Møllebakken skal huse folk med arbejde: Arbejdsløse må vente

Det er gået stærkt med opførelsen af Møllebakken. Nu er entreprenøren bag gået konkurs. Fotoet her er fra oktober. Tekst: David Abildgaard. Foto: David Abildgaard/arkiv.

HELSINGE: I et forsøg på at undgå ghettoficering af det nye byggeri Møllebakken over for Rådhuset i Helsinge, forventes Byrådet i aften at beslutte, at folk med minimum 30 timers arbejde får fortrinsret til lejligheder på under fire værelser.


Det gælder om at sikre en boligbebyggelse, som ikke er skævvredet socialt. Sådan lyder budskabet fra Gribskov Kommunes Byråd samt Boligselskabet Nordsjælland, som begge ønsker at indføre særlige kriterier for udlejning af boligerne. I aften forventes Byrådet at godkende, at folk med arbejde og børnefamilier får 1.prioritet på ventelisten for halvdelen af de i alt 113 boliger i det nye byggeri Møllebakken. 3.prioritet bliver ældre over 55 år som i forvejen er bosat i kommunen.

Ifølge kommunens argumentation er der flere gode grunde til at sikre boliger til folk med fast arbejde:

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at udlejningsaftalen kan være med til at sikre en velfungerende og blandet beboersammensætning, som medvirker til at fremme et godt naboskab og beboerdemokrati og dermed et attraktivt image udadtil. Udlejningsaftalen sikrer en god balance mellem udlejning til mere ressourcestærke personer, behovet for at anvise borgere til små, billige boliger og den fælles boligsociale forpligtelse.“, skriver kommunen i dagsordenen til politikerne i Byrådet før aftenens møde.

Et normalt krav
Fleksibel udlejning, som det også kaldes, bliver i forvejen brugt i flere nordsjællandske kommuner, blandt andet Hillerød, som har lignende udlejningsaftaler med fem boligselskaber.

Det er dog ikke alle boligerne i bebyggelsen, som falder ind under de nævnte prioriteringskrav. Boligselskabet Nordsjælland ønsker at indgå aftale om, at fleksibel udlejning kun anvendes for halvdelen af de boliger, som ikke i forvejen tilfalder kommunal anvisning. Kommunen har anvisningsret til 25 procent af boligerne, i alt 28 boliger.

Den almene del af Møllebakken består af 113 familieboliger fordelt på 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger. Der er både rækkehuse og etageblokke. Boligerne forventes at være indflytningsklar i ugerne omring d. 1. juni 2020.

Ifølge kommunen er der stor interesse for boligerne, og der er allerede en venteliste. Det er dog endnu ukendt, hvad prisen bliver for boligerne, hvorfor kommunen og boligselskabet forventer, at der vil være et større frafald, når først boligerne begynder at blive udbudt. Det skyldes også, at flere har skrevet sig op til flere størrelser i håbet om at få tildelt en lejlighed.

Du kan læse mere om boligprojektet her: Nybyggeri i Helsinge, Møllebakken.

FAKTA
Ifølge Gribskov Kommune medvirker det særlige kriterie om fast arbejde til:

  • at tilbyde attraktive boliger i Helsinge for erhvervsaktive bosat i og udenfor Gribskov Kommune.
  • at mindske afstand mellem bolig og job, og dermed forbedre hverdagspraktikken for borgere, som arbejder i Gribskov Kommune, men er bosat uden for kommunen.
  • at understøtte en grøn profil, fordi afstanden og transporten mindskes for borgere, som ellers pendler til job i Gribskov Kommune.
  • at tiltrække ressourcestærke beboere til boligområdet.

Det særlige kriterie om børnefamilier sikrer, at børnefamilier tilgodeses i forhold til deres øgede behov for plads og rum.

For kravet om seniorer er der følgende fordele:

  • medvirker til at fremme boligrotationen i lokalmiljøet ved sikre et attraktivt lejeboligudbud til de lokale seniorer, der er bosat i kommunen.
  • tilgodeser borgere i kommunen, som ønsker at handle i god tid og sikre sig en bolig, som i højere grad passer til den senere del af livet.
  • sikrer et boligudbud til borgere, som sælger deres ejerbolig, og som fortsat ønsker at blive i Gribskov kommune.
  • finder kun anvendelse for borgere, som allerede er bosat i kommunen og medvirker derfor ikke til en øget tilstrømning af borgere i denne aldersgruppe til Gribskov Kommune. 

Nedenstående tabel viser, hvordan prioriteringen af ventelisten vil ske med de særlige kriterier for de enkelte rum-typer:

 

1-rum

2-rum

3-rum

4-rum

1. prioritet

Flex: fast arbejde

Flex: fast arbejde

Flex: fast arbejde

Felx: fast arbejde OG børn

2. prioritet

Flex: 55 år

Flex: 55 år

Flex: 55 år

Flex: fast arbejde

3. prioritet

Alm. venteliste

Alm. venteliste

Alm. venteliste

Flex: børn

4. prioritet

 

 

 

Flex: 55 år

5. prioritet

 

 

 

Alm. venteliste

 

Leave a Reply