Politikerne klar til at redde Bistro No 3 – Nu flytter naboerne

Restauranten Bistro No 3 får hjælp af politikerne, der er klar til at lade kommunen se på en redningsplan. Nu har naboerne (huset i baggrunden) sat deres hus til salg. Tekst: David Abildgaard. Foto: Allan Andersen.

GILLELEJE: Som man nok har kunne læse i medierne, så har Bistro No. 3 været truet på sin eksistens, efter at naboer valgte at anklage restauranten for at være et brud på lokalplanen. Politikerne er klar til at komme bistroen til undsætning ved at lave en ny lokalplan, og nu har naboerne sat deres hus til salg.

Et enigt udvalg for Udvikling, By og Land har på seneste møde bedt kommunen gå i gang med at se på, om den otte måneder gamle restaurant Bistro No 3 på Havnevej 3 i Gilleleje kan lovliggøres. Det vil dog højest sandsynligt kræve en ny lokalplan med et tilhørende tillæg i kommuneplanen.

Bistroen kom i kommunens søgelys efter at naboer til restauranten klagede over, at den både skabte for meget støj og at den i tilgift ikke var i tråd med de gældende lokalplaner for det gamle havneområde. Området er beskyttet ved, at der ikke kan laves erhverv der forstyrrer naboerne og bryder med områdets karakter af at være et roligt beboerområde. Der kan drives, hvad der betegnes som en mindre restaurant, men det står ikke defineret, hvad det i så fald er. Især udeserveringen volder naboerne støjproblemer.

Sagen har blandt andet været en tur gennem Planklagenævnet, og her vurderer man, at en restaurant med plads til i alt 72 spisende gæster er et brud med områdets karakter af at være et boligområde. Nævnet vurderer også, at det har medført ulempe for naboerne. Kommunen havde desuden ikke i tilstrækkelig grad vurderet, om der var nok p-pladser på ejendommen til at opfylde restaurantens behov, lyder det i afgørelsen.

Nævnets afgørelse medførte, at kommunen måtte trække sin dispensation til bistroens tilladelse til udeservering. Et forbud, der ganske naturligt qua det gode vejr og placeringen nær havnen, er med til at gøre den lukningstruet.

Ny lokalplan på vej
I et forsøg på at sikre restauranten sin fortsatte eksistens, har medlemmerne i Udvikling, By og Land vedtaget at lade kommunen se på, hvordan man kan lovliggøre serveringen, så den overholder lokalplanen. Et relativt nærtliggende skridt er at lave lokalplanen om. Det kræver dog en nabohøring.

Ejer af restauranten, Michael Olesen, har foreslået et kompromis. Han skriver i sit forslag, at han bør få tilladelse til at drive restauranten indendørs som oprindeligt ansøgt, med plads til 40 spisende gæster, men at han i forhold til udeserveringen, som pt. tillader 32 personer, får en dispensation for perioden påsken (ca. 1. april) og frem til 31. august.

Udeserveringen på terrassen er i følge ansøger “et must” for restaurantens overlevelse, og administrationen vurderer, at det er muligt at finde et kompromis, men ikke uden at der skal laves en ny lokalplan.

Naboer sat hus til salg
Under al virakken kan man se, at nabohuset på Havnevej 5 er blevet sat til salg for lidt over en uge siden. Det kan købes for den nette sum af 6.750.000 kroner, og det mere end 230 år gamle fiskerhus betegnes som en historisk ejendom med ugenert beliggenhed og havde, indtil de nuværende ejere overtog den for godt seks år siden, været i samme families eje siden sin opførelse.

Ejer af huset, Roland Knud Schultz, har nødsaget måtte acceptere en flytning, men det skyldes ikke en opgivenhed over for naboerne, men derimod en alder, der fordrer lidt mindre rammer.

– Huset er jo ret stort, og så fandt vi et mindre sted her i Gilleleje, som vi er klar til at flytte ind i, så snart renoveringen er færdig. Men jeg skal da være ærlig og sige, at selvfølgelig har det haft lidt indflydelse, forklarer han med tanke på restauranten få meter væk.

Han er blandt de naboer, som har klaget til planklagenævnet over restauranten, og holdningen har ikke ændret sig.

-Vi er meget utilfredse med, at kommunen har taget den beslutning ved ikke at kigge på lokalplanen, men ene at alene at tænke på, at der skal laves en restaurant der, som slet ikke passer ind i området. Det gjorde vi allerede fra starten af forløbet indsigelser imod, forklarer han.

Læs mere om naboernes holdninger her: DEBAT: Bevarende Lokalplaner og hva` så?

Skulle du være nysgerrig til huset, eller måske ligefrem være en interesseret køber, så kan du se salgsopstillingen her: Havnevej 5, BK Bolig.

Giv din mening til kende: