Skolebestyrelser træder frem: Vi bliver holdt i mørke

Foto: Pixabay
(Modelfoto: Pixabay)

GRIBSKOV: Flere af kommunens skolebestyrelser stiller nu alvorlige spørgsmålstegn til kommunens og politikerne evne til at drive et kvalificeret skoletilbud for kommunens mange børn. Senest har kommunen udskudt et ventet dialogmøde, og i mellemtiden hober spørgsmålene sig op. For hvordan driver man en god skole, når man ikke aner, hvor mange penge man har at gøre godt med?

Vi har spurgt en række af kommunens skolebestyrelser til deres skolers økonomiske situation:

Gilbjergskolen: Det giver ingen mening
Der er en trykket stemning blandt bestyrelsesmedlemmerne for Gilbjergskolen, som er blevet bedt om at finde på den forkerte side af otte millioner kroner i næste års skolebudget. Og de store ekstraregninger stiller skolen i en svær situation, lyder det fra formanden for skolebestyrelsen, Jesper Frederiksen, som bakkes op af flere andre skoleformænd i kommunen.

Jesper Frederiksen peger på, at alle kommunens folkeskoler har fået besked om, at de skal hæfte solidarisk for et samlet underskud på specialrammen, altså specialundervisningen, på cirka 10 millioner kroner. Regningen er ikke nær så slem for de skoler, som sidste år havde et overskud på almenundervisningen, som de nu kan tære på, men skoler som Gilbjergskolen har ikke sådan et overskud, og så bliver det svært.

– Lige nu har vi faktisk et samlet skolevæsen som balancerer, men så vælger man administrativt, ikke politisk, at fjerne inklusionsmidlerne og i stedet lægge dem i en fælles pulje for at forhindre, at det løber løbsk. Og den skal vi alle hæfte solidarisk for, men overskuddet som enkelte skoler har på almenområdet, får de lov at beholde selv. Det giver ingen mening, lyder det fra skoleformanden, som stadig forsøger at danne sig et overblik over konsekvenserne for hans egen skole.

Han har derfor sammen med resten af skolebestyrelsen skrevet et åbent brev til Byrådet og de andre skolebestyrelser. Det kan du læse her: Åbent brev fra skolebestyrelsen for Gilbjergskolen: Det er kaos

Ramløse: Næsten umuligt
Det er ikke kun på Gilbjergskolen, man ryster opgivende på hovedet. I Ramløse Skole har bestyrelsesformanden også svært ved at finde hoved og hale i økonomien. Det skyldes primært, at kommunen ofte venter meget længe med at udregne SP-udgifterne for de enkelte skoler.

– Det er rigtigt svært at kalkulere noget, tæt på umuligt, for vi får tallene meget sent, nogle gange helt hen i november, før der er en afslutning fra det tidligere skoleår. Så der mangler en general opfølgning fra kommunen, for man kan som skole pludselig få præsenteret et underskud på SP-kontoen, som man ikke anede noget om. Vi fik på et tidspunkt fjernet 300.000 kroner på SP-rammen med kun tre dages varsel. Og det skete uden at ringe eller gøre os opmærksomme på det, forklarer bestyrelsesformand for Ramløse Skole, Monica Sonne.

Og når skolerne aldrig helt kan vide, hvad kommunen udstikker af regninger, så bliver det svært at planlægge skoleåret.

– Det kan have den konsekvens, at man på skolerne går og holder ekstra igen med udgifterne, fordi man aldrig ved, om man går over eller under på SP-rammen, forklarer Monica Sonne.

Bjørnehøjskolen: Vi føler alle samme pres
Heller ikke på Bjørnehøjskolen er stemningen i top. Formanden for skolebestyrelsen, Pernille Lydike, peger på samme mangel på overblik over økonomien, som de andre skoleformænd:

– Den helt store problematik er, at vi ikke på noget tidspunkt kan få et overblik over hvilket budget, vi arbejder med. Vi er medansvarlige for økonomien, og vi ka n ikke få et klart svar fra skoleledelsen, fordi de ikke kan få et klart svar fra politikerne. Så vi styrer i blinde i forhold til skolernes økonomi, forklarer Pernille Lydike, der peger på flere problemer.

– Næste problem er, at der ikke er ressourcer til at støtte børn i klasserne. Børn med specialpædagogiske behov er også i almenområdet, og tager man penge derfra og over til SP-området, så går det ud over dem på almenområdet. Det hænger jo sammen, siger hun

Et tredje problem er lærernes trivsel. På Bjørnehøjskolen har man i skolebestyrelsen mærket store frustrationer fra lærerstaben.

– Vores seneste APV (Arbejdspladsvurdering, red.) viser tydeligt, at de er frustrerede. For samtidig med, at de skal give god undervisning til børnene, så skal de jo også tage sig af børn med specialpædagogiske behov, måske uden at være ordentlig kvalificerede til det. Og det frustrerer mange lærere, for de vil jo rigtig gerne hjælpe børnene, men det kræver, at de har ressourcerne til at løse inklusionsopgaven, understreger Pernille Lydike.

Netavisen Gribskov har også talt med formanden for Nordstjerneskolen, som genkender problemstillingen fra de andre skoler, men som har bedt om tid til at sætte sig yderligere ind i problemstillingen, inden bestyrelsen giver en officiel udtalelse.

Kommune-direktør gemmer sig: – Tal med pressechefen
Netavisen Gribskov har uden held forsøgt at indhente svar på flere af skoleformændenes spørgsmål hos kommunens direktør for skoleområdet, Mikkel Damgaards. Han henviser i stedet til kommunens kommunikationsafdeling.

Natasha Stenbo Enetoft (V), fmd. udvalget Børn, Idræt og Familie. Foto: Presse.

Netavisen Gribskov har siden 25. november uden held forsøgt at hente en kommentar fra formanden for udvalget Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft (V), der dog har kontaktet avisen pr. sms 27. november med en besked om, at hun har travlt med at holde møde og vil kontakte os ved snarest ledige lejlighed. Vi roser formanden for hendes mødestamina.

Også skolebestyrelserne håber at høre mere fra kommunen og det politiske udvalg. Det skulle i dag have været et stort planlagt dialogmøde mellem kommunen og skolebestyrelserne. Dette møde har kommunen dog med kort varsel valgt at udskyde på ubestemt tid.

Borgmester: Vi takler problemet
Borgmester Anders Gerner Frost er heldigvis ikke nær så pressesky som direktøren for skoleområdet, og garanterer i en udsendt pressemeddelelse til avisen, at kommunen fremadrettet vil følge skoleområdet tæt. Der er desuden oprettet en særlig task-force bestående af kommunale medarbejdere til at takle problemerne:

Anders Gerner Frost. Foto: Presse.

“Jeg var glad for, at der (i byrådet under budgetforhandlingerne, red.) var enighed om at nedsætte en gruppe af dygtige medarbejdere, en Task Force, som netop skal se på, hvordan vi løser opgaven endnu bedre. Hvordan vi hjælper børn og familier hurtigere og bedre og på en mere fokuseret økonomisk måde. Og hvordan hele den økonomiske model skal se ud, så vi kan minimere økonomiske overskridelser og gøre det styrbart for vores skoler”, som det lyder fra borgmesteren i den udsendte pressemeddelelse.

RELATERET LÆSNING: Konservative blev tippet om skolebesparelser: Vi vidste intet

Skriv din kommentar her: