OVERSIGT: Antallet af boligprojekter er steget voldsomt – Se dem her

Troldebakkerne i Helsinge er et af de store boligprojekter, der på mange måder kommer til at præge Gribskov fremadrettet. Mere end 15 større projekter ventes på vej årligt.

Vinderforslaget fra Team Effekt rummer plads til 700 boliger

GRIBSKOV: Antallet af større byggeprojekter inden for kommunegrænsen er eksploderet voldsomt inden for de seneste par år. Og det ser ikke ud til at stoppe foreløbigt.

I perioden 2014-16 var det normalt at se cirka fire lokalplansforslag med større byggeprojekter blive vedtaget årligt i Byrådet. Det tal er steget støt siden da, og i dag har kommunens administration pt. 15 lokalplansforslag under udarbejdelse, og administrationen forventer, at der kommer mellem 15 og 20 yderligere til i løbet af 2019.

Og det er langt fra små sommerhusprojekter, der er tale om. Blandt de projekter, som kommunen for tiden har til godkendelse er følgende store byggeprojekter, der på mange måder kommer til at sætte et fremtidigt præg på de forskellige byer:

Og de mange boligprojekter forventes ikke at slutte her. Administrationen vurderer, at der også i de kommende år vil komme mellem 15 og 20 nye lokalplansforslag til årligt.

Dan dig et overblik
Kommunen har lavet et overslag over, hvilke opgaver, som administrationen forventer kan gennemføres til tiden med eksisterende bemanding på planområdet. Vi viser oversigten nederst i artiklen.

Oversigten viser et øjebliksbillede, der på mange måder kan justeres i takt med at året skrider frem. Men selv om de lokale politikere har en del at skulle have sagt, når det kommer til godkendelse af lokale byggeprojekter, så er der visse ’skal’-opgaver, (markeret med O eller * i oversigten), som de ikke forsvarligt kan tillade at nedprioritere, enten fordi kommunen ifølge Planloven har pligt til at udføre dem eller fordi der allerede er lavet bindende aftaler. Også projekter markeret med rødt er ’skal’-opgaver, men disse kan nedprioriteres, dog ikke uden store vanskeligheder. Øvrige opgaver på listen kan omprioriteres, såfremt politikerne ønsker det.

Supermarkeder og studieboliger
Blandt interessante projekter kan nævnes byudvikling i Ramløse, studievenlige boliger i Helsinge og indtil flere planforslag der sigter på at give tilladelse til større detailbutikker rundt om i kommunen. Der er også planer om at udvide erhvervsområdet i Blistrup, ligesom der er et forslag om at udvikle Ammendrup med flere boliger.

Du kan klikke på de enkelte billeder for større versioner.

Oversigten er en smule kompliceret, så vi har vedlagt en guide, så du kan følge med i de mange tegn og farver.

OBS: Billederne åbner i nye faneblade i fuld størrelse, såfremt du klikker på dem.

Giv din mening til kende: