Politikere til lokale rideklubber i økonomisk knibe: I må klare jer selv

Ridehestene kan slappe ekstra af i disse Covid-tider. Det er dog dyrt for de klubber, som stadig skal passe og pleje dem. Tekst: David Abildgaard. Foto: Pete Linforth/ Pixabay.
GRIBSKOV: Der var ikke meget at komme efter for tre lokale rideklubber, som på seneste idrætsudvalgsmøde fik nej til en økonomisk håndsrækning. Klubberne havde håbet på et ekstraordinært tilskud til driftsudgifter, som de ikke kan dække på grund af manglende indtægter efter Covid-19 nedlukningen i 2020.

Helsinge Rideklub, Græsted og Omegns Rideklub samt Søborggård Rideklub har alle svært ved at få omsætningen til at løbe rundt og har derfor søgt kommunen om et ekstraordinært tilskud til at få dækket nogle af de driftsudgifter, de ikke kan svare grundet den manglende ridedeltagelse under Covid-19 krisen.

I alt har klubberne samlet søgt om at få dækket lidt over 89.000 kroner af de uventede udgifter. Anmodningen bakkes op af et enigt Idrætsråd, som består af repræsentanter fra kommunens sportsklubber og foreninger og som har mandat til at rådgive Idrætsudvalget.

I alt søgte de tre klubber om 138.073 kroner, men da den kommunale støtte udgør 65 procent af de søgte driftsudgifter, svarer det til 89.748 kroner i tilskud.

Beløbet er konstateret på baggrund af de tre klubbers regnskaber:

Helsinge Rideklub har i 2020 haft konstateret en øget gældsætning på 38.288 kroner., hvilket blandt andet bygger på manglende undervisningsindtægter på 39.858 kroner, oplyser klubben til kommunen i ansøgningen.

I Græsted og Omegns Rideklub har bestyrelsen i 2020 måtte rapportere et årsresultat på -36.822 kr., hvilket blandt andet bygger på manglende arrangementsindtægter på 53.215 kroner.

Søborggård Rideklub går ud af 2020 med et underskud på ca. 16.000 kr. og en gæld til hestecentret på 64.000 kr, hvilket blandt andet bygger på manglende indtægter på arrangementer og undervisning. Manglende indtægter estimeres til at være på 45.000 kr.

Elever kan låne heste
De tre klubber stiller i modsætning til de fem andre rideklubber i kommunen heste og ponyer til rådighed for ryttere, der ikke selv har råd til en hest. Derfor er indtægter vigtigere her, da hestene stadig skal passes og fodres. Det har også betydet, at klubberne ikke har kunne hjemsende personale, hvilket igen har betydet, at klubberne ikke har kunne søge om lønkompensation, som kræver at medarbejderne er hjemsendt. klubberne har dog søgt Covid19-støtte for tabte indtægter i forbindelse med manglende afholdelse af arrangementer i 2021 og venter stadig på svar.

Ridesporten er kommunens 4. største idrætsgren og er vægtet højt af flere af byrådets medlemmer. Det var dog ikke nok til at hente støttekroner. Tanken ville ellers have været at finde pengene i en særlig pulje for lokalestøtte, som har over 450.000 kroner til overs fra sidste år grundet coronaens stop for brug af lokaler, haller m.m..

Forslag skudt i jorden
Allan Nielsen (S) og Knud Antonsen (V) fremsatte under behandlingen af punktet i udvalget Børn, Idræt og Familie et ændringsforslag, om at klubberne kunne få økonomisk hjælp såfremt de fik nej i forbindelse med de forskellige Covid-19 pakkeansøgninger. Det forslag blev nedstemt af Nytgribskov og Natasha Stenbo Enetoft (V). For stemte Allan Nielsen (S) og Knud Antonsen (V) samt Konservatives Trine Egetved.

Udvalget endte med at vende tomlen ned til støtten med følgende stemmer:

For at give støtte: Knud Antonsen (V) (1 mandat)
Imod: NG og Natasha Stenbo Enetoft (V) (4 mandater)
Undlod at stemme: Allan Nielsen (A) og Trine Egetved (C) (2 mandater)

Næstformand: Det kan blive dyrt for klubberne
Marianne Christensen, næstformand i Idrætsrådet, har sine rødder solidt plantet i ridesporten. Hun er blandt andet af idrætsrådet udpeget til centerbestyrelsen for den selvejende institution i Helsinge Rideklub. Hun frygter for, at de tre rideklubber vil opsamle et for stort økonomisk efterslæb, såfremt de ikke får hjælp.

– I hele januar og februar har klubberne ikke kunne holde undervisning, og i modsætning til de fleste andre idrætsklubber, en tennis- eller fodboldklub kan jo lægge boldene på hylden og vente, så skal hestene stadig plejes og fodres, påpeger hun.

Rolig genopstart
Klubberne er igen så småt startet op med at kunne afholde arrangementer, men reglerne om et maksimalt deltagerantal på 25 skal holdes, og det gør det ikke let med hensyn til afholdelse af stævner, som er en af indtægtskilderne for klubberne.

– Helsinge Rideklub har startet op med et ridestævne, hvor man begrænser antallet og tiden på banen. Det betyder, at man ikke kan have så mange tilmeldinger som man plejer, forklarer Marianne Christensen.

Hun ser derfor et problem, når kreditorerne en gang i fremtiden banker på ridedøren.

– I værste fald betyder det at klubberne skal sælge nogle af hestene. Om det kommer dertil ved jeg ikke. Jeg håber det ikke. Og så længe man kan holde kreditorerne hen, prøver man det, men ellers må man jo skære ned, forklarer hun og peger på at en hest egnet til rideundervisning hurtigt løber op i 40.000 kroner.

– Leverandørerne er som regel søde og rare, og Helsinge Rideklub er jo over 85 år gammel, så det plejer at gå at kunne lave nogle aftaler. Men det betyder, at man kommer bagud i forhold til vedligeholdelsen og andre ting. Det kan også betyde, at man må hæve priserne, men der er ingen beslutning endnu om det, svarer Marianne Christensen, som derfor havde håbet på et tilskud til de tre klubber.

– Et tilskud ville have gjort det væsentligt nemmere at få klubberne til at fastholde niveauet. I en rideskole betaler man, i modsætning til mange andre klubber, per måned, omkring 475 kroner, og er der ikke undervisning, så kan man vælge ikke at betale. Vi havde håbet, at folk var blevet ved med at betale, og det har flere valgt, men der er også folk der har meldt fra. Men vi er super glade for dem, der er fortsat og har en plan om at lave noget helt særligt kun for dem, når vi nu kommer ordentlig i gang igen, siger Marianne Christensen.

Politisk formand: Vi ser på det i 2022
Marianne Christensen har spurgt formanden for udvalget, Venstres Natasha Stenbo Enetoft, om en begrundelse for afslaget, og hun har svaret at planen er at se på problemet i forbindelse med de budgetforhandlinger som finder sted i 2022.

“På egne vegne og Venstres vegne kan jeg sige, at vi er optaget af, hvordan vi i givet fald kan og skal hjælpe alle vores foreninger – for der er ingen tvivl om, at vores foreninger ser ind i nogle udfordringer, vi ikke rigtig kender omfanget af endnu. Og det er noget, vi er interesseret i at se på frem mod budgettet”, lyder svaret fra Natasha Stenbo Enetoft

Det er ikke kort før udgivelsen af artiklen lykkedes at hente en uddybende kommentar fra Natasha Stenbo Enetoft.

1 KOMMENTAR

  1. I disse corona tider burde udvalget have givet et tilskud til rideklubberne.
    De gør et stort arbejde for de unge.
    Der er beviljet penge til tåbelige projekter som kunne redukseres.
    Leif Krøyer
    Nye Borgerlige

Leave a Reply