensus, som peger på, at der findes flere forskellige fysiske og følelsesmæssige faktorer, som kan være med til at udløse symptomerne. Man ved heller ikke meget om, hvorfor den kun rammer nogle og andre i flæng. Risikoen for at udvikle fibromyalgi er for eksempel otte gange højere hos familiemedlemmer til en person med fibromyalgi sammenlignet med den generelle befolkning, og mere underligt er, at mere end 90 procent af de ramte er kvinder. Hvorfor ved man ikke.

Læger bakker op: Hun er syg
Følgevirkningerne kan være mangeartet, lige fra depression til kroniske muskelsmerter, træthed og søvnproblemer; symptomer som Hanne Pedersen kan nikke genkendende til.

Hun har da også fået flere lægefaglige vurderinger, der støtter op om hendes situation. Hun har blandt andet været til læge i Gilleleje for en vurdering:

Hanne har også i et års tid gået fast i Den Private Smerteklinik for yderligere hjælp. Klinikken er en af landets førende inden for fibromyalgi, og her er beskeden også klar: Hun bør arbejdsprøves.

Kommunen har desuden sendt Hanne Pedersen til en udpeget psykolog for at få en vurdering til en evt. depression. Her blev vurderingen, at Hanne bør have op til fire måneders ro til at komme sig over sin stress:

Kommunen: De er ikke kvalificerede
Den diagnose havde dog ingen gang på jord, mente jobcenteret, der i et brev til Hanne har forklaret, at lægen ikke er kvalificeret til sådan en opgave:

“Som vi skrev i vores afgørelse til dig, er det ikke speciallægens opgave at vurdere på arbejdsmarkedsforhold. Han skal udtale sig om den lægefaglige del. Derfor tillægges der i vores afgørelse ikke vægt på dette”, som det blev formuleret af Hannes sagsbehandler i et svar på en klage afsendt af en advokat for Hanne Pedersen.

Et forslag om, at hun i det mindste stadig bør modtage sygedagpenge, så længe sagen ikke er afklaret, bliver også pure afvist af Hanne Pedersens sagsbehandler:

Heller ikke Jobcenterets chef, Peter Steen Olsen ønsker at sige meget om sagen. Han har kun ønsket at tale med avisen gennem mail, og vi har bedt ham kontakte os pr. telefon, da vi har en række spørgsmål, som han ikke besvarer via mail.

Via mail, skriver han blandt andet følgende:

– Såfremt Ankestyrelsen ikke giver kommunen medhold i sagen, så retter vi os naturligvis efter indholdet i deres afgørelse.

Peter Steen Olsen påpeger også, at Ankestyrelsen i 2018 behandlede 37 klager på sygedagpengeområdet for Gribskov Kommune og stadfæstede 36 til kommunens fordel. Kun en afgørelse blev ændret.

Ellers har han ikke yderligere kommentarer, ej heller selvom Hanne Pedersen har sendt en fuldmagt, der giver kommunen frit lejde til at udtale sig om hendes sag.

– Så længe borgerens sag verserer i Ankestyrelsen har vi ikke yderligere kommentarer til sagen, slutter han sin mail til netavisen.

Ankestyrelsen ventes at have en beslutning klar sidst i maj, hvilket svarer til en behandlingstid på cirka syv måneder.

Økonomisk presset
Et af Hannes ønsker er en afklaring af hendes arbejdsevner. Hun vil mere end gerne gå gennem en arbejdsprøvning, for hun ved ikke, hvad hun kan magte.

– Jeg ved ikke, hvad jeg kan passe af arbejde, og hvem vil ansætte en medarbejder med fibromyalgi. Kommunen kunne tilbyde en paragraf 56 til en ny arbejdsgiver. Jeg forstår simpelthen ikke, at de bare smider mig ud, uden at tilbyde mig et eller andet, forklarer Hanne.

En arbejdsprøvning ville også kunne medføre lidt ekstra tid på sygedagpenge, så husstanden ikke er så afhængig af mandens helbred og indkomst.

– Jeg ved vitterlig ikke, hvad jeg skal gøre. Vi har heldigvis min mands løn, men vi kommer til at mangle penge. Banken har også været rimelig god og sagt, at de nok skal hjælpe det de kan. Jeg fik desuden tre måneders opsigelse fra mit tidligere arbejde, som vi også har kunne tære på, men intet varer jo ved. Og stadig aner jeg ikke, hvad jeg kan og ikke kan arbejdsmæssigt. Der føles så urimeligt, for jeg har jo aldrig været en byrde for samfundet siger hun og bliver tydelig vred over tanken.

Hvor er sikkerhedsnettet?
Især tanken om, at jobcenteret ikke længere er der for borgerne gør hende bekymret.

– Jeg vidste jo godt på forhånd at der var problemer i jobcentrene, det har jeg jo læst, men det er først efter at jeg selv har prøvet det, at jeg forstår, hvor slemt det står til. Det der med, at der skulle være et sikkerhedsnet for os, hvis det går galt, det passer ikke, siger hun, mens fingrene bladrer løs i en stor bunke sagsakter, der med tiden er blevet større og større.

– I det hele taget er det utrolig stressende ikke at vide noget om, hvor man står. De siger, at når jeg nu ikke har mit arbejde mere, så er jeg ikke stresset, og så siger de kort efter, at jeg skal ud og finde et ordinært arbejde, for jeg fejler ikke noget.

Fyret efter 20 år
For Hanne startede hele sygdomsforløbet kort efter, at hun for flere år siden fik en blodforgiftning efter en operation. Hun oplevede efterfølgende, at kræfterne begyndte at svinde; arbejdet som klinikassistent for en tandlæge, et arbejde hun ellers havde haft gennem 20 år, blev pludselig en uoverkommelig opgave. Arbejdspladsen indvilgede indledningsvis i at nedsætte hendes arbejdstid til 28 timer ugentlig, men det betød ifølge Hanne ikke færre arbejdsopgaver.

– Jeg passede mit arbejde og fik lov at gå ned i tid, men jeg skulle stadig lave det samme. Men jeg kunne ikke længere magte det, forklarer Hanne Pedersen, der derfor d. 14. marts 2018 lod sig sygemelde. Det kunne ikke blive ved, og 7. juli samme år blev hun opsagt.

Hanne og hendes fagforening har sidenhen vundet en sag om uforrettet fyring mod hendes tidligere arbejdsgiver. 

Et nummer i systemet
Fyresedlen betød, at Hanne for første gang i sit liv skulle til at trække et nummer i systemet. Det blev noget af et chok for den ellers pligtopfyldende arbejdsbi, der ikke før havde haft behov for at sætte så meget som et ben i en jobformidling.

– Jeg har jo aldrig været inde i systemet, jeg har bare passet mit job, og det første de sagde var da også, at de intet havde om mig, forklarer Hanne Pedersen, der dog kort efter fandt ud af, at der ikke var megen sympati at hente hos sagsbehandleren. 

Der gik mindre end en måned fra hun blev fyret til at kommunen satte en stopper for udbetaling af hendes sygedagpenge med virkning fra udgangen af samme måned. Argumentationen fra jobcenteret var, at Hannes sygdom var ‘stationær’, og at hun derfor bør kunne stille sig til rådighed for det ordinære jobmarked.

Hanne Pedersen forsøgte at klage over beslutningen, men kommunen stadfæstede afgørelsen d. 1. oktober 2018.

Klage på klage
Hendes sag ligger pt. i Ankestyrelsen. Det er sidste chance, inden sagen som en anden hengemt skat fra Indiana Jones bliver henlagt på støvede, digitale hylder. Sådan håber Hanne ikke, det ender.

– Jeg har ringet og rykket Ankestyrelsen, for jeg er rimelig hårdt presset økonomisk. Jeg rykkede dem for en tre ugers tid siden, og de sagde, at jeg kunne prøve at maile den som hastesag. Det prøvede jeg så, men fik brev tilbage, at det kunne de desværre ikke, men at jeg kunne søge kommunen om hjælp. Men det er jo dem jeg har anket imod, forklarer hun.

– Jeg har fået at vide, at jeg tidligst kan forvente svar til engang til maj måned, understreger hun og oplyser, at det økonomisk er ved at være uholdbart.

– Jeg får intet nogen steder fra, men heldigvis har jeg lidt erstatning for tabt arbejdsevne. Jeg fik svar fra i fredags om, at jeg er berettiget, da de kan se, at min erhvervsevne er nedsat med mere end 50%, forklarer hun.

Tilbage er håbet, at lægevidenskaben finder en kur eller en lindring på de daglige smerter. Hanne forklarer, at hun er klar til lidt af hvert.

– Jeg har gået på smerteklinikken i et år og har prøvet en masse medicin. Jeg har lige prøvet noget nyt, men det måtte jeg opgive, da jeg blev så sløv, at jeg hverken kunne det ene eller andet, siger hun.

Netavisen Gribskov følger sagen og har taget fornyet kontakt til centerchefen for jobcenteret for blandt andet at få en nærmere uddybning til centerets holdning vedrørende sygedagpenge til folk der lider af fibromyalgi. Artiklen opdateres, såfremt det lykkedes.

Giv din mening til kende: