Regeringen prioriterer motorvej til Hillerød

Foto: Arkiv.

GRIBSKOV: En motorvej til Hillerød har høj prioritet i Regeringen, der sammen med DF har fremlagt en længe ventet plan for infrastukturen i landet. Og her skal en motorvej til Hillerød have top-prioritet, lyder det.

Regeringen og DF har netop fremlagt deres længe ventede plan for investeringer i infrastruktur i perioden 2021-2030, og her er forlængelsen af Hillerødmotorvejen fra Allerød og frem til Hillerød fået topprioritet. Det har stor betydning for væksten og udviklingen i Gribskov Kommune, slår borgmester Anders Gerner Frost fast.

– Vi er en kommune med et stort potentiale for vækst og udvikling. Vi ligger nemlig med kort afstand til hovedstaden. Men den tiltagende trafik har gennem årene gjort afstanden unødvendig stor. Derfor vil forlængelsen af motorvejen være en meget kærkommen håndsrækning, der styrker vores muligheder for at tiltrække både virksomheder og borgere, konstaterer Anders Gerner Frost i en udsendt kommunal pressemeddelelse.

En motorvej til Hillerød har haft høj prioritet blandt især fem Nordsjællandske kommuner. Gribskov Kommune har siden 2015 kæmpet med Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Helsingør og Fredensborg om en forlængelse af Hillerødmotorvejen samt en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, ligesom der også er efterspurgt forbedringer på Kystbanen.

Og det samarbejde ser nu ud til at bære frugt, lyder det fra borgmesteren.

– Kommunerne har de seneste tre år arbejdet på at gøre partierne på Christiansborg opmærksomme på de store trafikale udfordringer med massive køer på Nordsjælland og de omkostninger, det har for samfundet. Med forlængelsen af motorvejen vil flere vælge Gribskov til, siger Anders Gerner Frost.

Miljøundersøgelse viser store besparelser
Ifølge en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) vil det koste 980 millioner kroner at anlægge forlængelsen. Der står også, at den vil give en samfundsøkonomisk rentabilitet på 12 procent, og måske mere vigtigt for de mange pendlere, så vil den skære seks minutter af køretiden på de i alt 13,5 km. hver vej i myldretiden.

Socialdemokratiet har også i dette forår offentliggjort en infrastrukturplan, der fremhæver behovet for at forlænge Hillerødmotorvejen.

Skriv din kommentar her: