Seniorforening om sparerunde: Nu er Bunden nået

Grafik: Netavisen Gribskov.

DEBAT: Igennem de seneste 10-12 år har ældreområdet, specielt indenfor områder som hjemmepleje, hjemmesygepleje, demens, og genoptræning samt forebyggelse været præget af besparelser. Besparelser som, i den grad, har forringet den service kommunen stiller til rådighed for de borgere der er afhængig af ydelser. Det er især antallet af hjemmehjælpstimer der er reduceret.

Det er vores opfattelse, at de mange eksperimenter med eksterne leverandører som kommunen har afprøvet ved udliciteringer på hele plejeområdet gennem årene, har betydet at der er brugt mange midler til alt mulig andet end til pleje og omsorg. Pengene er brugt til konsulenter og advokater uden at det har haft den ønskede effekt, tvært imod.

Sidste år, besluttede byrådet at hjemtage hjemmesygeplejen i kommunalt regi og nu er store dele af hjemmeplejen ligeledes tilbage i kommunen. Disse ændringer medfører desværre stigende driftsudgifter til især plejeområdet, som presser det kommunale serviceloft. Skyldes det at styringen af området er svigtet?

Byrådet har med deres forslag til budget for 2020 fremlagt forslag til yderligere besparelser som rammer de ældre.

Mindre rengøring, mindre personlig pleje, øget udgifter til mad, besparelser på demensområdet og effektivisering af hjemmepleje og hjemmesygepleje samt besparelser på akut og midlertidige pladser. Besparelser kan betyde længere indlæggelsestid på sygehus og flere genindlæggelser af syge ældre borgere der ikke er færdigbehandlet.

Samlet set skal ældreområdet spare ca. 30 mio. kr. alene i 2020 ud af de samlede besparelser på 47,7 mio. kr. Det er efter vores opfattelse helt urimelige besparelser over for de ældre.

Vi er godt klar over det er et politisk valg, Byrådet kunne godt have lagt besparelserne mere ligelig fordelt på samtlige driftsområder, herunder kultur og erhverv med flere, men man har valgt politisk at ramme ældreområdet.

Vi er meget bekymrede for, om de forringelser der nu kommer i ydelserne til de ældre, ikke mindst på baggrund af seneste påbud, vil betyde øget sygdom og flere hospitalsophold for de svageste ældre. Vi skal derfor opfordre byrådsmedlemmerne at genoverveje de foreslåede besparelser.

På vegne af Faglige Seniorer Gribskov

Bente Pedersen
Formand,
Faglige Seniorer Gribskov

Skriv din kommentar her: