OVERSIGT: Så meget skal Gribskov spare på velfærden

GRIBSKOV: Hvis du gerne vil vide, hvad der bliver sparet på de kommende år, så bringer vi her alle politikernes sparekataloger, så du kan kigge med over skulderen på beslutningstagerne.

Alle kommunens politiske underudvalg har nu besluttet, hvordan de hver især kan spare de nødvendige millioner, så økonomien kan komme på ret køl igen.

Vi bringer her en oversigt over alle udvalgenes kataloger. Alle tal er i 1000kr. og du kan klikke på links for at downloade katalogerne som pdf’er, der alle fylder mindre en 1mb og er viruscheckede.

Ide fleste udvalg er der skrevet en udtalelse, som vi også bringer under hvert katalog sammen med en oversigt over hovedpunkterne i besparelserne. 


Økonomiudvalget
Økonomiudvalget er kommunens vigtigste udvalg, og har borgmesteren som formand. Udvalget skal spare cirka fire millioner kroner ud af et budget på over 200 millioner kroner, så det burde være til at overskue.

Udvalget beslutter sig for valg af besparelser på næste møde d. 11. juni.

Læs sparekataloget her: Økonomiudvalget.


Ældre, Social og Sundhedsudvalget
Udvalget er et af kommunens tungeste udvalg set på antallet af berørte borgere, som rammes af besparelserne.

RELATERET LÆSNING: SPARETID: Politikere lukker demenscenteret Holbohave

Læs sparekataloget her: Ældre, Social og Sundhed.

“Til prioriteringsforslag om Holbohave ønsker udvalget at understrege behovet for at igangsætte en proces, så der udarbejdes en handlingsplan/strategi på området. I handleplanen/strategien skal der være fokus på, hvilke initiativer der kan fremme flere fællesskaber for borgere med demens og deres pårørende samt fokus på behovet for både dagtilbud og demensplejehjemspladser.”


Udvalget for Børn og Familie
Endnu et udvalg med enorm betydning for velfærden. Udvalget har måtte spare på blandt andet daginstitutionerne, hvilket ikke uventet har vakt en del vrede og bekymrede miner hos en del berørte forældre.

RELATERET LÆSNING: FLERE BESPARELSER: Engerød og Hestehaven står til at skulle lukke

Læs kataloget her: Børn og Familie

“For stemte A, C, G, Bettina Sølver samt Knud Antonsen (6). Imod stemte Natasja Stenbo Enetoft (1). Natasja har følgende mindretalsudtalelse: ”Natasja Enetoft ønsker ikke at flytte dagtilbud ind på skoler”


Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Et mindre tungt udvalg, der dog har stor betydning for kommunen, qua de mange årlige turister og en deraf følgende stor oplevelses- og serviceindustri.

RELATERET LÆSNING: Politikerne dropper støtte til Græsted Veterantræf og Esrum Kloster

Læs kataloget her: Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi 

“*Forslaget skal ses i lyset af Esrum Klosters nye virkelighed og nye samarbejdsmuligheder i forbindelse med Nationalparken Kongernes Nordsjælland”


Miljø, Klima og Kyst
Igen et udvalg, der har en betydning for en del borgere, særligt husejere ud mod kysten. Besparelserne er dog minimale.

Læs kataloget her: Miljø, Klima og Kyst

“Udvalget ønsker alternativ til Blå flag undersøgt og lægger vægt på kvalitet i naturpleje.”


Forebyggelse og Idræt
Udvalget har primært fokus på kommunens mange idrætsforeninger. De fleste besparelser er fundet ved at skære ned på bl.a. kompetenceudvikling.

Læs kataloget her: Forebyggelse og Idræt

 

Udvikling, By og Land
Læs kataloget her: Udvikling, By og Land

“Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at mer-besparelsen på 60.000 kr. finansierer MKK’s besparelse på livredningstjenesten (koncentreret om kerneopgaven)”.


Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse
Udvalget har blandt andet ansvar for at sikre midler til at sikre arbejdspladser og andre jobskabende tiltag.

RELATERET LÆSNING: SPARERUNDE: Jobcenteret må trappe ned i tempo

Læs sparekataloget her: Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

“Udvalget forventer, at der tilføres 0,25 mio kr. fra Puljen for fremme af erhverv og turisme, og at disse midler skal tilgå Jobcenterets aktiveringsbudget.”

Giv din mening til kende: