Foto: Attendo.

GRIBSKOV: Flere og flere partier støtter op om at hjemtage sygeplejen efter de mange problemer der har været med Attendo de seneste par år. Politikerne i de kommunale underudvalg er i færd med at drøfte en hjemtagning bag lukkede døre, og stemningen peger i den retning.

Der foregår i øjeblikket løbende forhandlinger på rådhuset i Helsinge om, hvorvidt sygeplejen skal hjemtages igen. Sagen er pt. på dagsordenen på flere underudvalg, men på grund af sagens karakter er den lukket for offentlig adgang.

Formanden for byrådets fagudvalg Ældre og Omsorg, Betina Sølver (S) forklarer til Frederiksborg Amts Avis, at sygeplejen kan risikere at ryge af bordet. Det betyder, at selskabet i så fald kun har den almindelige hjemmepleje tilbage. Vi har forsøgt at hente en kommentar hos Betina Sølver på, hvilken løsning der er mest sandsynligt.

Spørger man Dansk Folkeparti er det mest sandsynligt, at man laver hjemtagelse af sygeplejen til kommunale hænder. Den løsning peger partiet i hvert fald på, forklarer gruppeformand Brian Lyck Jørgensen.

– Efter det vi har oplevet i efteråret er tilliden generelt meget lav, og kan vi hjemtage sygeplejen, så bør vi forsøge det og se, hvordan det går. Det er en god mulighed for at teste om det bliver bedre. Det kan det næsten kun blive, forklarer Brian Lyck Jørgensen til Netavisen Gribskov.

Også Socialdemokraternes Pia Foght er stemt for at trække opgaven hjem.

– Alle bør vide, at jeg ikke går ind for udlicitering på det her område, men i denne her sag handler det om så hurtigt som muligt at kunne sikre borgerne kvaliteten i den hjemmesygepleje, de har behov for, har formanden Pia Foght fortalt tidligere i dag til Frederiksborg Amts Avis.

Byrådet havde en drøftelse om sagen i mandags, og de forskellige gruppeformand er desuden blevet kaldt ind til en drøftelse med Økonomiudvalget.

Også tidligere borgmester Kim Valentin har flere gange været ude med riven over for det svenske selskab, der derfor ser ud til at være på noget usikker grund i Gribskov fremadrettet.

Netavisen følger sagen.