TV Nordkysten

Seneste artikler:

Powered by Vejreti.com

Så er det officielt: Tvillinger tjener mio. på Musik i Lejet

TISVILDE: Tvillingerne Andreas og Kristian Grauengaard tjente sidste år næsten tre millioner kroner i deres nyoprettede festival-selskab Good Boys Agency. Det viser seneste regnskab, der står i skærende kontrast til foreningen Musik I Lejet, der med et overskud sidste år på blot 300.000 kroner har måtte sige nej til langt de fleste foreninger, der har søgt om del i den beskedne profit.

Det har vist sig at være en særdeles god forretning, da de to tvillinger Andreas og Kristian Grauengaard sidste år besluttede at træde ud af bestyrelsen for Musik I lejet for i stedet at oprette selskabet Good Boys Agency ApS i København. Virksomheden havde sidste år held med at overtale festival-bestyrelsen til at lade dem overtage store dele af driften, blandt andet ølsalget, og det har spyttet så godt i kassen, at selskabets første årsregnskab kan vise en bruttofortjeneste på 2,9 millioner kroner.

Det flotte overskud står i skærende kontrast til foreningen Musik I Lejet, der i år har kunne dele lidt over 300.000 kroner ud til de lokale foreninger. De penge fik dog hurtigt ben at få på. Musik i Lejet slog i år ansøgerrekord og modtog 96 ansøgninger, som søgte for i alt mere end 1,7 millioner kr. Så mange penge var der ikke, så i alt 69 ansøgere fik afslag.

Overskud som forduftet

Musik I Lejet oplyser til de frivillige, at festivallen er non-profit. Tekst: Musik i Lejet, frivillig-folder 2018.

Bestyrelsen for Musik I Lejet slår sig ellers på, at festivalen er non-profit og at hele overskuddet går til de lokale foreninger; en præmis der har medvirket til at gøre festivalen populær i den lille by, hvor blandt andet de lokale forretningsdrivende kan hente gode afledte indtægter fra de mange besøgende.

Men til trods for at have en festival, der både nyder lokal opbakning, har gode sponsoraftaler og tradition for at være udsolgt på rekordtid, mislykkedes det år efter år for festivalens bestyrelse at uddele andet end håndører ud af den samlede omsætning til det lokale foreningsliv i Tisvildeleje.

De beskedne overskud har rejst spørgsmål til, hvor de mange penge forsvinder hen, og særligt har ølsalget, som ikke figurerer i foreningens regnskaber, vist sig at være en kilde til lokal undren i byen. Det har efter netavisens involvering vist sig, at festivalens budskab om at være non-profit ikke omfatter stifterne af festivalen.

Relateret læsning: Non-profit? Stiftere står til at score kassen på Musik i Lejet

Som brødre vi dele
Det har trods de mange spørgsmål ikke indtil nu været muligt at få indsigt i økonomien bag de to brødres nye selskab. Både brødrene og bestyrelsen bag Musik I Lejet nægter at lægge tal frem, men de kan ikke nægte at følge regnskabsloven, og nu er seneste officielle regnskab for virksomheden Good Boys Agency ApS derfor offentliggjort.

Og det er god læsning for de to brødre. Selskabet havde i sit første leveår, 2017, et bruttooverskud på 2.927.310 kroner. Hvor stor omsætningen var, og dermed overskudsgraden, er ikke til at se i de udlagte regnskabstal for 2017.

Hvad der også er bemærkelsesværdigt er en virksomhedskapital på blot 50.000 kroner. Det sender et tydeligt signal om, at ejerkredsen ikke finder det store behov for at ruste sig mod de ellers betragtelige økonomiske risici, der følger en festival af den størrelse; et ansvar så stort, at bestyrelsesformand Lars Thykier, en topdirektør i erhvervslivet, ikke har turde påtage sig det.

Store lønudgifter og milliongæld
En stor del af overskuddet er i stedet gået til lønninger i firmaet, der har fire ansatte ud over de to tvillinger. Ud over at have uddelt lønninger til sig selv og sine ansatte for cirka 2,3 millioner kroner er eneste anden udgiftspost nogle generelle af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver på i alt 32.333 kroner.

Årets resultat, altså overskuddet efter skat, er på grund af de høje lønudgifter derfor kun på lidt over 450.000 kroner.

Selskabet har til gengæld en relativ stor gældspost på 2.187.496 kroner, markeret som ‘anden gæld’ i regnskabet. Hvad gælden indebærer, står der ikke udspecificeret.

Det har ikke været muligt at få yderligere indsigt i, om alle indtægter fra festivalen er blevet bogført under selskabet Good Boys Agency. Tilladelsen til at servere alkohol under festivalen er for eksempel udstedt til ansat i Good Boys Agency, Morten Drachmann, der i tilladelsen underskriver sig på vegne af Musik I Lejet.

Der er også mulighed for, at en del af indtægterne fra sidste års Musik I Lejet først bogføres i selskabets regnskabsår for 2018.

Tvillinger i flyverskjul
Vi ville gerne have spurgt Andreas og Kristian Grauengaard ind til tallene, men de har ifølge eget udsagn så travlt med forberedelserne til det kommende Musik I Lejet, at de ikke har ønsket at tale med netavisen før efter afholdelsen. Bestyrelsen i Musik I Lejet har tidligere boykottet netavisen.

Resultatopgørelse, Good Boys Agency 2017

Kristian Grauengaard har dog gerne ville kommentere regnskabet på virksomhedens hjemmeside. Her glæder han sig over overskuddet på de 450.000 kroner, uden dog at komme i detaljer med, hvor stor en del af indtægterne stammer fra non-profit festivalen i Tisvilde.

– Vi er glade og stolte af, at vi kan præsentere et overskud i vores første regnskabsår. Som nyetableret event- og kommunikationsvirksomhed er det glædeligt at se, at vi har formået at finde vores plads i markedet, og at der har været afsætning af vores kvalitetsydelser til en bred vifte af virksomheder inden for forskellige typer af eventløsninger. Dette er et resultat af, at vi har en stab af dygtige medarbejdere med stor brancheerfaring, der hver dag arbejder hårdt for at lykkes for vores kunder, skriver Kristian Grauengaard på hjemmesiden.

Blandt virksomhedens andre opgaver er et par halfester i København under titlen Force Majure, som dog bliver promoveret som værende et officielt Musik I Lejet arrangement.

Manglende svar:
Vi har tidligere forsøgt at indhente svar hos de to brødre, stadig uden held. Her er et par af de spørgsmål, som vi gerne vil hente svar på:

  • Er det muligt at få indblik i omsætning og overskud ved jeres salg af øl og spiritus under MIL?
  • Hvor stor en del af omsætningen kommer fra Musik I Lejet og afledte arrangementer, der markedsføres som værende non-profit?
  • Festivalen har omkring 22 ølbarer. Hvor mange af dem står i for?
  • Der står på Royal Univbrews hjemmeside, at festivalen for nogle år siden solgte godt 35.000 liter økologisk øl under de tre dage. Hvad er tallet i dag?
  • Formanden for Musik I Lejet påstår, at jeres ansvar indebærer en større økonomisk risiko, som bestyrelsen ikke var klar til at varetage. Hvad består denne risiko af?
  • I har valgt at have en egenkapital på blot 50.000 kr. Hvad sker der med festivalen, såfremt Good Boys Agency går konkurs i tilfælde af, at der pludselig kommer uventede udgifter?
  • Der bliver også afholdt events i København, såsom to ‘Force Majeure’ koncerter april 2018, som bliver annonceret som værende under Musik I Lejet. Hvorfor bliver de det, når arrangementerne intet har med festivalen at gøre?
  • Hvor stort er overskuddet fra disse Københavner-fester. og hvor går pengene hen?

Få et overblik i kronologisk rækkefølge
Netavisen har skrevet indgående om festivalens regnskabspraksis, blandt andet med det resultat, at bestyrelsen har meldt ud, at de aktivt boykotter avisen. Herunder er en kronologisk oversigt:

Evaluering: Musik i Lejet må ikke blive større (5. oktober 2017)

Non-profit? Stiftere står til at score kassen på Musik i Lejet (19. maj 2018)

Festivalformand: Der er intet unormalt her (19. maj 2018)

Politikere kræver svar: Hvad sker der i Musik I Lejet? (20. maj 2018)

Royal og Carlsberg til festivalformand: Hvilken risiko? (24. maj 2018)

Festival-stifter i flyverskjul: Snak med foreningen (25. maj 2018)

Musik I Lejet boykotter Netavisen: Ikke flere spørgsmål, tak (26. maj 2018)

Musik i Lejet igen med beskedent overskud (3. juli 2018)

 

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com
Sponsorerede links