Naboer til tennisklub protesterer: Planer om 12 meter høje lysmaster ødelægger området

Tisvilde Tennis har søgt om lov til at placere to lysmaster, som kan gøre det muligt at spille længere i vinterhalvåret. Det bekymrer en række naboer, som peger på en række grundlæggende fejl i sagsbehandlingen. Tekst: David Abildgaard. Foto: Allan Andersen.
TISVILDELEJE: Der er mange fejl og mangler i kommunens behandling af en ansøgning fra Tisvilde Tennis om at opføre to 12 meter høje lysmaster. Det mener en gruppe naboer, som nu truer med at kontakte Ombudsmanden og har klaget til byrådsmedlemmerne.

Det kan ikke være rigtigt, at en tennisklub kan placere 12 meter høje lysmaster midt i et boligområde. Det mener en gruppe naboer til klubben Tisvilde Tennis, samt områdets grundejerforening. Masterne skal oplyse tennisbanerne, så sæsonen kan udvides i vinterhalvåret.

Naboerne føler, at kommunen har forsøgt at haste det igennem og under radaren. Blandt andet har kommunen fejlagtigt vurderet, at der ikke var behov for en dispensation af lokalplanen, påpeger naboerne. Det har administrationen på rådhuset efterfølgende fundet værende korrekt:

Arbejdet med at etablere masterne var ellers godt i gang, før naboer opdagede, at der manglende en dispensation. Foto: Allan Andersen.

“Administrationen har oplyst Tisvilde Tennis om, at det ikke krævede byggetilladelse at opsætte to lysmaster på hver 12 meter til oplysning af 2 ud af 5 tennisbaner i de mørke måneder. Efterfølgende er der kommet opmærksomhed på, at etableringen kræver dispensation fra lokalplanen, hvorfor sagen forelægges Udvalget til beslutning”, oplyser administrationen i dagsordenspunktet til udvalget Udvikling, By og Lands kommende møde.

Fejl i nabohøring
Kommunen har tilsyneladende også haft lidt for stort hastværk med at få nabohøringen overstået.

– Vi opdagede først, at der var planer om masterne, da vi kunne læse det på klubbens hjemmeside. Det kom som lidt af et chok. Derefter har kommunen i 11. time valgt at sende en høring, forklarer en af de berørte naboer til Netavisen Gribskov. Naboen ønsker at være anonym, men identiteten er redaktionen bekendt.

Nabohøringen, som Netavisen Gribskov har adgang til, viser at kommunen blot gav naboerne ni dage til at svare. Reglerne kræver dog, at der er mindst 14 dages svarfrist. Også det klagede naboerne over til kommunen.

Det levende havn omkring klubbens baner er ikke højt nok, frygter naboerne. Foto: Allan Andersen.

– Det har så resulteret i, at kommunen nu har sendt en ny høring ud, og så skal sagen på den politiske dagsorden, forklarer naboen, som forventer snart at sælge sit sommerhus og derfor er bekymret for, hvorvidt priserne på huset vil falde.

– Det er jo et sommerhusområde med skov, og med intentioner om, at det fortsat skal være skov-agtigt. Der må desuden kun være levende hegn, så dådyrene kan færdes, og der står i lokalplanen for vores område, at der kun må være fire meter høje lamper – og det gælder alle steder, forklarer naboen til Netavisen Gribskov.

Naboer: Lysmaster vil ændre områdets karakter
Og så er der de sene aftenstunder.

– Lysmasterne ændrer jo aktiviteterne, som kan fortsætte længere og som vil give mere larm og støj. Det har tidligere været sådan, at når mørket sænkede sig, gjorde aktiviteten det også. Så man havde mulighed for at nyde aftenerne, forklarer naboen.

Gruppen af naboer har dertil sendt et brev til kommunen, hvor de blandt andet påpeger, at huspriserne risikerer at ryge ned.

“Det er min forståelse at ansøgningen vil have væsentlig påvirkning på både anvendelsesmuligheder for og værdien af min ejendom, hvorfor Gribskov Kommune er forpligtet at gennemføre en egentlig partshøring jf. forvaltningsloven § 19. Modtagelsen af denne imødeses”, står der blandt andet i brevet.

Naboerne overvejer nu deres næste skridt. De overvejer blandt andet at indbringe sagen for Ankestyrelsen, ligesom de også påtænker at kontakte Ombudsmanden.

– Vi har også bedt kommunen om at stoppe arbejdet, og nu skal det behandles på et udvalgsmøde. Jeg tænker, at de nu har fået input nok, forklarer naboen.

Skal lyse op i de mørke måneder
Tisvilde Tennis oplyser til kommunen, at belysning af tennisbanerne primært skal bruges om aftenen og i vinterhalvåret, når dagslyset er for svagt til tennis.

Masterne indeholder to sæt med hver to LED-lamper – i alt otte lamper. Planen for tennisklubben er at placere lamperne, så de gener mindst muligt.

Vi har i Tisvilde Tennis selvfølgelig haft alle mulige betragtninger ind over, som vi har haft gennemarbejdet, ligesom vi har løbende korrespondance med kommunen. Vi har valgt en central placering i vores idrætsanlæg, således at omgivelserne i vinterhalvåret hvor lyset bruges, ( som heldigvis mest er sommerhusejere) berøres mindst muligt, ligesom vi har valgt en god model med kun 2 master med meget fokuseret lys ned på banen, frem for ellers 8 lysmaster til at dække 2 tennisbaner”, oplyser klubbens formand Ilse Johannesen i en mail til avisen.

Vi har givet tilbuddet om et telefonisk interview, hvilket formanden har afvist. I en mail oplyser formanden, at klubben har en erklæret mission om at få flere til at bevæge sig. Og det sætter de mørke vinterdage hurtigt en stopper for:

“I for- og efterår samt vintermåneder har det altid været svært for børn og unge samt voksne, at nå fra skole og arbejde, til at kunne træne og spille, inden det bliver mørkt. Da Tisvilde Tennis ikke har udsigt til nogen hal, har vi valgt at prioritere lys til to af de seks tennisbaner, sådan at faciliteterne kan benyttes mest optimalt af medlemmer i alle aldre – også i vinterhalvåret”, forklarer Ilse Johannesen.

Står klar til montering
Tennisklubben har i tro på, at de havde tilladelse til projektet påbegyndt en stor del af forarbejdet. I en aktindsigt, som avisen er i besiddelse af, fremgår det, at tennisklubbens formand i en mail til kommunen oplyser, at containere med det fornødne udstyr er ankommet og nu blot venter på at blive sat i jorden.

Hos administrationen er holdningen, at projektet er i fin strid med lokalplanen, til trods for, at den tillader lysarmaturer på maksimalt fire meter, tre gange lavere end de omtalte master. Masternes ekstra højde burde ikke få den store betydning, lyder konklusionen.

“Da projektet umiddelbart er i overensstemmelse med intentionerne i lokalplanen, og da afvigelserne er af mindre omfang, er administrationen positivt indstillet”, skriver kommunens administration i sin anbefaling til politikerne i udvalget om at stemme for at en dispensation.

Administrationen: Det kunne være værre
Administrationens begrundelse er, at siden der i forvejen i lokalplanen er givet mulighed for at placere fodboldbaner på et grønt areal ved siden af tennisklubben, så er lidt ekstra lys ikke meget i sammenligning med, hvad der kan være i vente:

“Der er i lokalplanens bilag 1 lagt op til mulighed for etablering af to fodboldbaner, som pt. ikke er anlagt. De mulige boldbaner kan placeres meget tæt ved skel. Dette er nævnt, da fodboldbaner vurderes at ville afstedkomme flere gener, end de ansøgte lysmaster, hvis kommende baner kræver lysarmatur. De ønskede lysmaster til tennis opsættes i midten af det anlagte tennisområde, således dækker de kun de to midterste baner og ikke de yderste baner”, begrunder administrationen og fortsætter:

“Administrationen vurderer desuden, at det giver mening at udnytte området i de mørke måneder, hvor vejret tillader det, og hvor der ofte ikke er sommerhusgæster i området. Tisvilde Tennis har som tidligere nævnt kun tænkt at udnytte lysmaster i de mørke måneder, og ikke i sommermånederne”, slutter begrundelsen.

Grundejerforening bekymret
Kommunens vurdering beroliger ikke formanden for den lokale grundejerforening, Grundejerforeningen Skovriddergaarden. Foreningen rummer 28 husstande, og her er prioriteten at bevare områdets herligheder.

– Det er et stille og roligt sommerhusområde, og det ønsker vi at bibeholde. Meget høje lysmaster, og næsten lige i baghaverne, ved vi vil blive generende med hensyn til lyset, men også med larmen, forklarer foreningens formand Preben Holst Nielsen.

Han undrer sig i lighed med de nærmeste naboer over kommunens ageren i sagen.

– Administrationen prøvede at få en dispensation til tennisklubben uden at sende det i nabohøring. Vi syntes det er underligt, at kommunen kan tænke, at man kan opsætte 12 meter høje lysmaster uden først at sende det ud i høring. Det er vi meget uforstående over for, begrunder han og oplyser, at det ikke er første gang kommunen sidder reglerne overhørig.

– Vi er også blevet blevet opmærksom på, at kommunen allerede har godkendt et paddel-tennisanlæg, som nu står færdigt. Her er lysmasterne også ulovlige. De er seks-syv meter høje, og der er kun tilladelse til fire meter, så banen er opført i modstrid med lokalplan og igen uden en høring, siger Preben Holst Nielsen.

Vi har før artiklens offentliggørelse sendt en række spørgsmål til formanden for Tisvilde Tennis til den allerede investerede økonomi i materialer. Disse har formanden for tennisklubben ikke ønsket at besvare og henviser til, at sagen er under aktiv politisk behandling.

Vi har tillige i sidste uge spurgt Gribskov Kommune, hvorfor det i første omgang blev vurderet, at projektet hverken krævede dispensation eller nabohøring. Vi bringer en opdateret artikel, når svarene indkommer.

2 KOMMENTARER

  1. Zzzzz.jorden er ved at gå under ,så piver i over et par master.hvis i nu havde lidt omløb på første sal ,lavde i vindmøller ud af dem samtidig. Som svesker tøssen siger shame on you.ps hvorfor heder det jorden går under, i stedet for jorden går over.!!! Og hvad er en halv gange en halv .

Leave a Reply