Redaktørens hjørne: Rådhuset er blevet en fæstning

Tekst og grafik: David Abildgaard, redaktør.

REDAKTIONEL LEDER: Siden kommunalvalget fandt sted i slutningen af 2017, og hvor kommunen fik en medievandt ejendomsmægler som ny kaptajn og en tilsyneladende engageret lokalliste ved roret, synes det at være gået ned af bakke, både hvad angår økonomisk råderum, vælgertillid og pressens muligheder for at hente redelige svar fra administrationen.

Her er et kort, indledende quiz-spørgsmål til læserne:

Hvor mange millioner af Gribskov-borgernes skattekroner tror du kommunen har brugt på at hyre og fyre ledende kommunale medarbejdere, siden vi fik ny borgmester i starten af 2018?

Inden vi kommer med svaret, så advarer vi om, at listen over fyrede topchefer er lang. For selv om kommunen fattes penge i en grad, så der i dag ikke længere er råd til anstændig pleje for vores svageste, så skorter det ikke på nye ansigter på direktionsgangene.

Og bag stort set hvert nyt navneskilt på de bonede direktionsgulve gemmer sig en millionudgift i fratrædelsesaftaler, gyldne håndtryk og hvad der ellers hører sig til, når en direktør eller topchef ryger ud af svingdøren.

Duer ikke, næste
Siden borgmesteren tiltrådte har vi blandt andet fået en ny kommunaldirektør. Den gamle duede ikke, mente borgmesteren, som sammen med resten af Økonomiudvalget valgte at opsige Holger Spangsberg Kristiansen efter fire år ved roret. Ifølge andre medier kostede det skatteyderne i omegnen af 3,6 millioner kroner, blandt andet ved at hente 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse og med mulighed for at forhandle sig til yderligere 12 måneders løn.

Også kommunens velfærdsdirektør Mikkel Damgaards blev vist døren. Det skete efter længere tids kritik af ældreplejen. Pris: ca. 2 millioner kroner i aftrædelsesordninger.

Det blev også farvel til kommunens direktør for Teknik og Erhverv, Astrid Damgaard Ravnsbæk, som ifølge andre medier kunne smutte med mere end 1,5 millioner kroner.

Ja, listen er lang blandt de øverste topledere, og vi ikke har end ikke nævnt afskedigede eller opsagte ledende medarbejdere på kommunale institutioner og centre rundt om i kommunen. Dem er der mange af.

Men tilbage til spørgsmålet, hvor meget det i alt har kostet skatteyderne, så kan vi, og inden du bruger al for lang tid på hovedregning, afsløre at svaret, i hvert fald på rådhuset og borgmesterkontoret, er et rungende: “Det rager ikke skatteyderne”.

Skjuler sine udgifter
Netavisen Gribskov har over flere omgange – alle gange uden held – forsøgt at hente aktindsigt i, hvor mange udgifter Gribskov Kommune har haft ved at udskifte ledende medarbejdere, siden Anders Gerner Frost blev borgmester.

Et eksempel på en afslået aktindsigt.

Det har vist sig at være en svær opgave.

Sidst vi forsøgte at hente aktindsigt i udgiften fik vi det kække svar, at siden anmodningen krævede mere end et par simple kommandoer, så var det for meget arbejde for administrationen at efterkomme.

Ombudsmand klar i mælet
I en forventning om at blive afvist havde vi i flere af vores anmodninger om aktindsigt inkluderet en henvisning til en lignende sag, hvor en journalist havde klaget til Ombudsmanden over et afslag på aktindsigt i en skoleinspektørs fratrædelsesaftale. Ombudsmanden måtte her påpege, at det var forkert at afviste aktindsigt:

“Ombudsmanden udtalte at den pågældendes stilling, både i henseende til ledelsesbeføjelser, lønforhold og placering i det administrative hierarki, kunne sidestilles med de stillinger som efter lovens forarbejder var omfattet af chefbegrebet. Det var klart ombudsmandens opfattelse at stillingen som skoleinspektør måtte betragtes som omfattet af chefbegrebet. (J.nr. 2001-0052-801).”, som det lød i afgørelsen.

Den pågældende kommune påstod, at skoleinspektøren ikke var omfattet af chefbegrebet i offentlighedslovens § 2, stk. 3, 2. pkt.

En henvisning til Ombudsmandens beslutning var dog ikke nok til at få Gribskov Kommune til at give aktindsigt i direktørernes aftrædelsesordninger. Administrationens juridiske afdeling valgte blandt andet at afvise aktindsigt i aftrædelsesordningen for tidligere velfærdsdirektør Mikkel Damgaards. Det forsøgte vi at få aktindsigt i 11. december sidste år. Dette afslag er ekstra besynderligt, i og med at det tilsyneladende lykkedes et andet medie at hente en lignende aktindsigt for samme direktør.

Vi har gjort borgmester Anders Gerner Frost (G) bekendt med hans administrations valg om at nægte aktindsigt.

Opråb til byrådet
Ja, vi giver ikke op her på Netavisen Gribskov. Vi vil derfor afslutningsvis bede de af Byrådets politiske medlemmer som gerne ønsker et overblik over forbruget, at forlange en oversigt over udgifterne til kommunale fyringer og hyringer i de nuværende valgperiode, gerne sammenstillet med forrige valgperiode… Måske det kan lykkedes for de folkevalgte, hvor pressen må opgive.

Denne leder er skrevet af David Abildgaard, medindehaver og ansvarshavende redaktør, Netavisen Gribskov. Foto: Arkiv.

Måske det især kan lykkedes NytGribskovs tætte venner i Byrådet, Venstre og Socialdemokraterne, at sikre vælgerne et overblik, så vi alle kan blive klogere på, hvorvidt udgiftens størrelse berettiger til en kritik – eller måske ligefrem ros sammenlignet med tidligere borgmesterperioder.

Indtil da vil vi her på redaktionen fastholde vores krav til administrationen om at sikre medoffentlighed i de kommunale udgifter samt at holde enhver siddende borgmester i Gribskov ansvarlig for sin administrations ageren.

Derefter er det op til vælgerne.

Andre redaktionelle ledere:

REDAKTØRENS HJØRNE: Vi er snart ikke flere lokalaviser tilbage

Redaktørens Hjørne: Corona – og hvad gør vi nu?!

REDAKTØRENS HJØRNE: Vi kigger på forskelsbehandling

REDAKTØRENS HJØRNE: Der er noget galt i Gribskov…

Leave a Reply