Borgerne kan forvente en del flere studenterhuer i gadebilledet, når de unge om et par skal fejre endt studietid. Fra og med marts flytter HF ind i gymnasiets gemakker. Foto: Allan Andersen, arkiv.

HELSINGE: Det bliver snart slut med at skulle tage ud af kommunen for at tage en HF-eksamen. Gribskov Gymnasium er på trapperne med et nyt tilbud til de unge i Gribskov, som frem for at skulle bruge tre år på gymnasiet nu kan tage en to-årig HF.

Gribskov Gymnasium introducerer med opstart efter sommerferien et toårigt HF-uddannelsesforløb, som både skal tilbyde de studerende en solid faglig ballast med grundfag som matematik og dansk samt en mulighed for at fordybe sig i det sidste år i særlige fagpakker, der er målrettet specifikke brancher.

Gymnasiet inviterer i anledning af det nye uddannelsestilbud til orienteringsmøde d. 22. januar kl. 19.30 i kantinen, hvor man kan få mulighed for at lære om det nye tilbud samt få mere at vide om den velkendte STX, altså den normale treårige gymnasieuddannelse.

Fleksibel uddannelse
HF vil i lighed med gymnasiet tilbyde fem forskellige fagpakker, etårige moduler med hver to fag, så de unge kan fordybe sig i deres andet studieår og blive opkvalificeret til at tage specifikke uddannelser. Fagpakkerne er målrettet, så de ikke overlapper for meget med det almindelige treårige tilbud, forklarer gymnasiets rektor, Kristoffer Sidenius.

– Det gode ved fagpakkerne er, at de giver adgang til stort set alle professionsuddannelser, uddannelser der typisk varer mellem halvandet og fire år. Vi har derfor ikke fagpakker, der ligner dem på gymnasiet. Vi har for eksempel ikke sprogpakker, da vi i forvejen har nogle meget stærke tilbud på gymnasiet. Så vi har valgt noget, som vi mener giver os en tydelig profil, forklarer rektor og fremviser en folder, der i detaljer beskriver de fem fagpakker således:

Multimedier & Innovation: Programmering B og Innovation C
For dig, der drømmer om et job inden for digitale medier, som f.eks. multimediedesigner, e-designer eller it-teknolog. Hvis du vælger Matematik på B-niveau, er du også klar til uddannelsen til datamatiker.
 
Business & Marketing: Virksomhedsøkonomi B og Innovation C
For dig, der drømmer om et job i den private sektor som f.eks. financial controller, finans-, handels-, eller markedsføringsøkonom.
 
Sundhed & Pædagogik: Biologi B og Psykologi C
For dig, der drømmer om et job i sundheds- eller uddannelsessektoren, som f.eks. sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, pædagog eller folkeskolelærer.
 
Politi & Forsvar: Idræt B og Psykologi C (forudsætter valg af Idræt C ved optagelse)
For dig, der drømmer om et job inden for politiet eller forsvaret, som f.eks. politibetjent, soldat eller katastrofe- og risikomanager.
 
Teater & Film: Drama B og Mediefag C (forudsætter valg af Drama C ved optagelse)
For dig, der drømmer om et job i teater- eller medie-branchen som f.eks. skuespiller, scenograf, journalist, eller tv- og medietilrettelægger.
 
Udover en fagpakke skal de studerende også gennemføre mere normale valgfag såsom biologi, kemi, idræt og matematik.
 
Og har man ikke helt udelukket, at man senere gerne vil videre på universitetet, så kan det også lade sig gøre. Det kræver dog, at man helliger et ekstra halvt år på et særligt uni-modul.
 
Flytter ind på gymnasiet
Det kommende HF bliver ikke en særlig synlig tilførelse til gymnasiets normale dagligdag. Der kommer måske nogle flere elever på gangene, men klasselokaler bliver delt med gymnasiet, ligesom også kantinen og alle øvrige fællesarealer deles de to uddannelser i mellem.

Det nye HF-tilbud kan søges allerede fra 9. klassetrin, tidligere skulle man vente til 10. klassetrin.

– Det er blandt andet derfor, vi blev ekstra interesseret i det. Ved man fks. allerede i 9. klasse, at man fks. gerne vil være fysioterapeut og gerne vil i gang hurtigt, så kan de få de fag, de kan bruge her og komme videre. Det er en mere erhvervs- og praksisorienteret tilbud, og det er godt for dem, der er meget målrettet med, hvad de ønsker.

Målet for gymnasiet er at kunne fylde to klasser med hver 28 elever. Der er pt. otte klasser på STX.