Patientstyrelsen til sundhedspersonale: Bered jer på svære tider

Tekst: David Abildgaard/pressemeddelelse. Genrefoto: Arkiv/Pixabay.

CORONA: Styrelsen for Patientsikkerhed advarer i en udsendt pressemeddelelse sundhedspersonale rundt om i kongeriget på at berede sig på situationer, som kan være endog meget langt fra den normale hverdag.


Vi bringer herunder styrelsens pressemeddelelse i fuld længde:

“I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres.

Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i.

Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer.

Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger.”

Anne-Marie Vangsted,
Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skriv din kommentar her: