Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Mange valgplakater overholder ikke reglerne

GRIBSKOV: Ved dette valg har mange borgere udtrykt vrede over de opsatte valgplakater, primært over dem som sidder til gene eller ulempe – eller slet og ret ulovligt. Trods en klar besked fra Gribskov Kommune sidder en lang række plakater fortsat ulovligt rundt om, og især højden er et stort problem.

Der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter de regler, der er gældende på området, herunder at disse ikke må sidde lavere end 2,3 m over jorden langs fortove og cykelstier, reglerne er ens for hele landet og er nærmere beskrevet på dette link hos Økonomi og Indenrigsministeriet.

For at være omfattet af de regler, som fritager partier, kandidatlister og kandidater m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden om tilladelse til at hænge valgplakater op, skal valgplakaten opfylde nogle få krav, idet en valgplakat defineres som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.”

Ønsker kandidater at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der således stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed.

Ulovligt at ophænge plakater på broer
Vejdirektoratet har præciseret overfor Gribskov Kommune at der ikke må ophænges valgplakater på broer over motorveje og over motortrafikveje, dog er tricket at rækværket over en bro ikke  betragtes som et hegn, men som et bygningsværk og derfor må der ikke ophænges plakater på rækværk på broerne overhovedet.

Vejdirektoratet har desuden oplyst at det altid vil blive anset som trafikfarligt – og således ulovligt –  at placere plakater på den udvendige side af rækværk på en bro, idet plakaterne vil kunne falde ned og udgøre en fare for trafikken.

Det er således i praksis umuligt lovligt at ophænge valgplakater på nogen af kommunens broer, medmindre de ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster eller på indretninger fæstnet i jorden.

Samtlige plakater på denne bro skulle have været fjernet fredag kl. 12.00 – de sidder der fortsat natten til søndag. (Foto: Allan Andersen)

Skulle have været fjernet fredag kl. 12.00
Gribskov Kommune har i en skrivelse, som Netavisen Gribskov er kommet i besiddelse af, selv gjort kandidaterne opmærksom på at plakater og bannere, opsat på en række broer i kommunen, skulle være fjernet senest fredag kl. 12.00 og trods den klare besked kunne Netavisen Gribskov se broerne fortsat var fyldt op med plakater på Helsingørvej, Græstedvej, Vestergade og Helsingevej i selve Helsinge lørdag aften.

Dernæst er broen over Græsted Omfartsvej også godt fyldt op med bannere og plakater, ligesom togbroen over Parkvej i Gilleleje også er ganske pænt klistret til med plakater.

Herunder følger en række billeder af opsatte plakater, alle taget fredag eftermiddag, og under hvert enkelte billede er anført hvad der er galt med den eller de opsatte plakater på stedet. Natten til søndag sidder samtlige viste valgplakater fortsat som vist på billederne:

Valgplakaterne her sidder på bro rækværket henover Helsingørvej i Helsinge,  ifølge Vejdirektoratet så er det et no-go.

Valgplakater og banner sidder her på broen over Græsted Omfartsvej, hvilket de absolut ikke må ifølge Vejdirektoratet, og banneret kræver desuden en særlig tilladelse da dette er over 0,8m2.

Plakaterne skal sidde mindst 2,3 m oppe – det kniber noget her i rundkørslen i Blistrup.

På Kirkevej i Blistrup er fortovet smalt i forvejen – lavthængende valgplakater har ikke gjort det bedre.

Bilisterne på Græstedvej præsenteres for både valgplakater og banner langs broens rækværk, men den går ikke. Gribskov Kommune har givet besked om fjernelse seneste fredag kl. 12.00, men lørdag aften hang de der fortsat.

Igen en lang række plakater som hænger alt for langt nede, med risiko for at fodgængere rammer dem eller ligefrem kan få de strittende strips i øjnene.

Hegnet er ca 1,80 m højt og således skal plakaten 0,5m højere op for at sidde ifølge reglerne.

Lyskrydset Vestergade – Rundinsvej i Helsinge har en skov af plakater – heraf også en hel del under den fastsatte grænse på 2,30 m.

Rundinsvej i Helsinge – lige før Rådhuset – har sin andel af valgplakater, og igen en hel del under lovkravet på 2,3 meter.

Broen ved Toftevangen i Helsinge bærer fortsat en hel del plakater og bannere natten til søndag – selvom disse skulle have været fjernet senest fredag kl. 12.00.

Valgplakater må max være 0,8 m2, de må ikke sidde på broer på grund af trafiksikkerheden når/hvis de skulle blæse løs og styrte ned.

Ved udkørslen fra Gribskov Gymnasium på Østergade var det fredag eftermiddag en anelse svært at orientere sig sikkert om trafikken fra højre.

Broen over Rundinsvej er ligeledes pyntet med valgplakater, heraf er flere gået løs og sejler noget rundt når det blæser – netop derfor at det er forbudt at opsætte plakaterne på broerne. Bannere kræver desuden en særlig og specifik tilladelse.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!