NytGribskov-formand fanget i løgn: Lyt med her

Pernille Søndergaard. (Foto: Screendump fra Youtube.)

REDAKTIONEL LEDER: De amerikanske tilstande fortsætter i NytGribskov. Nu nægter formand for udvalget Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, at hun sidste år skulle have udtalt sig til Netavisen Gribskov om sommerhussagen i Smidstrup, der førte til at kommunen efterfølgende har brugt op mod 100.000 kroner på en ny lokalplan. Planen er nu blevet pure afvist – til stor glæde for NytGribskov. Vi bringer her et lydklip, som beviser at vi talte med hende.

Pernille Søndergaard fra NytGribskov anklager nu Netavisen Gribskov for at have opdigtet citater i en artikel fra sidste år. I artiklen ytrer hun sig om en lovliggørelse af et sommerhus på Nellikevej 4, som i så fald ville kræve en ny lokalplan. Lokalplanen ville tillade byggeri langt tættere på skel-linjer end nuværende lokalplan og skabte frygt hos andre partier for at ville danne præcedens.

Det var formanden ikke enig i dengang, hvilket hun gjorde udtryk for i artiklen fra sidste år som kan læses herunder:

Byggesag kan skabe præcedens: “Det kan åbne Pandoras æske”

Artiklen blev skrevet 10. oktober sidste år og rummer indtil flere citater fra Pernille Søndergaard; citater som hun nu vurderer som pure opspind.

På Facebook skriver hun følgende under en aktuel artikel, som beskriver netop formandens kovending:

Kære Alle, det er i artiklen gengivet at jeg sidste sommer skulle have givet et interview til Netavisen angående denne sag. Jeg kan oplyse at igangsættelse af lokalplanen blev behandlet på udvalgsmødet den 14. Januar 2020, og jeg har derfor ikke udtalt mig om denne sag tidligere”, oplyser hun i en kommentar til vores seneste artikel om sagen på Facebook, som fortsætter ufortrødent:

“Jeg kan endvidere oplyse at det aldrig er NytGribskov alene der kan igangsætte en lokalplan, det sker af et flertal i et udvalg. Når en lokalplan så sættes i høring så skal der lyttes til høringssvar og det skete i denne sag fra et helt udvalgs side, hvorfor det også var et enigt udvalg der i går besluttede ikke at gå videre med denne lokalplan”, slutter hendes kommentar.

Lyt selv
At citaterne skulle være opspind kan vi hurtigt afvise. Som eksempel bliver hun i artiklen fra 10. oktober sidste år citeret for at have sagt følgende:

– Der er kun to muligheder i sagen her. Man kunne enten vælge at sige, at der skal fysisk lovliggørelse til, eller at der skulle laves ny lokalplan. Det er en vurdering fra sag til sag. Og det betyder som sagt ikke, at det nu bare er OK at bygge noget uden at have tilladelser, siger formanden.

Vi bringer her et uddrag af ovenstående citat fra samtalen sidste år og som beviser at samtalen rent faktisk fandt sted. Vi bringer kun et kort uddrag, da vi her på avisen ikke ønsker at udstille formanden yderligere end højest nødvendigt.

Klik her for at hente klippet

Formand: Ingen yderligere kommentarer
Netavisen Gribskov har uden held gennem dagen forsøgt at indhente en uddybende kommentar til, hvorfor hun pludselig nægter at skulle have givet et interview med avisen om emnet. Hun har heller ikke valgt at slette sit indlæg fra Facebook.

Hun påstår i sit Facebook-opslag korrekt – og til hendes forsvar – at lokalplanen først var i behandling 14. januar 2020. Vi forholder os dog til hendes udtalelser dagen efter den politiske behandling 8. oktober 2019 af lovliggørelsen af det sommerhus som skabte baggrund for det nyligt forkastede lokalplansforslag – et forslag som i øvrigt ifølge viceborgmester Bo Jul Nielsen har kostet kommunen op til 100.000 kroner og som han sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten gennem hele forløbet har påberåbt var aldeles unødvendig.

Sagen fra sidste år, pkt. 222 på dagsordenen, kan du læse et referat af her: REFERAT 8. OKTOBER 2019 KL. 17.00 – Udvikling, By og LandRådhuset, Byrådssalen.

1 KOMMENTAR

Leave a Reply