Gråzone: Musik i Lejet lokker politikere med gratis VIP-armbånd

Tekst og arkivfoto: David Abildgaard.

TISVILDE: Mens de fleste musikelskere i dag skal slippe ca. 1000 kroner for at komme ind til Musik i Lejet, så har byrådets medlemmer i flere år kunne nyde godt af gratis armbånd til dem selv og nærmeste familie; en skyggepraksis som en lokal borgerforening i Tisvilde nu forsøger at kaste lys på.

Er det OK for en forening at tilbyde lokale politikere gratis gaver, når selvsamme politikere står for at tildele tilskud og tilladelser til foreningen?

Spørgsmålet er blevet relevant efter, at det er kommet Netavisen Gribskov for øre, at byrødderne i årevis skulle have fået tilbudt gratis adgang til den ellers utroligt hurtigt udsolgte festival, der til trods for at kalde sig non-profit tidligere i år kom under skarp kritik for at lade millioner af kroner ryge ud af foreningen og over i private hænder.

Forening kræver indsigt
Om det vitterligt er sandt er tilsyneladende så omgærdet af mystik, at en af Tisvildes lokale borgerforeninger, Tisvildeleje-foreningen, påtænker at bede kommunen om aktindsigt i, hvor mange lokalpolitikere får tilbudt de gratis VIP-armbånd.

– Der er jo nogle bestemte regler for, hvad man som offentlig ansat må og ikke må modtage. Vi mener som borgere i kommunen, at det er vigtigt med transparens, og der er noget i denne sag, der tyder på, at Musik I Lejet har fået en slags blankocheck af politikerne til at fortsætte år efter år. Derfor prøver vi at finde ud af, hvordan det forholder sig, forklarer foreningens formand Tim Jensen.

– Vi vil gerne vise kommunen, at der er nogle der er modstandere af den praksis, og vi mener som skatteydere, at vi har ret til at få indsigt i, hvad der foregår – Det er jo i sidste ende skatteydernes penge, siger han til Netavisen Gribskov.

Tilbage i oktober sidste år søgte Netavisen Gribskov aktindsigt i samtlige gaver pålydende en værdi på over 500 kroner modtaget af byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, blandt andet i forbindelse med udstedelse af fribilletter. Vores aktindsigt blev dog afvist med den begrundelse, at kommunen ikke holder styr på det.

Mail til Byrådsmedlemmerne. Klik for større version.

DF: Den er god nok
I Dansk Folkeparti er byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen dog langt mere imødekommende. Han er derfor ikke sen til at erkende, at han gennem flere år har modtaget gratis billetter.

Han takkede for eksempel sidste år nej til to VIP-billetter, der ellers ville have givet ham mulighed for at komme gratis ind på festivalen; en fornøjelse der betragtes som særligt eftertragtet, da festivalen har for vane at være udsolgt på få minutter.

– Jeg valgte at takke nej, da jeg mener, at det er på grænsen. Især efter al den kritik, der har været i medierne, forklarer Brian Lyck Jørgensen om sin beslutning til Netavisen Gribskov.

Han understreger, at han to tidligere år har takket ja til billetterne, men at han særligt efter at have læst om kritik af en lignende praksis i Skanderborg sidste år, valgte at sige fra.

Skanderborg: Slut med fribilletter
Spørgsmålet til hvor meget man som politiker kan takke ja til af gratis oplevelser og ydelser er ingenlunde ny.

Tilbage i 2010 var der for eksempel i forbindelse med Skanderborg Festival en lignende sag som nåede helt til Statsforvaltningen, efter at en borger havde bedt om afklaring til, hvorvidt politikerne var at betragte som inhabile i sager om samme festival, som de modtager fribilletter. Forvaltningen udtalte, at der i sagen er tale om gaver af en ‘ikke uvæsentlig værdi’ (1800 kroner, red.), men at det er overladt til Byrådets eget skøn, hvorvidt modtagelse af fribilletter til kulturelle arrangementer falder inden for rammerne af habilitet.

Og hvor vide de rammer må være skal tages nøje i betragtning, understreger Statsforvaltningen i deres udtalelse:

“At der er tale om en årligt tilbagevendende og dermed for visse personer forventelig tildeling af fribilletter til et kommunalt støttet arrangement, synes at måtte tillægges en betydelig vægt ved kommunens vurdering”, konkluderer styrelsen.

I dag bliver medlemmerne af Skanderborg Byråd i stedet inviteret på rundvisning en enkelt dag.

– Vi valgte at spørge Statsforvaltningen, og de gav et klart svar, at vi ikke måtte tage imod fribilletter, og jeg er rimelig sikker på, at gjorde man det samme i Gribskov ville man få samme svar, konkluderer udvalgets formand Claus Leick (SF) til netavisen.

Også i Gladsaxe tager man afstand fra fribilletter. Her har administrationen besluttet at anbefale et nej til sit byråd vedrørende modtagelse af noget så uskyldigt lydende som to årskort til hjemmekampe hos den lokale fodboldklub AB. Billetterne blev vurderet at have for lidt at gøre med politikernes almindelige kerneopgaver.

Rock Under Broen: Sådan gør vi ikke her
Mens flere af de lokale byrødder kæmper med gråzoner, har man i andre byer lettere ved at definere grænserne. Endagsfestivalen Rock Under Broen – som på mange måder er en sammenlignelig festival med Musik I Lejet, både hvad angår antal gæster og omsætning, har man ingen tradition for at udstede billetter til Byrådspolitikere.

– Nej, hvorfor skulle vi dog gøre det? Hvis de vil ned til festen, så må de betale som alle andre, understreger festivalens øverste ansvarlige Bent Frandsen, der måske på grund af sin nøjsomhed formåede at tildele cirka to millioner kroner til det lokale foreningsliv i år. Musik I Lejet formåede til sammenligning at generere lidt over 300.000 kroner i overskud til foreningslivet i Gribskov.

Kim Valentin: En fin balancegang
Men hvor går grænsen for, hvad et byrådsmedlem må sige ja til, før han eller hun ikke længere kan kalde sig habil i en sagsbehandling?

– Det er en fin balancegang, forklarer tidligere Venstre-borgmester Kim Valentin til netavisen og understreger, at det er op til den enkelte byrådspolitiker at vurdere, hvornår der bør siges fra.

Så man skal være yderst påpasselig, påpeger han.

– Man skal virkelig afholde sig fra at modtage nogen former for billetter og andre ting – med mindre man har et formål, som for eksempel sidste år, hvor jeg var inviteret til Musik I Lejet for at holde en tale. Men har man ikke et formål med besøget, skal man være forsigtig, forklarer han.

Bo Jul Nielsen: Normal praksis
Heller ikke Socialdemokraternes Bo Jul Nielsen har sagt ja tak til de gratis VIP-billetter. Det skyldes dog ikke manglende vilje.

– Jeg havde ikke mulighed for at tage derop, men jeg har ikke noget mod Musik I Lejet, så jeg ville gerne besøge den, forklarer han.

Bo Jul Nielsen. Foto: Arkiv.

Og praksissen med at blive tilbudt gratis oplevelser er langt fra usædvanligt her i Gribskov, understreger viceborgmesteren.

– Det får man til så meget andet, Tegners Museum og Munkeruphus tilbyder også fribilletter, og man er jo nødt til at finde ud af, hvad der foregår, så jeg ser ikke noget problem i, at der er nogen der har modtaget fribilletter, siger Bo Jul Nielsen.

Hvor grænsen går, er dog svær at sige, pointerer han.

– Jeg ved det ikke, så det kan jeg ikke svare på. Så det kan være, at vi skal tage det op i byrådet, foreslår han.

Morten Jørgensen: Tog kun rundvisningen
Heller ikke kulturudvalgsformanden, Morten Ulrik Jørgensen (G), har et svar på rede hånd.

– Det er egentlig OK, ellers havde jeg ikke sagt ja til dem selv. Jeg har godt nok kun benyttet mig af de rundvisninger, som var en del af billetterne, og ikke deltaget i selve festivalen, så på den måde har jeg kun indirekte benyttet mig af det. Vi blev inviteret til et informationsmøde og hørte særligt om logistikken, som særligt interesserer os alle sammen, forklarer Morten Jørgensen, der dog ser det som en gråzone.

– Det er jo altid en gråzone, for vi skal ikke kunne skydes i skoene, at vi er i lommen på nogen som helst. Vi har jo alle mulighed for at købe vores egne billetter, så hvis det viser sig, at nogle kan anfægte det, så bør vi se på det, begrunder han.

Morten Jørgensen er ud over at være byrådsmedlem også medarrangør af den årlige festival i Gilleleje. Her tilbyder man ikke fribilletter til byrådets medlemmer, understreger han.

– Nej, det er ikke noget vi gør. Vi har i det hele taget ikke modtaget så meget som en eneste kommunal støttekrone, siger Morten Jørgensen.

Flere spørgsmål melder sig
Et af de kritikpunkter, der har været fremme angående kommunal støtte til Musik I Lejet, som har modtaget støtte for flere hundrede tusinde kroner via såkaldte kulturkontrakter, er kommunens manglende interesse i at hente indsigt i regnskaberne bag festivalen.

Festivalen er blandt andet her i avisen blevet kritiseret for at uddele så lidt af sit overskud til foreningerne, at det stort set kun dækker den kommunale støtte. Resten af overskuddet kanaliseres i stedet ud af kommunen og ned til en privat virksomhed i København ejet af de to stiftere Andreas og Kristian Grauengaard.

Også flere af byens borgere har krævet ændringer, blandt andet til festivalens størrelse, ligesom den lokale borgerforening har sat spørgsmålstegn ved lødigheden bag festivalens motto om at være non-profit.

Og spørgsmålene til festivalen er ingenlunde forstummet i Tisvilde hen over vinteren. Om et par uger holder Tisvilde Lokalråd et stort borgermøde for netop at få talt om musikfestivalen og dens metoder.

FAKTA
For Musik I Lejets tilfælde er der ifølge avisens oplysninger tale om 46 tilbudte billetter til Byrådet, samt et ukendt antal udbudte armbånd til kommunale medarbejdere.

Alle lokalpolitikere som Netavisen Gribskov har været i kontakt med bekræfter at have modtaget tilbud om to gratis festival-armbånd inklusiv rundtur til Musik I Lejet.

Bestyrelsen for Musik I Lejet har tidligere meldt ud, at de ikke ønsker at kommunikere med Netavisen Gribskov, som de mener bedriver revolverjournalistik. Bestyrelsen er velkommen til at kontakte netavisen, såfremt de ønsker at ophæve boykotten.

Relateret læsning
Evaluering: Musik i Lejet må ikke blive større (5. oktober 2017)

Non-profit? Stiftere står til at score kassen på Musik i Lejet (19. maj 2018)

Festivalformand: Der er intet unormalt her (19. maj 2018)

Politikere kræver svar: Hvad sker der i Musik I Lejet? (20. maj 2018)

Royal og Carlsberg til festivalformand: Hvilken risiko? (24. maj 2018)

Festival-stifter i flyverskjul: Snak med foreningen (25. maj 2018)

Musik I Lejet boykotter Netavisen: Ikke flere spørgsmål, tak (26. maj 2018)

Musik i Lejet igen med beskedent overskud (3. juli 2018)

Så er det officielt: Tvillinger tjener mio. på Musik i Lejet (10. juli 2018)

TV-INDSLAG: TV2 Lorry sætter spot på Musik I Lejet (19. juli 2018)

Tisvilde-borgere går sammen efter kritik af Musik I Lejet (23. juli 2018)

Leave a Reply