Politikere kræver svar: Hvad sker der i Musik I Lejet?

Det kan være svært for en ganske almindelige journalist at danne sig et overblik over indtægterne fra salget af øl, kaffe, sodavand og alkohol under Musik I Lejet. Nu involverer Dansk Folkeparti borgmesteren og resten af Byrådet, da partiet heller ikke kan finde ud af det. Tekst og grafik: David Abildgaard.

TISVILDE: Hvis man som journalist eller lokalpolitiker ønsker at hente et indblik i forretningsmodellen for Musik I Lejet, så bliver det hurtigt tydeligt, at det meste er gemt væk fra offentligt skue. Nu er Dansk Folkeparti gået ind i sagen og kræver afklaring til de kommunale tilskud gennem årene.

De frivillige risikerer bøder, hvis de kommer til at tale med en nysgerrig journalist. Fra Regler og Vilkår, Frivillig på Musik I Lejet 2018.

Hvad der sker i Tisvilde, bliver i Tisvilde. Det virker som mantraet for en gruppe af aktører omkring Musik I Lejet, der under festivalens tre dage lange rus står til at score millioner af kroner på salg af alkohol serveret af gratis arbejdskraft. De frivillige risikerer omvendt bøder på mere end 2400 kroner, hvis de så meget som udtaler sig til pressen om festivalen, og selv bestyrelsesformanden har svært ved at forklare præcist, hvor pengene ryger hen.

Den samme usikkerhed har næstformand i foreningen Musik I Lejet, Peter Maarbjerg, dog ikke. For mens vi stadig venter på at høre fra de to stiftere af Musik I Lejet, Andreas og Kristian Grauengaard, så skriver næstformanden i en længere post på Facebook, hvor han i øvrigt har frækheden at kalde netavisen for en blog, at festivalen er langt sværere at drive, end hvad en simpel lokaljournalist forstår sig på.

“Vi i bestyrelsen for Foreningen Musik i Lejet ekstremt kede af, at det store arbejde og det fantastiske resultat, som leveres hvert år omkring festivalen, beskrives unuanceret og forkert af en journalist, som ikke har sat sig ind i omfanget af det arbejde, der er med at bygge og afvikle et arrangement af den størrelse og kvalitet”, skriver han og peger på, at det blandt andet er unuanceret at stille sig kritisk over for den non-profit forretningsmodel, der er lagt som fundament for festivalen:

RELATERET LÆSNING: Festivalformand: Der er intet unormalt her.

“Hvad lægger vi i non-profit? At ingen i foreningen tjener penge på festivalen. Vi indkøber selvfølgelig en række varer og tjenesteydelser på markedsvilkår. Det er der intet forkert i”, skriver han og henviser til foreningens regnskab, som hverken beskriver, hvilke varer og tjenesteydelser der specifikt bliver betalt for, eller hvor meget de enkelte leverandører betaler for rettighederne til blandt andet salg af alkohol, udlejning af udstyr, opsætning af festivalplads og lignende.

Non-profit med profit
En af de mest tydelige gevinster ved den årlige festival i Tisvildeleje er uddelingen af overskuddet, der typisk deles ud i små bidder til foreningslivet og gode projekter. Pengene er en økonomisk gulerod for det lokale foreningsliv, der i 2016 modtog lidt over 200.000 kroner, svarende til cirka to procent af festivalens bogførte indtægter det år. Størrelsen af sidste års overskud afhænger af en verserende momssag med Skat, hvilket ifølge formand for Musik I Lejet Lars Thykier, i værste fald kan betyde, at foreningslivet intet får.

Bestyrelsens manglende evne til at tjene millioner til foreningslivet har dog ikke været en hæmsko for andre. Ifølge Peter Maarbjerg er der ligefrem vokset en ny, spraglende virksomhed ud af skyggen på festivalen.

Screenshot, GB Agency.

Virksomheden hedder Good Boys Agency og skulle være en udløber af Festival Service ApS, som blev etableret af de to stiftere Andreas og Kristian Grauengaard d. 29. januar 2017. Good Boys Agency har adresse på Ravnsborggade i København og ser ud til at være så ny, at den endnu ikke er registreret i CVR registret. Hjemmesidens domæne blev registreret 29. marts i år, og hjemmesiden er så ny, at den endnu har mumletekst i stedet for rigtige referencer.

Vi har tidligere taget kontakt til begge tvillinger, der endnu ikke har ladet høre fra sig. Begge er registreret som partnere i virksomheden.

Grund til stolthed
Ifølge næstformanden for Musik I Lejet er virksomheden inde en imponerende udvikling til trods for, at den er mindre end to måneder gammel.

“Vi er fra foreningens side utroligt stolte af, at der er vokset en reel virksomhed ud af festivalen, med indtil videre 6 ansatte og mere end 20 praktikpladser. Og vi konstaterer desuden, at en række af de involverede i festivalarbejdet, har fået gode jobs i andre virksomheder i branchen”, skriver Peter Maarbjerg og roser Good Boys Agency for at være både en arbejdsplads, en uddannelsesplads og en rugekasse for store talenter i kulturlivet.

Det er ikke lykkedes at få kontakt med Peter Maarbjerg for en uddybning af hans Facebook post.

DF: Vi kræver svar
I Dansk Folkeparti køber man i hvert fald ikke præmissen om, at festivalen er non-profit, blot fordi bestyrelsen ikke tjener penge. Partiets byrådsgruppeformand, Brian Lyck Jørgensen, har bedt borgmesteren og resten af byrådet om en redegørelse over, hvor mange penge og tjenester foreningen har modtaget af kommunen og politikerne gennem årene og om der har været fremlagt et regnskab til kommunen inden udbetaling af penge.

Brian Lyck Jørgensen. Foto: Dansk Folkeparti.

Brian Lyck Jørgensen undrer sig især over, at han intet har fået at vide om, at store dele af salget fra øl og alkohol bliver udliciteret til trods for, at festivalen skriver, at de deler overskuddet ud til de lokale foreninger og skal betragtes som non-profit.

– Det her ser jeg ikke som normal praksis. Derfor spørger jeg nu borgmesteren om, hvad kommunen kender til omkring virksomhedsstrukturen. Det kunne blandt andet være interessant at få oplyst, hvilken aftale der er omkring pladsen dernede, forklarer han til netavisen.

Brian Lyck Jørgensen havde en opfattelse af, at festivalen var langt mere gennemskuelig.

– Min opfattelse var helt klart, at der selvfølgelig var nogle indtægter, og så var der et overskud, som der blev delt ud af. Jeg vidste ikke noget om, at det var sat op på den måde, siger han.

Et falsk image?
I sit opslag på Facebook peger næstformand for Musik I Lejet Peter Maarbjerg på, at kommunen og byens erhvervsliv bør være glade for at tjene tocifrede millionbeløb på festivalen hvert år. Men selv om der uden tvivl bliver tilført byen ekstra omsætning i perioden omkring festivalen, så er ikke alle i Tisvildeleje lige begejstrede.

I Tisvildelejeforeningen, en lokal forening der arbejder for at stoppe hvad medlemmerne kalder for en tivolisering af Tisvildeleje, er man langt fra glade for festivalen. Formanden, Tim Jensen, undrer sig især over festivalens påstand om, at det hele er non-profit.

– Det er dybt problematisk, for det er et falsk image, de giver. Vi ved ikke, hvor mange penge der går ud af byen og kommunen, men festivalen er meget mere end idealisme. Det er fint nok at lave en forretning, men så skal det siges. Det skal ikke lanceres som, at folk arbejder frivilligt for den rene idealisme, mens andre laver noget andet i baggrunden, man ikke kan få indsigt i, siger Tim Jensen til Netavisen Gribskov.

Han er glad for, at der nu bliver kastet lys på festivalen.

– Der har i mange år været en krans af hellighed omkring festivalen, der har gjort, at man ikke har kunne forholde sig kritisk til den, da det var “vores drenge” og derfor omgærdet af en del idealisme. Jeg håber, at vi nu kan begynde at tage en åben diskussion om festivalens plads i byen, forklarer han.

Få et overblik i kronologisk rækkefølge:

Evaluering: Musik i Lejet må ikke blive større (5. oktober 2017)

Non-profit? Stiftere står til at score kassen på Musik i Lejet (19. maj 2018)

Festivalformand: Der er intet unormalt her (19. maj 2018)

Politikere kræver svar: Hvad sker der i Musik I Lejet? (20. maj 2018)

Royal og Carlsberg til festivalformand: Hvilken risiko? (24. maj 2018)

Festival-stifter i flyverskjul: Snak med foreningen (25. maj 2018)

Musik I Lejet boykotter Netavisen: Ikke flere spørgsmål, tak (26. maj 2018)

Leave a Reply