Kommunens top-direktør bliver vist døren

Foto: Youtube/Gribskov Kommune

Foto: Youtube/Gribskov Kommune
Foto: Youtube/Gribskov Kommune

GRIBSKOV: Økonomiudvalget har i dag, onsdag morgen, med kort varsel valgt at bede Byrådet stoppe samarbejdet med kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen, der har stået i spidsen for kommunen i flere år.

Artiklen er opdateret kl. 11.26.

Gribskov skal stikke ny retning, og det kræver tilsyneladende en ny kommunaldirektør. Beslutningen om at fyre den siddende kommunaldirektør kommer fra Økonomiudvalget, der med borgmester Anders Gerner Frost i spidsen, peger på, at der skal ny topchef på Rådhuset. Også direktøren for Teknik og Erhverv, Astrid Damgaard Ravnsbæk, er blevet foreslået opsagt.

– Gribskov Kommune bygger på et væld af muligheder. Gribskov Kommune har eksisteret i 10 år. Det har været en periode, hvor kommunen har fundet sit fodfæste, og der er sket mange spændende ting. Nu er tiden kommet til, at vi skal have løftet kommunen til et endnu højere ambitionsniveau og etablere Gribskov Kommune version 2.0. Et arbejde vi i Byrådet ser meget frem til, forklarer han i en udsendt pressemeddelelse.

Borgmesteren peger på, at beslutningen har rod i et ønske om at udstikke en ny retning for kommunen, der har tre følgende politisk udpegede pejlemærker.

  1. En ambitiøs investeringsplan med blandt andet en ny vej mellem Græsted og Gilleleje samt etableringen af et sundheds- og borgerhus.
  2. Et ønske om en endnu mere agil organisation, der kan matche morgendagens velfærdsopgaver
  3. Og et Byråd der samler sig om færre fokusområder til glæde for borgere og virksomheder

– I det lys har vi besluttet, at Byrådet søger en ny kommunaldirektør, der kan skabe et engagement og retning sammen med vores dygtige medarbejdere, lyder det kortfattet fra borgmesteren i den udsendte pressemeddelelse.

Både kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen og direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk er fritaget arbejdet med øjeblikkelig varsel, gældende indtil Byrådets endelige beslutning.

I forlængelse af Byrådets beslutning i november konstitueres ressource- og kulturdirektør Sascha V. Sørensen i stillingen som kommunaldirektør, indtil stillingen er genbesat.

“Set i lyset af den netop indgåede budgetaftale og det forestående arbejde med en ny organisation med færre ressourcer og en ny prioritering af opgaver har Økonomiudvalget desuden anbefalet Byrådet, at stillingen som direktør for Teknik og Erhverv ikke bliver genbesat.”, slutter pressemeddelelsen.

Netavisen Gribskov har forsøgt at tage kontakt til borgmester Anders Gerner Frost for en yderligere uddybning til beslutningen og bringer en opdatering, når den forefindes. Det har ikke været muligt at få kontakt til kommunal-direktøren på det til pressen ellers vante telefonnummer. Vi følger op på sagen.

Vi har også forsøgt at hente udtalelser hos de andre medlemmer i Økonomiudvalget, dog endnu uden held.

Opdateret kl. 11.26
Det er lykkedes at hente en kommentar fra Dansk Folkepartis medlem i Økonomiudvalget, Jonna Præst, der peger på, at det udelukkende er et forsøg på at blive en mere effektiv og mindre omkostningstung kommune.

– Det er for at vi kan spare nogle penge. Vi mener i Dansk Folkeparti, at kommunen kan drives mere effektivt, og vi vil hellere have færre direktør-lønninger og dermed råd til flere varme hænder og folk på gulvet, forklarer Jonna Præst.

Beslutningen om at fritstille direktør Astrid Damgaard Ravnsbæk kommer uden en genbesættelse, hvilket vil bringe antallet af direktører i kommunen ned på tre; En endnu ikke udpeget kommunal-direktør samt to direktører, der hver får et større ansvarsområde.

Ifølge Jonna Præst kommer fyresedlen som en konsekvens af kommunaldirektørens manglende overbevisning om at kunne indfri de nye sparekrav på Rådhuset.

Det har ikke været muligt for Netavisen Gribskov at hente oplysninger til, hvor stor en udgift det bliver at fritstille de to direktører og ansætte en ny kommunaldirektør.

Leave a Reply