Ny formand skal sikre fremtiden for eventpladsen i Græsted

Tekst: David Abildgaard. Foto: Presse.

GRÆSTED: Der ser ud til at ske noget nyt vedrørende Fredbogård Fonden, som har haft store problemer med at tilfredsstille kommunens behov for at udvikle eventpladsen. Nu er der kommet ny formand, som skal gå mere praktisk til hånde.

Fonden bag udviklingen af eventpladsen har skiftet formand. Advokat Jan Schøtt-Petersen har aftrådt gerningen som formand, og i stedet overtager Græsted-borgeren Karsten Grubert, som i dag er pensionist, men tidligere har været blandt andet forstander for Center for Job og Oplevelse i Helsingør.

RELATERET LÆSNING: Underskud truer eventplads i Græsted: Fond får seks måneder

– Formandsskiftet har været undervejs siden i sommer og ligger i naturlig følge af, at Fredbogård Fonden nu er trådt ind i nogle mere faste rammer, forklarer Tycho Hjorth, erhvervskonsulent i Gribskov Kommune.

Han har til opgave at sikre et godt kommunalt samarbejde med fonden om at udvikle eventpladsen. Og formandsskiftet er et klart signal om, at både fond og kommune nu er klar til at gå mere praktisk til værks, hvor der tidligere har været tale om en opstartsperiode. En meget lang opstartsperiode.

– Da fonden blev etableret i 2014 var tanken, at der skulle ansættes en leder af eventpladsen, som kunne stå for det praktiske. Det skete også, men så skete der en del turbulens i træf-foreningen, hvor en del af dem valgte at etablere en festival i Halsnæs. Det skabte røre, og der var derfor et par år, hvor den nye veteranforening skulle finde sine egne ben at stå på. Det har de nu, og det er virkelig flot, at de nu på andet år har kunne afholde træffet, og at der i samme pinse nu er to veterantræf-arrangementer, der samlet set har flere deltagere, forklarer Tycho Hjorth.

Et tungt ansvar
De lokale politikere har givet sit OK til at forlænge fondens liv i mindst seks måneder mere. Fonden har økonomiske problemer, som vi har skrevet om tidligere, og det er med til at sætte pres under det fremtidige arbejde. Meget hviler derfor på den nye formand.

– Vi har jo politisk besluttet, at samarbejdsaftalen forlænges i seks måneder, så vi fra administrationens side får tid til at fremkomme med en samarbejdsmodel, der kan sikre momentum i udviklingen af eventpladsen, for eksempel ved at se på om man kan få lige så stor frivillig opbakning til andre arrangementer på pladsen, forklarer erhvervskonsulenten, som forestiller sig, at der kan være andre former for markeder i løbet af sommeren.

– Men det vigtigste er, at vi nu får lavet en ny samarbejdsmodel med fonden, der sikrer at skabe fokus på, at vi skal have udviklet pladsen, og der har vi alle et ansvar, både kommunen, stifterne af træffet og fonden. Det skal vi nu tage fat i, forklarer Tycho Hjorth.

Bedre vilkår på pladsen
En af de store opgaver bliver at se på muligheden for at etablere nogle faste anlæg, så der kan sikres strøm, rent vand og andre fornødenheder. I dag bruger man dyre og forurenende generatorer.

– Når man holder events, så er de fysiske rammer jo utroligt vigtige for dem, der køber sig ind på pladsen. Der skal både være strøm, rent vand med mere, og de investeringer er vi ved at være klar til at kigge på, forklarer han.

Vi har talt med den nye formand, som desværre ikke inden deadline havde tid til at give uddybende svar på den kommende opgave. Vi bringer derfor en artikel med et interview med den nye formand, så snart det kan lade sig gøre.

Leave a Reply