Pernille Søndergaard taber sag i Pressenævnet

Pressenævnet har afvist samtlige klager fra Pernille Søndergaard (G). Grafik og tekst: David Abildgaard.
REDAKTIONEL LEDER: Vi kan ikke tillade os at gætte på, hvad der løb gennem hovedet på udvalgsformand og byrådspolitiker Pernille Søndergaard (G), da hun i slutningen af april valgte at sende en hel stribe klager afsted til Pressenævnet efter at være blevet grebet i en lodret løgn på Facebook. Måske hun slet ikke tænkte. Det har Pressenævnet nu gjort for hende.

I en 17 sider lang kendelse (du kan downloade den fulde kendelse nederst i artiklen, red.), som på mange måder er bemærkelsesværdig, konkluderer Pressenævnet hele fire gange, at Netavisen Gribskov ikke modtager kritik for sin dækning af Pernille Søndergaards løgn, da hun tilbage i april havde den frækhed at skrive, at hun ikke havde udtalt sig til Netavisen Gribskov om en sag vedrørende lovliggørelsen af et sommerhusbyggeri i Smidstrup, som flere frygtede kunne skabe præcedens.

Løgnen kom, da hun på Facebook under en artikel på Netavisen Gribskov valgte at kommentere, at hun skam aldrig havde talt med avisen. Stor var hendes overraskelse, da hun opdagede, at vi havde samtalen på bånd. Også det klagede hun over.

Kendelsen i korte træk
Hele misæren startede d. 10 oktober 2019. Her bragte vi en artikel med overskriften: Byggesag kan skabe præcedens: “Det kan åbne Pandoras æske”.

Byggesagen, et sommerhus i Smidstrup, krævede en række dispensationer for at husejeren kunne beholde sommerhuset så tæt på naboens skel. Afstandskravet er der for blandt andet at minimere risikoen for brandspredning, og flere eksperter og politikere advarede om, at gav man dispensationen her, risikerede det at skabe præcedens for andre med lignende problemer.

Her udtalte Pernille Søndergaard til avisen, at hun ikke så en grund til, at sagen kunne skabe præcedens.

Den holdning varede dog ikke længe.

29. april 2020 bragte vi en ny artikel om sagen, denne gang med overskriften “NytGribskov vender på tallerken: Stemmer nu nej til ny lokalplan i Smidstrup”.

Pludselig mente formanden, som altså vendte på en tallerken, at det ligefrem var en stor glæde, at de nu siger nej til lokalplansforslaget.

“Derfor er det også en stor glæde for os, at hele udvalget har valgt at lytte til høringssvarene der er indkommet i forbindelse med forslaget til ny lokalplan – også kendt som lokalplansforslag 340.03. Det betyder at udvalget har valgt ikke at stemme for den ny lokalplan i området, og det er rigtig positivt”, konkluderede hun nu.

Den artikel fik Pernille Søndergaard op i det røde felt. I kommentarsporet til artiklen på Facebook skrev hun, at hun ikke havde udtalt sig tilbage i januar om lokalplansforslaget, og at avisen altså løj, da vi dengang skrev, at hun ikke så et problem med præcedens.

Fra d. 29. april 2020. Screenshot: Facebook.

I kommentaren, skriver hun, at hun ikke havde udtalt sig om sagen tidligere – en løgn vi kunne bevise, da vi selvfølgelig havde en båndet optagelse af interviewet.

FIK DU LÆST: Byrådspolitiker melder borger til politiet for injurier på Facebook

Pressenævn: Hun løj skam
Svaret fra Pressenævnet er klar tale. Der er intet at klage over:

“Nævnet finder endvidere, at overskriften, herunder at Pernille Søndergaard var ”fanget i en løgn”, er et udtryk for mediets vurdering af de faktiske forhold (vores understregning, red), samt at overskriften ikke går ud over, hvad der er dækning for i artiklen og ikke overskrider rammerne for redaktørens ret til redigering.”

Nævnet understreger også, at en politiker skal kunne stå på mål for større kritik end almindelig borgere:

“Det er samtidig nævnets opfattelse, at Pernille Søndergaard som en offentlig person må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af sin person og handlinger. Nævnet finder efter en samlet vurdering ikke grundlag for at udtale kritik af Netavisen Gribskov for at bringe oplysningerne.”

Løgn på løgn
Pernille Søndergaard valgte også i sin klage til Pressenævnet at skrive, at hun ikke havde haft nok tid til at svare på avisens forespørgsel om en kommentar til den usande påstand på Facebook.

Og igen lyver formanden. En vane, hun åbenbart har svært ved at fralægge sig, selv over for fire dommere i et nævn.

Pernille Søndergaard skrev til Pressenævnet, at hun ikke har fået mulighed for at forholde sig til de urigtige oplysninger, der fremgår af artiklen. Hun skriver, at hendes telefon kun havde et enkelt ubesvaret opkald, og at hun ikke var i stand til at besvare sin telefon grundet arbejde.

Hun nægter også at have modtaget to sms’er på samme tlf.nummer kort efter med yderligere opfordring til at underbygge sin løgnagtige påstand.

Løgnen er til at tage og føle på. Vi kunne selvfølgelig bevise, at hun havde modtaget de to SMS’er og at hun havde hele fem timer til at svare, før vi bragte artiklen.

Svaret fra nævnet er derfor uden omsvøb:

“Som sagen er oplyst for nævnet, kontaktede Netavisen Gribskov på dagen for offentliggørelsen af artiklen Pernille Søndergaard både telefonisk og pr. sms, for at indhente kommentarer fra hende til artiklen. Det fremgår også nederst i artiklen, at avisen forgæves har forsøgt at indhente en kommentar fra hende. Pressenævnet finder på denne baggrund, at Netavisen Gribskov har udvist tilstrækkelig ihærdighed (vores understregning, red.) for at opnå kontakt til Pernille Søndergaard. Nævnet udtaler ikke kritik.”

Lydfil er helt OK
Pernille Søndergaard klagede også over, at vi havde optaget den samtale, hun nægter har fundet sted. Det grinede vi meget over den sommer.

Om Pressenævnet har grinet med, ved vi selvfølgelig ikke, men vi har en mistanke.

Vi bragte et uddrag af samtalen 30. april 2020 her på avisen for at dokumentere over for læserne, at vi skam havde talt med formanden om sagen:

Svaret fra nævnet er da også som forventet:

På baggrund af sagens oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at Pernille Søndergaard den 10. oktober 2019 udtalte sig til journalisten fra Netavisen Gribskov. Pernille Søndergaard var således fra samtalens begyndelse bekendt med, at hun talte med en journalist.

Nævnet påpeger også, ganske som de har gjort utallige gange tidligere, at en optagelse er ganske normal arbejdsgang, når man altså taler med en journalist. Det burde ikke komme bag på en politiker med så stort et politisk ansvar.

Det er Pressenævnets opfattelse, at en lydoptager i dag må anses for at være et almindeligt journalistisk arbejdsredskab, og at en person, som taler med en journalist, må være forberedt på at samtalen optages. Det er videre nævnets opfattelse, at i de tilfælde, hvor skrevne medier efter en telefonsamtale kunne have bragt en udtalelse som citat, kan elektroniske medier også bringe et uddrag af optagelsen som lyd.”

På denne baggrund, og under henvisning til optagelsens karakter, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Netavisen Gribskov for at offentliggøre optagelsen“, slutter vurderingen.

Genmæle fra borgmesteren
Et andet klagepunkt fra udvalgsformanden var et underligt og grammatisk fejlbehæftet genmæle fra borgmesteren, som måske mente, at hans formand ikke magtede at svare på egne vegne.

Borgmesteren og udvalgsformanden forlangte, at vi bragte borgmesterens genmæle uredigeret i avisen. Det afslog vi selvfølgelig. Det er kun den berørte person som kan give genmæle. Vi valgte alligevel at bringe borgmesterens skrivelse i avisen, da vi fandt det påfaldende, at en borgmester blander sig i en sag, han intet har at gøre med.

Nævnet var da heller ikke i tvivl om, at et genmæle var unødvendigt, da der ikke var tale om urigtige oplysninger:

“[…] Nævnet finder således ikke, at Netavisen Gribskovs brug af betegnelsen ”sommer” i  artiklen i sig selv er egnet til at påføre Pernille Søndergaard en sådan økonomisk eller anden skade af betydning, at der er grundlag for at bringe et genmæle. Pressenævnet udtaler ikke kritik.

LINK TIL KENDELSE: KLIK HER FOR AT DOWNLOADE KENDELSEN I SIN FULDE ORDLYD.

1 KOMMENTAR

  1. Tak til Netavisen Gribskov for en ihærdig og flot opfølgning på en tilsyneladende rådden kommunalpolitik. Vi har lige oplevet en partiformand og efterfølgende en overborgmester, som har trukket stikket på grund af deres løgne og manglende tillid. Findes der mon et tilsvarende kodeks for ditto kommunale politikere, herunder udvalgsformænd/-kvinder?

Leave a Reply