Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Opdateret: Ny konstituering i Byrådet – Venstre får to formandsposter

GRIBSKOV: Magtbalancen har taget et nyt skridt i Byrådet, der i dag kan melde ud, at der er en ny konstituering i kommunen. Venstre kommer nu med og det betyder, at alle partier er med i den fælles konstituering – også løsgængerne.

Den gamle konstituering med Nyt Gribskov, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Konservative er en saga blot. I stedet er kommet en konstituering der inkluderer Venstre også.

– Vi har nu seriøst forhandlet med de andre partier om at fortsætte i en ny fælles konstitueringsaftale, og har besluttet os til at deltage. Vores forudsætninger for at indgå i den nye konstellation er fortsat at have indflydelse og mulighed for at arbejde med vores mærkesager, herunder at sikre hjemmesygeplejen på kommunale hænder og en offensiv beskæftigelsesstrategi på nuværende budgetgrundlag, forklarer Socialdemokraterne i en netop udsendt pressemeddelelse.

RELATERET LÆSNING: Sådan fordeler magten sig: Læs konstitueringsaftalen her

– De vigtigste områder er hjemme- og ældrepleje til de borgere, der har behov, en velfungerende visitation, sygepleje til de borgere der har behov, et grønt Gribskov Kommune, velfungerende folkeskoler, ordentlige uddannelsesmuligheder, attraktive vilkår for børnefamilier samt at skabe et tidssvarende miljø for nye virksomheder og som følge heraf nye arbejdspladser, lyder det endvidere fra den Socialdemokratiske lejr.

Artiklen opdateres…

Opdateret: Nye formandsposter
Ifølge Jannich Petersen fra Venstre er der grund til glæde over, at hele Byrådet nu er samlet i en konstituering.

– Det er rigtig glædeligt, at der nu kommer en fuldt bred konstituering, der omhandler alle 23 medlemmer, inkl. de to løsgængere. Det giver basis for, at Byrådet kan løse de udfordringer der er, dels om økonomien og også hele ældreområdet, byudviklingen og alle de store områder. Så det er vi godt tilfredse med, forklarer Jannich Petersen, som er udpeget som ny formand for Gribvand og Gribvand Spildevand, poster han overtager fra Bo Jul Nielsen.

Der kommer også en smule omrokeringer på formandsposterne i de forskellige udvalg, hvor Venstre får to formandsposter.

Desuden fjernes der to udvalg. Udvalget Miljø, Klima og Kyst nedlægges. Her sad Michael Hemmingsen fra Enhedslisten som formand. 

Også Forebyggelse og Idræt er en saga blot. Her sad Trine Egetved (C) som formand. De to udvalgs opgaver fordeles i de resterende udvalg.

Den beslutning er Jannich Petersen godt tilfreds med

– Vi havde alt for mange udvalg. Efter sidste konstituering skule der jo oprettes udvalg, så alle kunne få en formandsplads. Dengang forslog Venstre, at efter et år skulle man se på strukturen igen. Derfor er de to udvalg nedlagt, for alle kan se, at det er for meget. De forlanger jo store effektiviseringer i administrationen, beskærer i personaler… Og så må Byrådet også finde sig i mindre bureaukrati, understreger Jannich Petersen til Netavisen Gribskov.

Også de to løsgængere, Bo Jul Nielsen og Betinna Sølver (begge tidligere fra Socialdemokratiet) har underskrevet aftalen.

Dansk Folkeparti: Vi er sådan set godt tilfredse
Også Dansk Folkeparti ser ud til at have fundet en fordel ved at få Venstre med ind over magtfordelingen.

– Det er fint, at alle partier og løsgængere nu er med. Det giver lidt ro og stabilitet i det store hele, især med vores udfordringer. Nu tager vi et fælles ansvar alle sammen, indleder Brian Lyck Jørgensen fra DF og peger på, at partiet har fået en lidt bredere profil i de politiske udvalg – også selv om de har mistet en næstformandspost.

– Vi sagde sidste gang, at vi var godt tilfredse med to næstformandsposter, og nu er vi repræsenteret i alle udvalg undtagen beskæftigelsesudvalget, og det er vi egentlig meget godt tilfredse med, forklarer Brian Lyck Jørgensen.

Partiet har en næstformandspost i udvalget Udvikling, By og Land.

Selve processen har været cirka en uge undervejs.

— Jeg kan vel godt røbe, at det startede sidste weekend, hvor vi (i DF, red.) sagde, at vi gerne ville være med til at se på en ny konstituering, ligesom det blev aftalt, efter et års tid. Og når nu resten af kommunen, både forvaltningen og servicen, bliver skåret ned, så er det også mest retfærdigt at se på os selv og tage nogle udvalg væk. Det bidrager vi gerne til, det er klart, forklarer han.

Seneste nyheder:

Tip os!