KV21: Så er valgplakaterne kommet op – nogle af dem lidt for hurtigt

GRIBSKOV: Hvis der er noget som man kan diskutere uendeligt – så er det valgplakater. Alle har en holdning til dem, nogle hader dem, mens langt de fleste ved at de er en del af demokratiet som fører frem til kommunalvalget d. 16. november 2021, og at man bare må leve med dem. Modsat hvad nogen tror, så er det ikke den enkelte kommune som bestemmer noget som helst omkring valgplakaterne – det er derimod vejloven som regulerer hvad man må med en valgplakat.

Netavisen Gribskov har haft fotografen afsted på jagt efter klart ulovligt opsatte plakater på broer og rundkørsler – og klokkeklart for lavt opsatte plakater langs fortove. Det blev til en tur gennem Helsinge, Dronningmølle, Græsted, Esrum, Saltrup – og faktisk var standarden generelt god.

Som man dog kan se i videoen fra rundturen var der dog steder hvor der i allerhøjeste grad er klart er plads til forbedringer – og især havde gengangere en forkærlighed for broerne, selvom det er fuldstændig forbudt at opsætte plakater på broer.

Hvad er en valgplakat?
En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2, og den skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen. Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse til at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde reglerne for ophængningen.

Selvom man er en af dem som bliver skrækkeligt irriteret over plakatskoven med mere eller mindre smilende ansigter de næste fire uger – så skal man ikke begynde at ødelægge dem eller rive dem ned uden at have en virkelig god forklaring til ordensmagten.

Det er ulovligt at begå hærværk mod valgplakater, og straffen kan ifølge loven svinge fra en bøde til flere års fængsel. Hvis det udførte hærværk ender med at blive betegnet som groft hærværk, med en politisk motivation bag, så er strafferammen helt op til seks års fængsel.

Hvor må valgplakater ophænges?
Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valg-plakater. Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Hvor må valgplakater ikke ophænges?
– på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
– i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
– i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
– på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler
eller lignende vejudstyr,
– på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
– nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
– lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
– højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
– på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Nedtagning af valgplakater før valg
Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Er du stadigvæk i tvivl om en plakat sidder lovligt? Læs alt hvad du skal vide om det lige HER

Valgplakater skal sidde mindst 2,30 m oppe i luften over cykelstier og fortov – det er der en god grund til. (Foto: Allan Andersen)

Fotografen er 1,80 m og ville kunne gå direkte ind i denne plakat, der altså ikke sidder korrekt.

Plakaten her sidder ligeledes forkert, den sidder omkring 1,70 m og rager ud på fortovet, hvilket den ikke må.

Fotografen er 1,80 m og ville kunne ramme plakaten i denne højde. (Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

Av, i et uheldigt øjeblik kunne man kollidere med plakaten på fortovet. (Foto: Allan Andersen)

Må der sidde plakater i en rundkørsel? Ja, såfremt at ingen af de veje som fører frem til rundkørslen ikke har en hastighedsgrænse på over 60 km/t. Her på Bonderupvejen i Gilleleje er det altså helt lovligt. (Foto: Allan Andersen)

Her er den gal på Gillelejevej, der må under ingen omstændigheder sidde valgplakater på broer. (Foto: Allan Andersen)

På denne gangbro over Græsted Omfartsvej hænger der plakater, hvilket er forbudt – uanset om det er en bilbro eller en gangbro. (Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

Samme som med de øvrige – broer er et klart no-go. (Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

Her er der valgplakater i rundkørslen Hillerødvej – Helsingørvej, begge veje er 80’er veje og der må altså under ingen omstændigheder sidde valgplakater i den. (Foto: Allan Andersen)

Fy, den går ikke i denne rundkørsel på Helsingørvej. (Foto: Allan Andersen)

Rundkørslen ved Hillerødvejen – Kildevej har også fået en del valgplakater – men det må man ikke. (Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

Her ender Helsingevej i rundkørslen Kildevej – Hillerødvej, alle veje er med hastighed på 80 km/t og altså er det en rundkørsel med klart forbud mod opsætning af valgplakater. (Foto: Allan Andersen)

Udover at være ulovlige i denne rundkørsel – så sidder de også alt for lavt og til gene for trafikken.(Foto: Allan Andersen)

Her er det broen på Kildevejen, over Rundinsvej og Helsingevej, hvor der er valgplakater som ikke er korrekt placeret. (Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)

1 Comment

Bodil
27. oktober 2021 at 10:30

Det er jo meget enkelt – kommunens forvaltning skal bare ud og fjerne alle ulovligt ophængte plakater, og regningen sendes til den person, hvis navn står på en label bag på plakaten. Det er der helt klare regler for.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com