Naboer kræver stop for jordtip ved Esromgaard

Jordtippen i den røde cirkel bekymrer både naboer og fredningsforening. Tekst: David Abildgaard. Foto: Google.

GRIBSKOV: Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov advarer sammen med naboer mod kommunens håndtering af sagen omkring den eksisterende jordtip ved Esromgaard, Frederiksværksvej 11. Her er der siden åbningen for ca. 13 år siden blevet kørt mange tusind tons overflødig jord fra aktiviteter i og udenfor kommunen – og det er sket uden opsyn fra Gribskov Kommune, lyder bekymringen.

Der kan være endog rigtig mange penge i at gemme forurenet jord fra myndighederne. Normalt kan en entreprenør risikere at skulle betale i omegnen af 1000 kroner pr. ton forurenet affald, der skal deponeres. Jord der ikke er forurenet kan gemmes af vejen for en flad 50’er pr. ton. Og det er denne store forskel i kroner og ører, der nu får Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov til at råbe vagt i gevær over for en jordtip nær Esrum.

Foreningen er bekymret over en jordtip ved Esromgaard, der siden 2004 har fået deponeret tusindvis af tons jord fra byggeprojekter og lignende. Og det sker helt uden kommunens kontrol, lyder det fra foreningen.

Centerchef: Ikke vores ansvar
Gribskov Kommunes centerchef Dorethe Pedersen bekræfter, at kommunen ingen tilsyn fører. Det er andres opgave, forklarer hun.

– I forhold til jordflytningsreglerne er det den kommune, der anviser jord til arealet, der har tilsynspligten og vurderer, om der kan være grundlag for at føre tilsyn, forklarer hun til netavisen.

Den manglende kontrol fra Gribskovs side har fået Danmarks Naturfredningsforening til at gå ind i sagen med et ønske om at foretage en uvildig kontrol af jordtippen. Også det afviser kommunen.

– Gribskov Kommunes administration finder det ikke umiddelbart relevant at søge at indgå aftale med grundejer om en undersøgelse, forklarer Dorethe Pedersen, der ikke har anmodning om at tvivle på kvaliteten af den kontrol, der bliver foretaget i de kommuner, hvorfra jorden kommer.

– De kommuner, der anviser jord til området, skal have dokumentation for jordens renhed, før det kan anvises. Gribskov Kommune anviser som jordforureningsmyndighed kun klasse 0-jord til arealet og har ligeledes orienteret omkringliggende kommuner om, at der kun må anvises klasse 0-jord. Det må generelt antages, at myndighederne overholder dokumentationskravene. Der er ikke anledning til at betvivle, at det også overholdes i denne sag, siger hun.

DN: Kommunen har pligten
Det mener Danmarks Naturfredningsforening er en hul udlægning og peger på Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven, hvor der påpeges, at kommuner selv skal føre tilsyn med, at lovens regler overholdes – herunder at der ikke sker forurening til omgivelserne.

– DN Gribskovs aktindsigt i indeværende år viser, at kommunen gennem de mange år kun har ført tilsyn to gange, nemlig i 2013 og 2014. Her er det værd at huske på, at der dagligt køres mange tons til jordtippen. Erfaringer viser, at forurenet jord og andre materialer ofte havner de forkerte steder, fordi en korrekt bortskaffelse er kostbar, så kontrol er altså vigtig, forklarer formand for den lokale gren af DN, Linda Bruhn Jørgensen.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening mangler der blandt andet en såkaldt paragraf 19 tilladelse, som netop skal sikre, at jorden og grundvandet ikke forurenes af tilkørt jord.

– Kommunen nøjedes med at meddele en en landzonetilladelse, som ikke stiller krav til miljøet, og hensynet til de smukke omgivelser var altså heller ikke af betydning, forklarer Linda Bruhn Jørgensen.

Min jord er ren
Ejeren af jordtippen, Esromgaards Carl Bruun, er irriteret over den fokus hans jordtip får fra Danmarks Naturfredningsforening og naboer, som tror der gemmer sig forurening i jorden.

– Det ved de ikke noget som helst om, for der bliver lavet kontrol. Der bliver lavet prøver på alt, der kommer. Det har kommunerne fuld styr på, jeg er slet ikke interesseret i at få forurenet jord, forklarer Carl Bruun og fremviser en miljøanalyse taget for få dage siden af en jordbunke i Espergærde samt en godkendelse af samme jordforsendelse fra Helsingør Kommune.

– Alt bliver kontrolleret, understreger Carl Bruun.

Drikkevand under jordtip
Formanden for den lokale gren af Danmarks Naturfredningsforening, Linda Bruhn Jørgensen, er ikke tilfreds, før Gribskov også laver kontrol. Hun frygter særligt for drikkevandet under jordtippen.

– Vi har hele tiden peget på, at jordtippen aldrig skulle have ligget i dette område, som ifølge Kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab med et værdifuldt kulturmiljø. Samtidig ligger området ovenpå en vigtig grundvandsressource, som er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og tæt på eksisterende vandforsyning, lyder det fra Linda Bruhn Jørgensen i en udsendt pressemeddelelse.

Naboer: Den er grim
Flere naboer i Esrum ønsker jordtippen helt fjernet. Den er skæmmende for området, mener Esrum Borgerforening, der tidligere har sendt indsigelse til kommunen for at få stoppet tilladelse til tilkørsel af jord.

– Det er jo rigtig synd, at et så flot landskab skal fyldes op med jord og laves om til noget helt andet, forklarer formand for Esrum Borgerforening, Karsten Milton.

– Og når man kommer kørende til Esrum, som jo skal være en port til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, så er det første man møder en endeløs række af lastbiler, der læsser tusindvis af ton jord af, siger han.

Giv din mening til kende: