TV Nordkysten

Seneste artikler:

Powered by Vejreti.com

OVERBLIK: Så er alle de politiske poster fordelt – Se dem her

GRIBSKOV: Byrådet besluttede på sit møde i går at fastsætte de politiske poster i de forskellige underudvalg. Se hvem der fik hvilke poster herunder:

Herunder kan du se en liste med de nye medlemmer og de nye udvalg som officielt træder i kraft til næste år. De øverst nævnte i listerne er valgt til formand.

Økonomiudvalget (11 medlemmer)
Økonomiudvalgets arbejdsområder er blandt andet at sikre en sund kassebeholdning i kommunen og at kommunens penge anvendes i overensstemmelse med byrådets beslutninger. Økonomiudvalget træffer også beslutninger vedr. køb og salg af fast ejendom, vedligeholdelse og drift af de kommunale bygninger og anlæg, samt regler vedr. boligvisitation og borgerservice.

Medlemmer:

Borgmester, Bent Hansen – Født medlem
Trine Egetved (C) – 1. Viceborgmester
Kim Valentin (V)
Pernille Søndergaard (E)
Morten Dahlberg (A)
Lars Nielsen (C)
Michael Hemming Nielsen (Ø)
Helle Lund (D)
Mathias Arnvig Zilberberg (F)
Bo Jul Nielsen (B)
Brian Lyck Jørgensen (O)

 

Udvalget for Skole, Børn og Familie (7 medlemmer)
Arbejdsområder inkluderer: Skoler og fritidstilbud til skolebørn, dagpasning, ungdomsskoler og andre tilbud til unge, det specialiserede børne- og ungeområde, tilsyn og samarbejde med private institutioner, f.eks. børnehaver, SSP-arbejdet, sundhedspleje og kommunal tandpleje m.m.

Medlemmer:

Jens Rane Holck (F)
Helene Gerlykke-Dohn (C)
Trine Egetved (C)
Morten Dahlberg (A)
Helle Blomsterberg (V)
Betty Schachtschabel (V)
Astrid Recinella (E)

 

Udvalget for Beskæftigelse og Unge (5 medlemmer)
Arbejdsområder: At føre en aktiv beskæftigelsesindsats og socialpolitik, integration og flygtninge, tildeling af førtidspension, boligstøtte, produktionsskolen og den Forberedende Grunduddannelse (FGU), Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Medlemmer:

Michael Hemming Nielsen (Ø)
Lars Bregnbak (C)
Kim Thonsgaard (C)
Pernille Kromann Sams (E)
Betty Schachtschabel (V)

 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed (7 medlemmer)
Arbejdsområder: Kommunale ydelser efter sundhedsloven, herunder hjemmepleje, plejecentre, madservice, hjemmesygepleje og omsorgsaktiviteter, dag- og døgntilbud for børn og voksne med handicap og voksne med sociale behov, botilbud eller støtte i eget hjem for voksne med særlige sociale behov, børn og unge under 18 år med handicap, hjælpemidler, midlertidige pladser og akuttilbud, dagtilbud til borgere med demens, misbrugsbehandling mv.

Udvalget fører også tilsyn med kommunale og private tilbud på ældre- og sundhedsområdet, og træffer beslutninger om borgerrettet og patientrettet forebyggelse, det frivillige sociale område såsom frivilligcentre samt almen forebyggelse og sundhedsfremme.

Medlemmer:

Helle Lund (D)
Pia Foght (A)
Lars Bregnbak (C)
Trine Egetved (C)
Pernille Kromann Sams (E)
Helle Blomsterberg (V)
Astrid Recinella (E)

 

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse (5 medlemmer)
Dette er et nyt udvalg og har endnu ingen arbejdsbeskrivelse. Et kultur- og idrætsudvalg varetager typisk kommunale biblioteker, generel folkeoplysning og godkender tilskud inden for kultur, idræt- og fritidsområdet.

Medlemmer:

Pia Foght (A)
Helle Blomsterberg (V)
Mathias Arnvig Zilberberg (F)
Daniel Frigast (C)
Astrid Recinella (E)

 

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (7 medlemmer)
Dette er et nyt udvalg. Den sidste byrådsperiode havde intet udvalg dedikeret til klimaet.

Medlemmer:

Brian Lyck Jørgensen (O)
Morten Dahlberg (A)
Jens Rane Holck (F)
Michael Hemming Nielsen (Ø)
Lars Nielsen (C)
Jannich Petersen (V)
Anders Gerner Frost (E)

 

Planudvalget (7 medlemmer)
Dette er også et nyt udvalg. Et planudvalg varetager typisk forslag og indstillinger om fysisk planlægning, kommuneplan, lokalplaner og særlige tilladelser, dispensationer og lignende.

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen (B)
Pernille Søndergaard (E)
Morten Dahlberg (A)
Lars Nielsen (C)
Brian Lyck Jørgensen (O)
Betty Schachtschabel (V)
Mathias Arnvig Zilberberg (F)

 

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi (5 medlemmer)
Dette udvalg er også nyt. Det tidligere udvalg for blandt andet Erhverv og Oplevelsesøkonomi omfattede erhvervsudvikling, turisme m.m.

Medlemmer:

Anders Gerner Frost (E) – 2. Viceborgmester
Daniel Frigast (C)
Jannich Petersen (V)
Pernille Søndergaard (E)
Kim Thonsgaard (C)

 

Der er også udelt en række poster til nævn og råd. Der er for mange til at de kan remses op, men du kan hente en komplet oversigt ved at downloade følgende PDF: Udvalg, råd og nævn Gribskov Kommune 2022-25.

Du kan se det konstituerende møde herunder, når det bliver gjort tilgængeligt hos KommuneTV, hvilket skulle ske snarest muligt.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com
Sponsorerede links