Kommunens hjemmepleje overtager Attendo-plejere

Attendo
Tekst: David Abildgaard/pressemeddelelse. Foto: David Abildgaard.

GRIBSKOV: Gribskov Kommune er kommet et stort skidt videre i kampen for at sikre en kommunal hjemmepleje fra og med 1. december. Attendo har indgået aftale om at overdrage sine medarbejdere til kommunen.

Når Gribskov Kommune 1. december begynder at drive kommunal hjemmepleje for de ældre, så bliver det med kendte ansigter.  Gribskov Kommune og Attendo indgik 13. aftale om en virksomhedsoverdragelse af flere end 100 af Attendos medarbejdere.

“Aftalen omfatter både måneds- og timelønnede medarbejdere, der leverer hjemmepleje i Gribskov Kommune, herunder administrativt personale. Det er afgørende for både kommunen og Attendo, at borgerne så vidt muligt ikke berøres af ændringerne”, skriver kommunen i en udsendt pressemeddelelse.

Aftalen mellem kommunen og Attendo sikrer medarbejdernes ansættelsesforhold og giver sikkerhed for ansættelse i kommunen for de medarbejdere, som ønsker at fortsætte arbejdet i hjemmeplejen. På tidspunktet for underskrivelse af aftalen, er der tale om mere end 100 medarbejdere.

Skriv din kommentar her: