PAS PÅ: Straffen for at fyre nytårskrudt kan være stor

Det gælder om at finde fastelavnsmaskerne frem, hvis du går rundt og fyrer krudt af efter 5. januar. Bliver du opdaget, så vanker der store bøder og i rigtig slemme tilfælde fængselsstraf på op til to år. Foto: Genrefoto.

GRIBSKOV: Sidder du tilbage med krudt fra nytårsaften, så er det bedste råd at gemme det forsvarligt væk til næste år. Straffen for at fyre krudtet af uden for sæsonen kan overraske mange.

Borgere rundt om i kommunen rapporterer om, at der stadig fyres krudt og raketter af. Det er en skidt idé, for i det øjeblik nytårsaften er ringet af, så er det forbudt at fyre sit resterende krudt af. Tidligere måtte man fyre af frem til 5. januar, men de regler er erstattet af et krav om, at festen slutter allerede første morgen i det nye år.

Skulle fristelsen for alligevel at finde lighteren frem være for stor, så vanker der bøder, der kan få de fleste til at tænke sig om en ekstra gang. Ifølge Justitsministeriet står man til at få en bøde, der kan svinge alt efter alvorlighedens grad til et økonomisk rap over nallerne på et par hundrede kroner til unge over 18 til en relativ heftig “dummebøde” på 2000 kroner til voksne.

Kan ryge i fængsel
Der er dog også i loven levnet plads til at udstede to års fængsel i særlige tilfælde. Sådan et tilfælde er dog ikke normalt.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) stillede tilbage i 2015 et spørgsmål til, hvad skærpede omstændigheder inkluderer, og Justitsministeriet svarede således:

“Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel i 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, når der ved overtrædelsen er voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.”

Tidligere sager
Der har været et par tidligere afgørelser i sager, hvor borgere har fyret krudt af uden for sæsonen. I den ene afgørelse fik borgeren, som var under 18 på daværende tidspunkt, en bøde på 500 kroner, mens der i en lignende sag med en voksen blev udstedt en bøde på 2.000 kroner.

Og 2000 kroner synes af være standarden for at overtræde datoen for affyring. Ifølge Justitsministeriets svar til Karina Lorentzen Dehnhardt er der ingen kære mor, såfremt du har mere end hvad ministeriet vurderer som “meget beskedne mængder” – hvad det indebærer står der ikke noget om:

“Det fremgår af RM 9/2008, at der ved denne type overtrædelse som udgangspunkt skal nedlægges påstand om en bøde på ikke under 2.000 kr. Hvis der er tale om privatpersoners anvendelse af meget beskedne mængder, skal bødepåstanden være i størrelsesordenen 500 til 1.000 kr.”

Giv din mening til kende: