Kynisk konklusion i ny trafikplan: 10 trafikofre om året er passende

GRIBSKOV: Økonomi kan virke som en kynisk disciplin. Bedre bliver det ikke, når man kan læse i en dagsorden for et udvalgsmøde på rådhuset i morgen, at en ny trafikplan for kommunen kalkulerer med at investere i trafiksikkerhed indtil der maksimalt er 10 trafikofre årligt.

 

Det gælder om at føle sig sikker på kommunens vejnet. Og den mission synes opfyldt, hvis kommunen og politikerne kan kreere en trafikplan, som tillader maks 10 trafikofre på vejene pr. år på Gribskovs kommunale vejnet.

Kort over problemfyldte strækninger. Klik for større version.

Og selv om det altid virker kynisk at operere efter et maksimalt antal ofre, så kan det nemt blive en dyr ambition at gå efter nul døde i trafikken. Det fremgår i konklusionen på en ny trafikplan, som er på vej gennem det politiske system.

Dyrt at spare liv
I den nye Trafiksikkerhedsplan for Gribskov Kommune er målsætningen, at man maksimalt har 10 trafikofre årligt på kommunens vejnet inden udgangen af 2027. Det skal ske som led i opfyldelsen af regeringens nationale handleplan, hvor man ønsker en halvering af trafikofre.

En oversigt til det ovenstående kort. Politiet har på fem år (2016-2020) samlet registreret 516 trafikuheld på Gribskov Kommunes veje, med 12 dræbte, 85 alvorligt tilskadekomne og 24 lettere tilskadekomne.

“For Gribskov Kommunen betyder det, at målsætningen i 2027 er, at der højst må være 10 dræbte og tilskadekomne på kommunens veje. Der er derfor behov for en prioritering af indsatsen på trafiksikkerhedsområdet, så de indsatser, der er mest effektive og giver størst trafiksikkerhedsmæssig værdi for pengene, udføres først”, lyder det i overleveringen til udvalget Udvikling, By og Land.

Udvalget skal man i morgen, tirsdag, godkende den kommunale trafikplan.

Økonomi et kernefokus
Ikke overraskende er økonomi en vigtig faktor. Politikernes tilsagn om, at hvert et liv er uvurderligt passer simpelthen ikke, for det er umuligt at garantere os mod alle ulykker vi kan komme ud for på vejene.

Trafikplanen rummer derfor en prioriteringsmodel, hvor udgifter for kommende projekter er et vigtigt og afgrænsende parameter.

I trafikplanen vurderes følgende projekt som højeste prioritet af i alt 45 projekter til forbedring af trafiksikkerhed.

Helt nede på nr. 28 på den prioriterede liste finder vi forbedringer mod fartdjævle ud for skolen på Ny Mårumvej.

Hvert projekt er prioriteret i forhold, hvordan projektet vurderes at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i Gribskov Kommune. Herudover indgår anlægsomkostningerne i prioriteringen, så de projekter, hvor der opnås størst mulig effekt pr. investeret krone, prioriteres højest“, lyder det blandt andet i prioriteringsmodellen, som ud over udgifter tager udgangspunkt i følgende faktorer:

Trafikplanen rummer en kalkule, hvor der gives færre og færre point jo dyrere trafiksikkerheden er at indføre. Klik for større version.

Antallet af registrerede uheld på lokaliteten og projektets uheldsforebyggende effekt
Bilernes hastighed på lokaliteten og projektets effekt til at mindske hastighedsoverskridelser
Antallet af køretøjer
Den skiltede hastighed
Hvorvidt der allerede findes cykelsti eller fortov på lokaliteten
Antallet af borgere, der har udpeget lokaliteten som utryg
Hvorvidt lokaliteten er udpeget i de indsamlede borgerhenvendelser, samt om henvendelsen er fra en eller flere personer

En bred trafikplan
Trafikplanen tager udgangspunkt i en analyse af færdselsuheldene i kommunen over de seneste fem år. Og her har man udpeget otte særlige indsatsområder, hvor fokus på trafiksikkerhed vil blive koncentreret:

  1. For de matematisk inklinerede er her selve kalkulen. Klik for større version.

    Eneuheld

  2. Frontalkollisioner
  3. Lette trafikanter
  4. Unge bilførere under 25 år
  5. Spirituskørsel
  6. Uheldsbelastede lokaliteter
  7. Høj hastighed
  8. Samarbejde med skoler

 

For lidt fokus på præventivt arbejde
Og statistikken viser, at der er behov for flere sikkerhedsforanstaltninger.

Kort over de mest bekymrende strækninger i Gribskov. Klik for større version.

I 2010 blev der registreret 25 dræbte og tilskadekomne på Gribskov Kommunes veje, mens der i 2020 blev registreret 32 dræbte og tilskadekomne.

Det er en stigning, som kommunen har svært ved at forklare. Et gæt kunne være, at der er sket en væsentlig nedgang i det uheldsforebyggende arbejde:

“Det er svært at pege på specifikke årsager til denne udvikling, men der er særligt udfordringer med høje hastigheder og spirituskørsel blandt bilister i Gribskov Kommune. Det bemærkes dog, at der i perioden er sket en væsentlig reduktion i det færdselspræventiv arbejde. Udviklingen i den forløbne periode viser, at der er behov for at gøre en ekstra indsats, hvis trafiksikkerheden skal forbedres”, oplyses der i trafikplanen.

FAKTA: Maks 90 trafikdrab pr. år i Danmark
Færdselssikkerhedskommissionen, som står bag den nationale trafikplan, har sat et mål på landsplan om, at der på de danske veje i 2030 højst må blive dræbt 90 personer og højst må komme 900 alvorligt til skade. Det er en halvering i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Og når tallene omregnes til Gribskov Kommune svarer det til følgende målsætning:

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet i årene 2017-2019.

Ifølge politiet har der i perioden 2017-2019 i gennemsnit været registreret 15,7 dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken pr. år. og det er for meget.

Så hvis Gribskov Kommune skal opfylde Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, må der frem til 2030 højst være i alt 71 dræbte og alvorligt tilskadekomne på kommunens vejnet. Planen løber dog ud i 2027, hvor der vil komme en ny, og i 2027 må Gribskov højst have 10 dræbte og alvorligt tilskadekomne årligt.

Du kan læse trafikplanen ved at klikke her: Trafikplan, Gribskov 2022-27. (Link fører til download af et PDF-dokument.)

1 Comment

charlotte Saervoll
2. november 2021 at 22:34

Håber der vil blive satset på forebyggelse og færdsels kontrol. Så vi kan slippe for påvirkede bilister eller bilister der ikke burde have bil eller kørekort.
Helsingevej mellem Smidstrup Strand og Valby er en daglig oplevelse af skraldebil der kører midt på optrukne hvide striber på vejen. Biler der overhaler hvor der er dobbelt optrukket. Og så fotovogn der står permanent parkeret i Blistrup på vej ud af byen, fjernt fra bebyggelse, før en helle, og fjernt fra dagtilbud og butikker. Ren pengemaskine uden effekt på trafiksikkerheden?

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com