Røde Kors søger frivillige i Helsinge: Gør en forskel for sårbare gravide

Tekst: David Abildgaard/pressemeddelelse. Foto: Denise Husted/Pixabay.
HELSINGE: Drømmer du om at gøre en forskel for de mindste i Helsinge og deres forældre? Sådan spørger Røde Kors i Helsinge, som starter et hold op målrettet hjælp til sårbare gravide og førstegangsfødende.

For mange førstefødende kan udfordringen med at være nybagt mor være en stor mundfuld. For enkelte kan den vise sig for stor, og en gruppe frivillige fra Røde Kors håber at kunne gøre en forskel ved at yde særlig hjælp og støtte, så færre forældre havner i sidste målgruppe. Formålet er at hjælpe sårbare gravide og førstegangsfødende med at få en god start efter fødslen.

“Vi starter op i Helsinge og er i gang med at rekruttere et par aktivitetsledere og et hold frivillige. Lad os høre fra dig, hvis det er noget for dig”, lyder opfordringen fra Røde Kors.

Vil du gerne vide mere om projektet og melde din støtte, så kan du skrive til: godstartpaalivet@rodekors.dk

Giv en god start på livet
Røde Kors initiativet har navnet ‘God start på livet’, og går ud på, at frivillige såkaldte forældrestøtter besøger og hjælper sårbare gravide og nybagte forældre i hjemmet i den første tid efter fødslen. De frivillige forældrestøtter kommer ugentligt i et par timer i familiens hjem i en periode på seks måneder. Her støtter de med samtale og får i samarbejde skabt ro og overskud i hverdagen. Det er en hjælpende hånd, som i tilgift kan give mere ro på opgaven for nye forældre.

Men opgaven kræver frivillige ildsjæle, erfarne mødre som ved hvilke råd der kan gøre en forskel, og hvor en hjælp kan være mest effektiv. Det kan være alt fra hjælp til planlægning af indkøb, madlavning og rengøring til viden og inspiration om børneopdragelse og rollen som forældre. Vigtigt uanset opgavens karakter er, at man ikke skal fungere som hjemmehjælper eller reserve-mor, men som en støtteperson, der kan klæde de nye forældre på til selv at klare opgaven.

Fakta: ”God start på livet”

  • Giver én til én støtte i familiens hjem, 2 timer pr. uge i 6. mdr. forløb
  • Tager udgangspunkt i familiens ønsker og behov og løbende forventningsafstemme
  • En støtte og samtalepartner, fx give ro, anerkendelse, tryghed og hjælpe med at skabe struktur i familiens hverdag
  • Yder praktisk hjælp sammen med forældrene – redebygning, indkøb, økonomi og madlavning
  • Giver viden og inspiration til samspil med barnet, udvikling, læring
    Bygger bro til andre aktiviteter/fællesskaber i lokalområdet

Du kan læse mere om initiativet ved at klikke her: Røde Kors klar med ny indsats for sårbare gravide og førstegangsfødende

Leave a Reply