Musik I Lejet boykotter Netavisen: Ikke flere spørgsmål, tak

Redaktørens hjørne er skrevet af redaktør David Abildgaard. Grafik: Netavisen Gribskov.

REDAKTIONEL LEDER: Som du nok har bemærket, så har Netavisen Gribskov skrevet en del om festivalen Musik I Lejet og det økonomiske kaos, der rumsterer bag mærkatet ‘non-profit’. Bestyrelsen har nu besluttet sig for at boykotte os her på redaktionen, da næstformanden mener, at vi citerer dem for korrekt. Tak skæbne.

Musik I Lejet boykotter netavisen

Det er ikke længere muligt for Netavisen Gribskov at komme i kontakt med bestyrelsen for Musik I Lejet. Vi er blevet boykottet af årsager, som jeg vil lade læserne bedømme oprigtigheden af i følgende opsummering af sagen, som den ser ud fra redaktørens skrivebord.

Det startede med en simpel, nærmest tilfældig, undren. Med erfaringen bliver man som journalist hurtigt skærpet i kunsten at undre sig, og det virkede umiddelbart besynderligt, at en festival, som bliver udsolgt på mindre tid end det tager at åbne en champagneflaske ikke formår at hente flere penge til de lokale foreninger. Græsted Veterantræf, der i tilgift sidste år havde problemer med både vejr og efterdønningerne af en opsplitning af bestyrelsen, henter cirka det dobbelte til deres foreninger.

Musik I Lejet kunne oven i købet år efter år bekendtgøre nye tilskuerrekorder, men alligevel forbliver økonomien så presset, at det årlige overskud for sidste år i dag afhænger af Skats vilje til at momsfritage foreningen.

Millioner på spil
Hvad forhindrer en så succesfuld festival i at have et fornuftigt overskud, ligesom de fleste andre udsolgte festivaler?

Det er forkert, når næstformanden påstår, at netavisen ikke overholder sin aftale om at bringe en faktaboks med en lang række udgifter. Her er vores oprindelige svar, som næstformanden tilsyneladende, som så meget andet, har valgt at holde tæt til vesten. Screenshot/Netavisen Gribskov.

I modsætning til folk der tøffer til veterantræf i Græsted, er Musik I Lejet jo spækket med festglade unge mennesker, der både har penge på kontoen og lyst til at feste igennem tre dage i streg. Hvorfor kan en festival, der slår sig på at være non-profit, kun kanalisere få procent af omsætningen videre til de lokale foreninger, der jo ellers konstant sukker efter penge til spændende projekter?

Var ambitionerne simpelthen for store? Musiknavnene for dyre? Hvad satte en klods for profitten?

Spørgsmålene er særlig penible, da festivalen – uanset hvordan økonomien så end er skruet sammen internt, har en stor økonomisk betydning for byen. Det er derfor ikke et populært emne for en lokalavis, der er afhængig af annoncesalg, at kaste sig over.

Jeg kunne dog se på de sidste års regnskaber, at de årlige indtægter kun bliver vist som en samlet post, hvilket er helt legalt, men som naturligt efterlader en række afklarende spørgsmål hos en nysgerrig journalist. Hverken kommunen eller Byrådet havde gjort sig forsøg på at sikre sig indsigt i hvad der dækker for omsætningen og overskudsgraden, hvilket er en anelse besynderligt, da politikerne trods alt har givet foreningen tilskud på langt over 100.000 kroner årligt via kulturkontrakter frem til udgangen af 2017.

Nye virksomheder popper op
Alle de spørgsmål fandt jeg det naturligt, at formanden for Musik I Lejet, Lars Thykier, burde kunne svare på.

En festival i udvikling. Klik for større grafik.

Med til interviewet med Lars Thykier havde jeg nogle helt nye oplysninger, som jeg ikke tidligere havde kendt til. Der var et selskab, Festival Service ApS, der var registreret sidste år, og som var ejet af de to brødre Andreas og Kristian Grauengaard. Det var interessant, for de to brødre var trådt ud af bestyrelsen, netop for at tillade en ny og mere professionel ledelse, og jeg var derfor ikke klar over, at de stadig havde store økonomiske og driftsmæssige interesser i festivalen.

Ingen steder på hverken foreningens hjemmeside eller i festivalens pressemateriale står der i skrivende stund nævnt, at store dele af salget varetages af brødrene Grauengaard.

Der er også en komite: ‘Komiteen for Kultur i Lejet’ med adresse i det lokale idrætshus i Tisvilde, hvor foreningen Musik I Lejet også har officielt til huse. Komiteen er kædet sammen med festivalen, men i hvor stort omfang var svært at overskue. Google kan vise, at komiteen spøjst nok drifter en kaffebar, som både var at finde på Roskilde Festivalen og i Musik I Lejet, men meget mere er der ikke at finde. Hvilken rolle spillede den?

Et båndet interview
I det hele taget var der rigeligt med undren til, at jeg fandt det naturligt at konfrontere formanden for foreningen, som blev gengivet stort set ordret her i avisen. Jeg er senere blevet skoset af næstformanden for Musik I Lejet for at have formastet mig til at optage interviewet i et forsøg på at sikre mig korrekte citater. Som formand og erhvervsdirektør må formanden gå ud fra, at når han lader sig interviewe af en journalist, så bliver det skrevet ned. Om det så sker på en blok, en computer eller via diktafon er sagen uvedkommende. Alt er til citat, indtil andet er aftalt. Jeg traf en redaktionel beslutning om at gengive interviewet ordret, da jeg fandt det vigtigt at vise, hvor lidt formanden tilsyneladende vidste eller var villig til at svare vedrørende driften af festivalen.

Formanden kunne dog fortælle, at Musik I Lejet har besluttet at give de to brødre opgaven med at sælge øllet. Hvor mange penge den aftale indbringer foreningen har ingen ønsket at oplyse. Ifølge formanden var aftalen med brødrene et forsøg på at slippe for den i hans optik store risiko, det ville være at stå med enten for meget eller for lidt øl.

Det har senere vist sig at være noget regulært sludder, som nogen må have bildt ham på ærmet. Både Carlsberg og Royal har understreget overfor netavisen, at de påtager sig stort set al risiko i bytte for at være eneleverandør på festivaler. Det er ikke unormalt, at de to bryggerier ligefrem betaler festivalarrangører penge for at få eneretten på øl.

I det hele taget var der mange spørgsmål, som selv efter formandens redegørelse blafrede i vinden:

 • Hvorfor ønsker hverken bestyrelsen eller de to brødre at lade en journalist få indblik i den samlede økonomi? Det kunne ellers have punkteret hele sagen, såfremt altså regnskaberne viser fair play.
 • Hvorfor promoverer man festivalen som non-profit, når en ikke uvæsentlig del af overskuddet går til de to stifteres virksomhed?
 • Hvorfor promoverer Musik I Lejet en række koncerter i København som værende deres, og altså en del af hele non-profit tanken, når hverken overskud eller evt. underskud tilfalder foreningen og det hele arrangeres af de to brødre?
 • Hvor stor en del af omsætningen i Musik I Lejet kommer fra entre-indtægter og hvor stor en del er fra salg af mad, alkohol, teltpladser, sponsorater, diverse gebyrer og andre indtægtskilder?
 • Hvor mange penge bliver der afregnet mellem foreningen og de to brødre for det arbejde, som de frivillige lægger i brødrenes ølbarer?
 • Hvordan bliver salget af spiritus afregnet, og hvor stor provision får foreningen fra de barer, der sælger sprut frem for øl?

Næstformanden blander sig
Kort efter interviewet med formanden får jeg at vide af foreningens næstformand, at sådan hænger det slet ikke sammen alligevel. Pludselig, som trold af en æske, er det firmaet Good Boy Agency, der har opgaven; en spraglende virksomhed med seks ansatte og hele 20 praktikanter, som på intet tidligere tidspunkt var blev nævnt af formanden og som også er ejet af de to tvillinger.

Good Boy Agency er dårligt blevet tørt på papiret inde på CVR-registret, og hjemmesiden er stadig under konstruktion. Derfor opstod derfor en ny undren. Hvordan sikrer de to brødre driftsmidler nok til at kunne have så mange ansatte og praktikanter og på så kort tid? Hvor mange penge tjener de på opgaverne for Musik I Lejet? Hvor stor er deres økonomiske risiko og ikke mindst ansvar?

Der gik flere dage, før det lykkedes os at få fat i en af stifterne, Andreas Grauengaard, der til trods for at have fået besked om at ringe, intet havde ladet høre fra sig. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt. Hvorfor al den tavshed? Og i så mange dage?

Musik I Lejet har et stort brand og en stor betydning for mange i Tisvilde, så efter flere dage med skriverier, må man kunne forvente, at havde vi misrepræsenteret virksomheden eller sandheden, så havde han for længst kontaktet os for at få sagen belyst og minimeret den kritiske pressedækning, der ikke bare går tæt på Good Boys Agency, men også sætter tvivl ved hele grundtanken om, at alt overskud går til gode lokale formål.

Til trods for endelig at få kontakt med Andres Grauengaard, var der ikke meget at hente. Han stillede et krav om at få sendt spørgsmålene på skrift, og da han fik sin vilje, valgte han, som frygtet, efterfølgende at forholde sig tavs.

Hvor står vi nu?
Tilbage står vi med samme række af spørgsmål. Vi er blevet lidt klogere på, hvordan det hænger sammen bag facaden, men hvor mange penge der hentes ud af overskuddet, for derefter at blive kanaliseret til København i bytte for en lang række modydelser, aner vi endnu ikke.

Omvendt er vi af enkelte i Tisvilde blevet beskyldt for at bedrive revolverjournalistik. Hvordan i h.. hule hænger det sammen?

Jeg har talt med folk i Tisvilde, der i flere år har bedt om at få indsigt i økonomien bag festivalen, men som hver gang er blevet spist af med det officielle regnskab, som stort set intet viser.

Og nu tør en avis endelig tage bladet fra munden og spørge ind til sagen, både ved at tage kontakt til både formand, stiftere, næstformand, frivillige og virksomheder for at få et indblik i en økonomi, som ingen må se og ingen helst må vide noget om i detaljer.

Hvad med værdigheden?
Er hvad jeg beskriver ovenover de rette ingredienser for en festival, som er Tisvilde-ånden værdig? Det må være op til de enkelte i byen at bedømme.

For måske er det på tide, at Tisvilde laver deres helt egen fest, hvor overskuddet reelt går til at udvikle byens mangeartede foreningsliv, i stedet for at fremme to brødre i København, der har travlt med at malke festivalens gode renommé for alt, hvad det er værd?

Klik for større grafik.

Der bliver oprettet store hal-fester i København i foreningens navn, uden at så meget som en krone, ifølge Musik I Lejets næstformand vel at mærke, ryger retur til Tisvildes foreningsliv eller til at drifte festivalen. Hvor mange var klar over det i Tisvilde, før vi begyndte at stille spørgsmål til sagen?

Måske er det på tide, at de lokale erhvervsdrivende sætter sig sammen og ser på, om der er et bedre alternativ, der ikke går ud på at lokke frivillige til at lægge timer og atter timer i gratis arbejde uden at give dem indsigt i, hvor pengene reelt havner og til hvilke formål?

Måske er det på tide, at folk i Tisvilde spørger sig selv, om de vil lægge navn til en bestyrelse, der er klar til at boykotte pressen, så snart der bliver stillet spørgsmål omkring økonomien og som nægter at fremlægge et regnskab, der kan redegøre for, hvor overskuddet ender henne?

Hjælp os med at stille spørgsmål!
Uanset hvad svaret er i Tisvilde, så fortsætter netavisen med at søge indsigt. I og med, at stifterne ikke ønsker at tale med os, men gerne tager imod spørgsmål fra jer, så har vi fremlagt en række spørgsmål, som i gerne må stille videre som jeres egne:

Til Andreas og Kristian Grauengaard:

 • Er det muligt at få indblik i omsætning og overskud ved jeres salg af øl og spiritus under MIL?
 • Hvad tænker du om, at festivalen kaldes for non-profit, men omvendt så har i en virksomhed i København, som tjener penge på salg af øl og alkohol på festivalen?
 • Festivalen har omkring 22 barer. Hvor mange af dem står i for?
 • Der står inde på Royal Univbrews hjemmeside, at festivalen sælger over 35.000 liter økologisk øl under de tre dage. Lyder det realistisk?
 • Dertil kommer salg af andre øltyper. Hvor mange liter øl vil du mene, der bliver drukket i løbet af MIL?
 • Vi har talt med et par bryggerier og har fået at vide, at der er en overskud på ca. 30-40 kroner pr. solgt fadøl. Lyder det realistisk?
 • Jeg kan forstå på formanden, at ølsalget indebærer en større risiko. Hvad består risikoen af for jeres vedkommende?
 • Hvad sker der med festivalen, såfremt Good Boys Agency går konkurs?
 • Der bliver også afholdt større events i København, såsom to ‘Force Majeure’ koncerter april 2018 i KBH, som bliver annonceret som hørende under MIL. Hvorfor bliver de det, når arrangementerne intet har med festivalen at gøre?

Til bestyrelsen:

 • Hvem står for salg af spiritus?
 • Hvor stor er omsætningen her?
 • Og hvordan fordeles profitten?
 • Hvor mange penge vil i vurdere i omsætter for, når det kommer til salg af varer og ydelser under MIL?
 • Hvem får del i den profit?
 • Kan vi få indblik i, hvad pengene bliver brugt til under den konto der hedder Festivalplads?
 • Hvor meget betaler i for at leje pladsen og for at få spærret hovedgaden af i længere perioder?
 • Hvor mange penge vil i mene, at stifterne personligt har tjent på at arrangere MIL i årenes løb?
 • Har i bedt andre firmaer give kontrolbud på opgaven som er tilfaldet Good Boys Agency?
 • Kan andre byde ind og feks. overtage ølsalget på MIL, såfremt de tilbyder bedre vilkår?
 • Hvem har alkoholbevillingen til salg af spiritus på MIL?
 • Hvor mange arbejdstimer har frivillige lagt i at sælge alkohol under festivalen?
 • Hvor mange penge afregner i hos Good Boys Agency for timeløn til frivillige?
Redaktør David Abildgaard, Netavisen Gribskov.

Og til sidst: Tak for at være nået helt herned. Måske det er på tide, at du giver dit besyv med? Det kan du gøre både ved at skrive en kommentar eller sende os et debatindlæg på redaktion@netavisengribskov.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os, såfremt du har oplysninger, du mener bør se dagens lys. Det kan ske ganske anonymt ved at ringe direkte til redaktør David Abildgaard.

Få et overblik i kronologisk rækkefølge:

Evaluering: Musik i Lejet må ikke blive større (5. oktober 2017)

Non-profit? Stiftere står til at score kassen på Musik i Lejet (19. maj 2018)

Festivalformand: Der er intet unormalt her (19. maj 2018)

Politikere kræver svar: Hvad sker der i Musik I Lejet? (20. maj 2018)

Royal og Carlsberg til festivalformand: Hvilken risiko? (24. maj 2018)

Festival-stifter i flyverskjul: Snak med foreningen (25. maj 2018)

Leave a Reply