Konfisker iPad’en: Børn ser for lidt til naturen

GRIBSKOV: Børn bruger mere tid inden døre end deres egne forældre gjorde i deres alder. Tiden går primært med at se tv og spille computerspil, lyder det fra et stort antal forældre i en ny undersøgelse fra Gallup. Og de manglende naturoplevelser kan ramme børnenes mentale sundhed, advarer Danmarks Naturfredningsforening.

Sidder dit barn også og hænger foran computeren i alt for mange timer om dagen? Er de så fordybede i deres mobiltelefoner, at de dårligt kan se op, når du taler til dem? Alt for få forældre vælger den konsekvente linje, når hverdagen skal struktureres, og det resulterer i børn, der ser alt for lidt til naturen.

De færre grønne timer kan have store konsekvenser, advarer Danmarks Naturfredningsforening i en udsendt pressemeddelelse.

– Naturtid gavner børns fysiske og mentale sundhed. Men de lærer samtidig om naturens ressourcer og kredsløb, og det er helt centralt, hvis vi skal løse de klima- og biodiversitetskriser, vi står midt i. For børn, der kender og elsker naturen, er også bedre til at passe på den, forklarer Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en undersøgelse foretaget af Gallup, og som peger på, at halvdelen af de 5-12-årige ifølge deres forældre kommer mindre ud i naturen, end forældrene selv gjorde, da de var samme alder. 

Forældre: Vi ved det godt
Mere end syv ud af ti forældre svarer, at årsagen til de færre udetimer ikke overraskende skyldes for megen tv, computer og elektroniske spil.

Og den holdning har forældrene mulighed for selv at ændre.

– En iPad er god til mange ting. Men den kan aldrig erstatte det, du får ud af at bygge en hule eller dæmning, fange en frø, fægte med nedfaldne grene og føle stoltheden, når du har nået toppen af klatretræet, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Lange skoledage
En del forældre, fire ud af ti, peger i stedet på, at de færre timer i det grønne skyldes skolerne. Det er da heller ikke blot forældrene, som skal have fokus på børnenes kontakt med naturen, mener DN.

– Vi står over for en stor udfordring, og vi bliver i højere grad nødt til at tænke naturen ind i skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. Jeg ved, at børneministeren også er optaget af dette, og jeg vil opfordre hende og de andre partier til at undersøge, hvad der konkret kan gøres for at få flere børn og unge ud i naturen, slutter Maria Reumert Gjerding

Faktaboks
Forældrene er blandt andet blevet spurgt følgende:

Kommer dine børn mere eller mindre ud i naturen i dag, end du gjorde, da du var barn?

Mindre: 54%
Cirka det samme: 32%
Mere: 11%
Ved ikke: 3%

Hvad mener du, er de vigtigste grunde til at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end da du var barn?

Tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs: 76%
Vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser: 43%
Børnene er længere tid i skole/institutioner: 42%
Vi overvåger vores børn mere, end vores forældre gjorde: 30%
Børnene bruger mere tid på sport/andre hobbyer: 20%
Det er blevet sværere at komme til naturen: 10%
Der er ingen kammerater at følges med/lege med: 8%
Manglende tid pga. lektier: 8%
Vi er bange for at børnene kommer til skade: 7%
Der er mindre natur end tidligere: 5%
Børnene ved ikke nok om naturen og bruger den derfor ikke: 3%
Det er svært at finde på spændende aktiviteter i naturen: 2%
Andet: 5%
Ved ikke: 1%

Kilde: Kantar Gallup for Danmarks Naturfredningsforening blandt 1.050 danske forældre med børn i alderen 5 til 12 år. Det har været muligt at give op til tre svar.

Giv din mening til kende: