Ledere af Frederiksborg Brand & Redning sendt hjem

GRIBSKOV: Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning tog i april 2020 initiativ til en undersøgelse af beredskabet, og på baggrund af undersøgelsens resultater har beredskabskommissionen nu sendt Beredskabsdirektør Kim Lintrup  og den operative chef Sean Bisgaard hjem.

Frederiksborg Brand & Redning, som blev etableret som et tværkommunalt beredskab i 2016, vandt udbuddet over Falck i 2017 og siden d. 01. januar 2019 har stået for beredskabet i Gribskov Kommune.

– Såvel dannelse af selskabet og den efterfølgende hjemtagelse af yderligere opgaver er lykkedes rigtig godt og Frederiksborg Brand & Redning fremstår i dag som et effektivt beredskab med en stabil drift, står der i en udsendt skrivelse til de ansatte i FBBR, skrivelsen er ikke underskrevet og er lavet på brevpapiret fra Frederikssund Kommune.

Ifølge skrivelsen har Beredskabskommissionen vurderet, at der er brug for at gentænke beredskabet – herunder organisering og ledelse – frem mod en ny organisation, der træder i kraft den 1. januar 2021, hvor Gribskov Kommune udtræder af samarbejdet.

Det er ifølge de forløbige oplysninger flere ting som har ført til hjemsendelsen af de to ledere af Frederiksborg Brand & Redning, men dette fremgår ikke direkte af skrivelsen.

Et af kritikpunkterne skal angiveligt have været en rengskabsmæssig værdiansættelse på et brandkøretøj til 1,5 millioner kroner, mens den reelle værdi skal have været så lav som højst 300.000 kroner, dette er dog ikke bekræftet.

Mangler årsag til hjemsendelsen
– Baggrunden for at Beredskabskommissionen har taget dette skridt skal ses i lyset af resultaterne af den undersøgelse af beredskabet, som KLK har gennemført den seneste 1½ måned. Undersøgelsen viser, at der er en række udfordringer i organisationen – herunder bl.a. store interne kulturforskelle mellem den operative del og den administrative del samt manglende tydelighed i kommandoveje og ansvarsfordeling, skriver Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, i en intern skrivelse som Netavisen Gribskov er i besiddelse af.

– I en midlertidig periode vil den overordnede ledelse af Frederiksborg Brand og Redning blive varetaget af en ekstern ledelseskonsulent i samarbejde med allerede ansatte operative ledere, fremgår det af skrivelsen.

Det er således helt fastslået at brandvæsnet fortsat er fuldt funktionsdygtigt på alle plan.

Leave a Reply